Att visa sann kärlek är att tolerera brister

Att visa sann kärlek är att tolerera brister
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Perfekt tillgivenhet hittas på något sätt i att tolerera brister. Det är att leva utanför den perfekta världen i Disneysagor. Denna värld av ovillkorlig hängivelse, idealisering och blinda ansvar existerar inte.

Tillgivenheten vi talar om går inte bara halva vägen; den är inte beroende, aggressiv, passiv eller diskriminerande. Det är definitivt en stor utmaning. Det är nämligen svårt att fostra kärlek som inte idealiserar. För det är svårt att ha realistiska förväntningar.

Det är viktigt att betona att när vi talar om brister, talar vi inte om misshandel, aggression eller någon typ av destruktivt beteende. Dessa är inte tolerabla i några situationer, och vi bör alltid fördöma dem.

Kyssande personer

Att förälska sig är att älska sammanträffanden, att älska är att förälska sig i skillnader

Att förälska sig är att älska sammanträffanden, och att älska är att förälska sig i skillnader. Det är vi som tilldelar termen “sann” till stabil kärlek. Att gå bortom förälskelse och vägleda relationen mot acceptans är värt det.

Fel som vi kan tolerera är små misstag eller skillnader i vanor. Till exempel att inte ta ut soporna i tid, att lämna kläder på strecket, att ge prioritet till obetydliga saker, att lämna korken av på tandkrämstuben etc.

Kombinationer av meningsskiljaktigheter kan inte definiera ett förhållande. Om de gjorde det skulle vi tala om en mardröm. Det är därför det är viktigt att komma ihåg vad som är hälsosamt och vad som inte är det när vi väljer vem vi vill dela våra liv med.

Om vi inte gör testet nu kommer det förmodligen uppstå grava fel i förhållandets stabilitet.

Se det vackra i och tolerera brister

Dagliga interaktioner är vad som definierar par

I många aspekter följer konflikter i en relation olika vanor och/eller prioriteringar. Ur denna synvinkel måste vi anstränga oss för att överbrygga skillnaderna.

Varför? För att det inte finns något rätt och fel i situationer som inte skadar vårt inre jag eller våra förväntningar i det långa loppet. Var vi lämnar strumporna är inte ett relevant eller viktigt problem.

Inom kärlek måste vi tala med varandra som jämlikar. Det betyder således att vi måste vara medvetna om förpliktelsen att tolerera brister vi inte gillar och som inte är allvarliga.

På något sätt formar delade upplevelser oss och omsluter oss i känslor. Detta är sann hängivelse. För att bibehålla den måste vi dock konstant utvärdera våra behov redan från början. Vi måste alltså undvika att lägga ansvaret för vårt obehag på fel vi ser hos vår partner.

Omfamna skillnaderna

Känslor skiljer sig från passioner eftersom de är varaktiga och inte är lätta att bryta. Att älska någon för dennes skönhet är inte kärlek, utan förälskelse. Att älska någon för dennes intelligens är inte kärlek, utan beundran. Kärlek är att älska någon utan att veta varför.

Man kan säga att tiden skapar kärlek mellan två personer som jobbar på att acceptera och älska sina skillnader och egenheter. Detta är mer än att förälska sig, det är två människor som skapar magin av att vara accepterad ovillkorligt.

Kärlek balanserar våra inre och yttre impulser. Det är således axeln som säkerställer att kugghjulen hos våra delade projekt snurrar stabilt. Den mest intensiva och osynliga kraften är alltså den som förenar oss i förståelse och acceptans.

Det inkluderar att värdera och erkänna sin partner. Det är också att respektera den andra personen, dennes personliga utrymme, dennes frihet, tillit och kommunikation. Med det kommer gemensamma projekt, generositet och lyckan av att vara med personen du älskar.

Par vid havet

Förälska dig i skillnader och tolerera brister

Varför? För att vi lever i en värld där kärleksförhållanden lider av mer och mer konflikter. Vi söker nämligen efter perfektion utan att inse att vi är naturligt bristfälliga.

Om vi har detta i åtanke kommer vi inse att endast kärlek inslagen i “perfekt tillgivenhet” kan rädda oss från olycka. Och det är lika bra.

Det perfekta paret existerar inte. Att vara ett “bra par” betyder faktiskt inte att man inte kommer ha problem. Det betyder att man vet hur man löser dem. Att älska är att vara förälskad i skillnaderna och tolerera brister. Det är alltså att se de bra och dåliga sidorna utan rosfärgade glasögon.

Den vackraste platsen i världen är där vi älskar och är älskade. Det är nämligen där vi finner ömhet, sånger, tillit, uppriktighet, tapperhet, du och jag, morgondagen, evigheten och “jag är lycklig om du är det”. Där det finns kärlek kan hjärtat lyssna på sin favoritmusik.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.