Paradoxer och myter om romantisk kärlek

Paradoxer och myter om romantisk kärlek

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

När folk talar om romantisk kärlek så tenderar de att utmåla det som den mest fantastiska saken i världen. Generellt sett talar de om fördelarna med att ha en partner. Om hur bra det är att ha någon som älskar dig och förstår dig på den nivån. Givetvis finns det positiva effekter med kärlek, men det är viktigt att ha i åtanke att det även finns negativa aspekter.

Sättet som romantisk kärlek upplevs i dagsläget kan leda dig till att avsäga dig dina andra intima relationer (även om de inte är romantiska). Du förlorar även självgående, självständighet och personlig frihet. Gräl och svartsjuka är också saker som kan uppstå, eller så kan en partner tycka att den andra inte ger lika mycket till relationen. Allt detta kan leda till att bandet mellan dem förstörs.

“När två personer influeras av den mest våldsamma, galna, bedrägliga och övergående av passioner, måste de svära att de kommer förbli i detta upprymda, onormala och utmattande tillstånd kontinuerligt tills döden skiljer dem åt.”

George Bernard Shaw

Par på marken

Paradoxerna med romantisk kärlek

Romantisk kärlek – åtminstone som vi ser på den idag – är full av paradoxer. Följande motsägelser kan skapa avsevärda mängder spänningar.

 • Åtrå kontra habegär: åtrå, inte bara sexuell, försvinner när den tillfredsställts. När man har något kan man generellt njuta av det, men inte åtrå det. Och åtrå är en av de drivande krafterna bakom att förälska sig. När du stöter på hinder i jakten på att uppfylla din romantiska åtrå så ökar passionen, medan den minskar om det kan göras enkelt.
 • Altruism kontra biologisk själviskhet: socialt har vi blivit lärda att vi måste vara altruistiska med våra partners. Därför gör vi uppoffringar för den andra personen och överlämnar oss helt och hållet till denne. Detta går stick i stäv med evolutionsmässiga mekanismer som riktar sig mot att söka njutning och maximera chansen för genetisk överföring. Det går med andra ord mot våra instinkter.
 • Idealisering kontra verklighet: idealiseringen av den andra personen är en av pelarna i förälskelse eftersom det är grunden till dina förväntningar på förhållandet och önskan om intimitet. Men när förhållandet utvecklas försvinner idealiseringen i takt med att du lär dig vad den andra personen verkligen gillar.
 • Passion kontra att bo tillsammans: detta är en av de svåraste motsägelserna eftersom man efter att ha levt med samma person under en tid känner att passionen gradvis minskar. Men sociokulturella normer säger att du måste bilda ett stabilt förhållande när du känner passion, och att den bör vara under lång tid.
 • Hängivelse kontra självständighet: folk vill ha säkerhet. Vi söker hängivelse, enighet och stöd, och vi vill känna oss exklusiva. Men samtidigt vill vi ha självgående och frihet så att vi kan bibehålla vår självständighet. Som du säkert kan föreställa dig blir det mycket svårt att balansera dessa behov. Detta influerar därmed direkt nivån av tillfredsställelse i kärleksförhållandet.
 • Trohet kontra önskan om något nytt: vi människor har impulser som vägleder oss mot nya saker, även om det är uttryckligen förbjudet. Med andra ord har vi otrogna impulser. Över tid känner vi oss attraherade till andra personer, och det går stick i stäv med samhällsnormen om exklusivitet för resten av livet. Denna regel är helt kulturell eftersom den inte finns hos några andra arter, och på många håll inte ens bland människor.

Myterna om romantisk kärlek

Utöver paradoxer kommer romantisk kärlek även med många myter. Dessa övertygelser kommer från vår kultur, och de kan vara absurda, falska och omöjliga. De är svåra att uppnå på grund av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Man med blommor
 • Den bättre hälften: detta är tron att din partner är det enda och bästa valet. Personen är din själsfrände och ni var menade att vara tillsammans.
 • Exklusivitet: detta är tron att du endast kan ha romantiska känslor för en person i taget.
 • Giftermål eller samlevnad: detta är tron att ett kärleksförhållande bör leda till en permanent förening.
 • Omnipotens: detta är tron att inga hinder kan bryta förhållandet eftersom kärlek övervinner allt.
 • Hållbarhet: detta är övertygelsen att den inledande passionen bör vara över tid, trots att man bor tillsammans.
 • Trohet: detta är övertygelsen att din partner, och endast din partner, bör tillfredsställa alla dina önskningar.
 • Fri vilja: detta är tron att romantiska känslor inte influeras av sociologiska, biologiska och kulturella faktorer som står bortom din kontroll och medvetenhet.
 • Likvärdighet: detta är tron att om du inte är passionerat förälskad i din partner längre, är det för att du inte älskar denne.
 • Partnermyten: detta är tron att människan under sin historia alltid delat upp sig i par.
 • Svartsjuka: detta är övertygelsen att det inte är sann kärlek om du inte känner svartsjuka.

Var vaksam på dessa paradoxer och myter

Sanningen är att romantisk kärlek kan producera en rad negativa effekter. Dessa paradoxer och myter kan bli en del av förhållandet och orsaka problem; från gräl och temporärt obehag till mer dramatiska och extrema problem.

Det står klart att ömsesidig kärlek kan vara en pelare av lycka och hälsa. Och när kärleken inte är besvarad eller om du genomgår ett uppbrott, kan det få skadliga konsekvenser. Men det är intressant och viktigt att känna till och jobba med både paradoxerna och myterna kring romantisk kärlek.

“Varken med dig eller utan dig
har mina sorger ett botemedel.
Med dig, för att du dödar mig,
Och utan dig eftersom jag dör.”

-Antonio Machado-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.