5 skäl till att dina tankar inte lämnar dig ifred

5 skäl till att dina tankar inte lämnar dig ifred
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

President Franklin D. Roosevelt sade en gång: “Människan är inte sitt ödes fånge, hon är sina tankars fånge.” Och visst låter detta rimligt, särskilt om du någon gång har upplevt att dina tankar inte lämnar dig ifred.

Vi ska ta en titt på de teorier som den spanska psykologen Maite Finch lagt fram för att förklara varför detta sker. Den enkla sanningen är att din hjärnas neurokemi ändras när du är stressad eller orolig. När så behövs sänder amygdalan lämpliga signaler till hjärnans emotionella system. Men vad händer när stress och oro aktiveras utan att det finns något behov?

Ibland kan din tolkning av verkligheten och ditt sätt att uppleva den aktivera liknande neurokemiska mönster. Det är dessa tankemönster som ofta gör att du befinner dig i ett konstant tillstånd av stress och oro.

Förklaringen till att dina tankar inte lämnar dig ifred

Maite Finch menar att det finns flera skäl till att dina tankar inte lämnar dig ifred. Nedan ska vi ta en närmare titt på dessa skäl så att du kan börja jobba med dem.

Virrvarr i hjärnan

Polariserat (eller svart-vitt) tänkande

Ibland kan vi tycka att något är fantastiskt, underbart och spektakulärt. Andra gånger verkar allt fruktansvärt, dystert och oerhört negativt. Det är grundidén bakom svart-vitt tänkande. Det betyder att man tänker i extrema banor, utan mellanting, utan gråa schatteringar.

Enligt Finch finns det bara två tankemönster när man använder svart-vitt tänkande. Allt är antingen jättebra eller jättedåligt. Det innebär att så länge saker och ting går som planerat, så är allt toppen! Men när så inte sker är allt fruktansvärt och du hör en negativ röst inom dig som inte ger vika.

Emotionellt tänkande

Detta är ännu en anledning till att dina tankar inte lämnar dig ifred. Emotionellt tänkande betyder att dina beslut inte baserar sig på logik eller intuition, utan på hur du mår för stunden.

Med andra ord spelar obearbetade och okontrollerade känslor den största rollen i ditt sätt att uppleva världen. Om du känner dig illa till mods kommer människor och saker i din omgivning att framstå i en negativ dager. Och din attityd och ditt uppträdande gör oftast att din bedömning av dessa människor och saker blir bekräftade. Dynamiken utvecklar en självuppfyllande profetia, en ond cirkel som ger näring åt sig själv.

“Sinnet liknar en fallskärm. Båda måste vara öppna för att fungera.”

-Frank Zappa-

Tunnelseende

Finch hävdar att tunnelseende är resultatet av ett tankemönster som styrs av de svåraste upplevelser du haft i ditt liv. Du associerar dina relationer och allt du upplever med en viss, ofta mycket svår tidpunkt.

Detta gör att ditt sinne hela tiden är på spänn. Du är ständigt på vakt mot negativa personer eller situationer. Dina tankar kommer att vara fokuserade på att avvärja eventuella hot. All uppmärksamhet är riktad mot att upptäcka faror, obehag eller påfrestande situationer.

Kort sagt är ditt sinne oupphörligt på alerten mot illavarslande situationer eller omständigheter. Din vaksamhet gör att du får en snedvriden bild av världen, av dina tankar och av attityder som inte överensstämmer med dessa.

Emotionellt tänkande kan göra att dina tankar inte lämnar dig i fred

Överdrivet optimistiska tankar

En optimistisk inställning kan få negativa effekter om du använder den för att dölja dina problem. Den kan också vara hämmande om den hindrar dig från handla rationellt, eller om optimismen bara är en form av önsketänkande.

Falsk eller överdriven optimism kan få dig att tro att allt kommer att lösa sig, även om det inte gör det. Detta kan få dig att tro att du inte behöver någon reservplan. Det kan även göra det svårare för dig att anpassa dig efter omständigheterna, om inte allt går som beräknat.

Personalisering genererar också tankar som inte lämnar dig ifred

Slutligen talar Finch om problemet med personalisering. Detta innebär en tendens du kanske har att ta på dig personligt ansvar för allt ont som händer i din omgivning. Om du gör det kommer du jämt att uppleva ångest. Tyvärr går det inte att komma ifrån att det ständigt inträffar tråkiga saker i världen.

Men Finch påminner dig om att inte allt vilar på dina axlar. Vi delar ansvaret för det som händer oss. Och om du alltid gör dig till martyr för andras felsteg, kommer du att dras med mycket ångest framöver.

“Världen behöver öppna hjärtan och öppna sinnen, och dessa kan inte utvinnas ur rigida system, oavsett om de är gamla eller nya.”

-Bertrand Russell-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.