Om man inte älskar sig själv så känner man inte sig själv

Om man inte älskar sig själv så känner man inte sig själv

Senaste uppdateringen: 11 december, 2022

Självkänsla är ett trendigt ord som vissa personer tror kommer att hjälpa dem att förstå andras beteende på ett magiskt sätt, som om alla problem kunde förklaras av en brist på självkänsla. Den epidemi som vi bemöter kan sammanfattas genom att säga att det kan vara svårt att älska sig själv. Det kanske finns en klar anledning till detta: om du inte älskar dig själv så känner du inte dig själv.

Problemet har att göra med den där inre rösten som fäller kommentarer om alla våra handlingar, tankar och känslor. Den där rösten som dömer oss, godkänner oss eller underkänner oss. Ibland glömmer vi att vi är de som har skapat denna inre röst och att vi därför kan guida den när den inte längre är konstruktiv.

“Allt du behöver kanske inte finns framför dig eller runt omkring dig, men det finns utan tvekan inom dig.”

Vi lär oss att se oss själva genom andras ögon. Så om våra föräldrar ser oss som inkompetenta kommer vi enkelt att internalisera detta. Om våra lärare tycker att nästan alla är intelligentare än oss så kommer detta att bli till en del av vår inre dialog.

Problemet är att vi glömmer att de personer som har haft, och fortsätter att ha, åsikter om oss inte har rätt. Vad de uttrycker om oss har antagligen mer att göra med dem själva än med oss. Vi ser alla världen genom linser, och alla tror att det som de såg verkligen hände.

Flaska

Om man inte älskar sig själv så bör man förstå detta

En brist på självkärlek uttrycks på fler sätt än genom känslor av värdelöshet och inkompetens. Vi tror ofta att människor med kraftfulla personligheter har en bra självkänsla, men detta är generellt sett inte fallet.

Bristen på självkänsla manifesterar sig även som en rädsla för att ta risker. Du vill hålla dig innanför gränserna för det du känner till, för du är rädd för att du inte ska klara av något nytt. Denna rädsla sträcker sig till dina ord och dina tankar. Du känner dig inte kapabel att uttrycka vad som verkligen finns inom dig för du är rädd för hur andra personer kommer att reagera. Och samtidigt trycker din inre röst ner dig.

När du inte älskar dig själv kan du uttrycka det på många sätt. Du kanske exempelvis beter dig underdånigt runt auktoritetsfigurer eller i situationer där du vill ha erkännande. Du bryr dig mycket om vad chefen, läraren eller experten säger.

Så du försöker att justera vad du säger för att behaga den där personen eller en grupp av personer. Ibland behöver du desperat andras erkännande, så du sprider propaganda om dig själv som ett sätt att få något från andra.

Kvinna som älskar sig själv

Du kan bara älska det du känner till

Det är en uppenbar fråga, men det är inte alla som ställer den: “Känner jag verkligen mig själv?“. Att känna sig själv innebär mer än att bara veta att man älskar färgen grön och hatar äpplen. Eller att man vill skilja sig och att man älskar fotboll. Det går mycket djupare än smaker och preferenser.

Det är såklart viktigt att veta vad man tycker om att äta, vad man tycker om att ha på sig, vad man tycker om att göra med vänner etc. Det är där allt börjar. Detta kan verka som en överdrift, men det finns många personer som inte ens vet vad de tycker om. De följer vissa dieter utan att ens tänka på eller förstå varför. Samma sak gäller hur de klär sig, vad för transportmedel de använder och mycket annat.

Kvinna

Men utöver att bara lära dig att förstå vad du tycker om och vad du inte tycker om så bör du undersöka din självuppfattning lite noggrannare. Hur känner du dig angående din kropp och varför? Hur tar du hand om din kropp? Tänker du på det sätt som du relaterar till andra på? Vet du hur du hade reagerat i olika situationer och varför?

Det kan hända att du upptäcker en sanning som du har ignorerat: du dömer dig själv genom andra personers ögon och inte baserat på resonliga parametrar. Andra personers åsikter är alltså närvarande i den där inre rösten som konstant får dig att tänka negativa saker om dig själv.

Vad är bättre, en kyckling eller en anka?

En anka kommer säga anka. En kyckling kommer säga kyckling. Det är det som är poängen. Ankan bör lära sig att vara en anka och göra sitt bästa av detta. Och kycklingen bör göra likadant. Och båda bör ignorera rävens åsikt, för han ser dem inte som något annat än mat.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.