Ormbunken och bambun: En saga om hopp

Ormbunken och bambun: En saga om hopp

Senaste uppdateringen: 23 december, 2022

Vi kan säga att historien om ormbunken och bambun är som en saga om hopp: Varför? För att denna historia visar den sanna essensen av uthållighet. Den reflekterar vikten av att inte ge upp när man måste bemöta ett hinder, en utmaning eller ett oväntat problem.

Vi kanske inte ser någon förändring och det kanske är svårt att fortsätta när man inte ser några framsteg utan bara stagnation och tillbakagång. Detta är såklart en del av livet och utan tvekan så är multipla faktorer involverade när det kommer till att överväga om vi ska stanna kvar vid vägen som vi tror leder oss mot våra önskningar.

Men vad händer om vi slutar söka och upptäcker att vårt mål inte var så långt bort som vi trodde? I detta fall kan vi prata om ett väldokumenterat fenomen inom psykologi och ekonomi: förlustaversion.

Mogen maskros

Emotionell och kognitiv misstro rörande risk

Vi föredrar att inte förlora istället för att vinna, och vi tenderar därför att dra oss tillbaka tidigare för att vara på den säkra sidan och inte ta risker. När vi sedan utvärderar vad vi skulle kunna vinna så föredrar vi att ta ett steg tillbaka och undvika förlust istället för att uppnå någon fördel.

Denna förlust kan vara emotionell, ekonomisk eller av någon annan typ. Med detta fenomen i åtanke kommer vi kunna öka våra chanser att lyckas i en viss situation.

Som Amos Tversky och Daniel Kahneman föreslog beror våra attityder mot problem på hur vi positionerar alternativen. Så om vi tänker på en person, låt oss kalla henne Rosa, som har varit i en monoton och tråkig relation under 15 år, så kan vi uppfatta att det finns en viss hake som motverkar att hon lämnar relationen.

Fötter och löv

Huruvida Rosa tar beslutet att avsluta sin relation eller inte beror främst på hur hon ser på att stanna kvar i den. Hon har två val som vi kommer ta upp nedan, först i abstrakta termer och sedan specifikt i relation till detta speciella fall:

  • Om vi beaktar situationen från ett perspektiv av vinst, kommer vårt svar generellt vara motvilja och misstro mot risken eller förändringen. Med andra ord, om Rosa anser att den emotionella stabiliteten är mer värdefull än behovet att upptäcka nya saker kommer hon att stanna i relationen.
  • Om vi beaktar situationen från ett perspektiv av förlust, kommer vi föredra att ta en risk och ta ett steg framåt. Med andra ord, om Rosa anser att det finns ett behov av att förändra sitt liv och att det är viktigare för henne att upptäcka världen än att ha någon att vända sig till 24 timmar om dygnet, kommer hennes val vara uppenbart.

Samma sak händer när vi måste hantera en dålig dag eller ett dåligt tillfälle. Om vi tror att allt är dåligt så kommer vi antagligen att vidhålla uppfattningen att allt vi gör kommer göra situationen värre. Detta kommer leda oss mot en nivå av orörlighet och som vi vet kan vi inte leva ett fulländat liv med orörlighet.

Det är värt att poängtera detta när det kommer till att fundera över vad som håller oss fast och vad som är värt att riskera för att uppnå våra mål. Det är också viktigt att vi tänker på dessa detaljer när vi tar beslut. Det är därför viktigt att göra upp en lista rörande de fördelar och nackdelar som de olika alternativen har när det kommer till att besluta något.

Bengal mot mörk himmel

Sagan om ormbunken och bambun

En dag bestämde jag mig för att ge upp: Jag slutade mitt jobb, min relation och mitt liv. Jag gick in i skogen för att prata med en äldre person som det hade ryktats var väldigt vis.

“Kan du ge mig en bra anledning till att inte sluta?”, frågade jag honom.

“Titta dig runt omkring”, svarade han. “Ser du ormbunken och bambun?”

“Ja”, svarade jag.

“När jag planterade fröna för ormbunken och bambun tog jag hand om dem ordentligt. Ormbunken växte snabbt och täckte marken. Inget hände dock med bambufröet. Men jag gav inte upp.

Under det andra året växte ormbunken ännu mer och fortfarande hände inget med bambun. Men jag gav inte upp.

Under det tredje året syntes fortfarande inget från bambufröet, men inte heller då gav jag upp.

Under det fjärde året syntes det fortfarande inget, men jag gav inte upp.

Under det femte året såg jag ett litet skott komma upp från marken. Jämfört med ormbunken var den väldigt liten och obetydlig.

Men under det sjätte året växte bambun ordentligt. Den hade spenderat fem år med att växa ut sina rötter. Dessa rötter gjorde den stark och gav den vad den behövde för att överleva.

Visste du att hela den tiden som du har kämpat så har du faktiskt vuxit rötter?

Bambun har ett annat syfte än ormbunken, men båda är nödvändiga och gör skogen vacker.”

Ångra aldrig en enda dag i ditt liv. De bra dagarna gör dig lycklig. De dåliga dagarna ger dig erfarenhet. Båda är nödvändiga för livet. Lyckan håller dig söt. Att försöka håller dig stark. Sorgen håller dig mänsklig. Fallen håller dig ödmjuk. Framgången gör så att du fortsätter skina…

Om du inte vet vad du längtar efter, ge inte upp hoppet! Du kanske bara håller på att växa ut dina rötter som i sagan om ormbunken och bambun…

Kvinna som sover bland gräs och drömmer om ormbunken och bambun

Överväg dina prioriteter dagligen

När vi är insjunkna (eller inte) i ett livsprojekt, oavsett typ, måste vi fråga oss själva vad som förtjänar en investering av tid och möda som bambun. De mest uppskattade långsiktiga målen är de som är svårast att uppnå.

Denna fabel för inte med sig det mytiska budskapet att “där det finns en vilja så finns det ett sätt”. Detta meddelande är orealistiskt och något som undanröjer en ärlig och hälsosam inre dialog. Budskapet bör istället vara att om du verkligen tror att något är möjligt och du har styrkan att kämpa för detta så är det värt besväret att arbeta för det.

Oavsett om du uppnår ditt mål eller inte så är resan värt besväret. Det är där vi förstår värdet av att omvärdera våra möjligheter och ge allt för att vattna vårt bambufrö lite varje dag. Det blir mycket i slutändan och därför bör vi ta hand om den emotionella investeringen som vi har gjort för att uppnå det som vi vill ha.

Låt oss tänka på det budskap som dagens saga om ormbunken och bambun ger oss: Att försöka håller dig stark. Sorgen håller dig mänsklig. Fallen håller dig ödmjuk. Framgången gör att du fortsätter skina… Om du inte vet vad du längtar efter, ge inte upp hoppet. Du kanske bara håller på att slå ner rötter…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.