Att överdriva svek kan förblinda oss

Vi har ofta en tendens att överdriva svek utan att inse att vi kanske bara associerar det med saker som är bortom våra förväntningar. Det kanske handlar mindre om personens svek och mer om vår egen besvikelse.
Att överdriva svek kan förblinda oss
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 07 november, 2019

För många personer är svek oförlåtligt. Det lämnar ett gapande sår och djupa ärr. Men ofta har vi en tendens att överdriva svek så mycket att vi vägrar att tala om det, för sveket talar för sig självt.

Inget kan rättfärdiga det och inget kan göra det bättre. Men det hindrar oss från att se viktiga nyanser. Ibland kan vi t.ex. se något som ett svek trots att det inte är det.

Eller så kan man vara för brysk när man dömer personer som är inkonsekventa och som bara gjort dig besviken, inte djupt sårad.

“Alla drabbas av minst ett svek under sin livstid. Det är vad som förenar oss. Tricket är att inte låta det förgöra vår tillit för andra. Låt dem inte ta det ifrån dig.”

-Sherrilyn Kenyon-

Du måste vara objektiv och mogen för att sätta svek där de hör hemma. Det är uppenbarligen obehagligt att något svikit dig, men besvikelsen har ofta mer att göra med dig än med den andra personens handlingar.

Försök att förbli objektiv

Att överdriva svek

Vad är svek?

Ordet svek kommer på tapeten när någon inte håller sitt ord eller bryter en överenskommelse. Det används för att referera till att någon som normalt sett är på vår sida agerar på ett sätt som går mot våra intressen.

Du trodde att personen var  på din sida, men plötsligt inser du att denne inte är det.

Men konceptet att “vara på din sida” är väldigt tvetydigt; det är lika vagt som konceptet “att vara mot dig”. Att vara på din sidan kan innebära en miljon olika saker.

Det kan involvera att inte säga något när du begår misstag eller helt enkelt att respektera den du är.

På samma sätt kan “att vara mot dig” vara att påpeka dina brister eller misslyckanden, eller att försöka trycka ned dig. Men det kan även inkludera att inte möta dina förväntningar.

Överenskommelser och svek

När du har ett platoniskt eller romantiskt förhållande med någon så är dess gränser inte alltid tydliga. Båda tenderar att anta att det finns överenskommelser och åtaganden, men de förblir ofta outtalade.

Den grundläggande idén är att om de har en positiv relation så kommer de inte såra varandra. Men som vi nämnde tidigare kan saker som sårar vara extremt subjektivt.

Frågan är: innebär den romantiska pakten att de måste bibehålla dessa känslor oavsett omständigheterna? Det kan vara avsikten, men det är även ett väldigt svårt mål att uppnå.

Detta är delvis för att känslor går i cykler. I vissa fall kan de gå i en positiv riktning. Andra gånger börjar de blekna eller blir helt enkelt i en negativ riktning.

Det finns inga säkerheter här, oavsett hur mycket vissa vill övertyga dig om att de finns. Ni kanske bibehåller bandet på grund av ert åtagande, men det innebär inte att känslorna inte har förändrats.

Men så många känner sig upprörda och svikna när partnerns känslor. Men hos vem ligger egentligen problemet? Är det hos personen som börjar känna annorlunda eller personen som förväntar sig att det inte ska ske?

Håller du på att överdriva ett uppfattat svek?

Kvinna känner sig sviken

Fakta och omständigheter

Många lär sig att de förstår att deras partners känslor förändras. Åtminstone så länge personen är uppriktig och uttrycker förändringen i ett tidigt skede. Men så är sällan fallet.

Om en personen är förälskad och den andra inte är det längre så är det svårt för den första att acceptera det, speciellt om partnern fallit för någon annan.

Det är även därför många döljer det från sina partners. De försöker inte lura sina partners, men vill inte känna sig skyldiga över skadan det kan orsaka eller stormen det kan utlösa.

Det finns givetvis även många manipulativa, cyniska personer som leker med andras känslor, men de är i en kraftig minoritet.

Du kan hjälpa till att förebygga detta genom att vara mer flexibel när det kommer till svek eller vad du ser som svek. I vissa fall kanske omständigheterna är viktigare för dig än de faktiska handlingarna.

Du kanske håller på att överdriva ett svek bortom vad som är resonligt. Det kan vara så att den andra personen inte möter dina förväntningar eller vad du hoppats på.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Núñez, F., Cantó-Milà, N., & Seebach, S. (2015). Confianza, mentira y traición: El papel de la confianza y sus sombras en las relaciones de pareja. Sociológica (México), 30(84), 117-142.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.