Påverkan från influensteorins tre grader

Påverkan från influensteorins tre grader
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 januari, 2023

Under de senaste åren har det förekommit många studier som fokuserat sig på hur människor blir influerade. Influensteorins tre grader är en av dem. Detta är en väldigt intressant teori som får oss att tänka på de effekter det vi säger och gör har på andra.

För ett tag sedan uppstod något som kallas för separationsteorins sex grader, som menade att vi är separerade från människans frontfigurer med max sex grader. Med andra ord känner var och en av oss någon, som känner någon annan, som känner någon annan, som känner någon annan, som känner någon som känner Donald Trump.

Influensteorins tre grader är något liknande, men den har en starkare effekt i våra liv. Denna teori utvecklades av Nicholas Christakis och James Fowler 2010. Den visar att oavsett hur separerade vi är från andra så är vi aldrig isolerade.

Influensteorins tre grader

Enligt Christakis och Fowler kommer det vi säger och göra att influera våra vänners tankar och beteenden (första graden) och våra vänners vänners (andra graden) tankar och beteenden, och de tankar och beteenden som våra vänners vänners vänner har (tredje graden).

Spikar anslutna med trådar.

Hur kom de fram till den här slutsatsen? 2007 deltog dessa forskare i en studie som hade att göra med kardiovaskulära sjukdomar och som påbörjades 1948. Denna studie gjordes i Framingham i USA. Två tredjedelar av den vuxna befolkningen deltog i den och även deras barn och barnbarn.

Varje deltagare fick göra en lista på släktingar, vänner, grannar och arbetskamrater. Många av dessa personer hade deltagit i studien sedan tidig ålder. Denna data lät dem göra ett nätverk med relationer mellan deltagarna.

Forskningsfynd

Efter att studien hade slutförts definierades det 50 000 länkar mellan deltagarna. Forskarna började jämföra data när det gällde deltagarnas stil och livskvalitet. De ville veta om förändringar hos en medlem i det sociala nätverket hade någon form av påverkan på de andra medlemmarna.

Studien inkluderade exempelvis fetma. Christakis och Fowler ville ta reda på om en persons fetma hade en påverkan på dennes sociala nätverk, och ifall de andra medlemmarna då också drabbades av fetma. De kom fram till chockerande resultat.

Kvinnor som tittar på varandra och illustrerar influensteorins tre grader.

De kom fram till att om en medlem av nätverket drabbades av fetma så löpte personens vänner 45% risk att också drabbas av fetma. Vännernas vänner löpte 20% risk, och deras vänners vänners vänner löpte 10% risk. Man kunde inte observera någon influens utöver den tredje graden. Det var så denna teori kom till.

Mentala och fysiska aspekter

Forskarnas slutsats var att andra beteenden som rökning också skulle ha samma effekt som fetman. De tre graderna gällde även i detta fall. Den motsatta effekten gällde också. Om någon inom den sociala kretsen gick ner i vikt eller slutade röka så hade detta en likadan effekt.

Både Christakis och Fowler, samt andra forskare, lyckades visa att detta också gäller för attityder och känslor. De som är vänner med ensamma personer tenderar exempelvis också att känna sig ensamma. Något liknande händer också med lycka, samarbetsvilja, intaget av alkohol och alla andra beteenden och attityder.

Forskarna blev också förvånade när de såg att kändisars beteenden inte hade någon influens på hur människor betedde sig. Om en kändis bestämde sig för att börja banta, så hade detta inte någon effekt på kändisens följare. Men om din vän å andra sidan hade gjort det så hade detta påverkat dig.

Personer som håller händerna runt en jordglob.

Enligt influensteorins tre grader är vi inte isolerade, och allt det vi gör kommer ha en effekt på andra omkring oss på ett eller annat sätt. Den säger också att om vi vill uppnå förändring så måste vi börja med oss själva. Detta kommer sedan att sprida sig och leda till den förändring som så många vill uppnå.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.