Attityder är smittsamma, så ta fram din bästa

Attityder är smittsamma, så ta fram din bästa
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Om attityden är det viktigaste du kan bära, se då till att ingen tar dina hopp och drömmar och kallar dem “omöjliga”. Låt dem inte underminera dina önskningar genom att få dig att tro att du inte är värd dem, att du inte kan nå dem eller att du inte förtjänar dem. Våra attityder är smittsamma och påverkar så mycket i våra liv, så låt dem inte stjäla ditt vackraste smycke: din attityd.

Självhjälpsböcker fokuserar på framgång. De riktar vår uppmärksamhet mot externa segrar, att erkännas för vårt värde, våra färdigheter och våra förmågor. Vi har dock något att säga om detta: vi försöker inte uppnå “extern framgång”, utan inre frid.

“En lycklig person är inte en person med en viss uppsättning omständigheter, utan en person med en viss uppsättning attityder.”

-Hugh Downs-

Har du märkt att attityder är smittsamma?

Vi anskaffar alltid nya färdigheter, och det är helt okej. Att bevisa att vi kan göra något väl är väldigt tillfredsställande, det går inte att förneka. Men vad som verkligen spelar roll är vår attityd, för attityder är smittsamma och det är de som skiljer en bra dag från en dålig.

Det är vad som ger oss förmågan att vara optimistiska när allt går emot oss. Det är vad som låter oss tro på oss själva när andra försöker förminska oss.

“Jag ÄR värd det, jag VET hur man gör det och jag FÖRTJÄNAR det.” Dessa är tre bekräftelser vi bör använda för att nära vår attityd varje dag; det är attityden vi bör börja vår dag med, och den är precis lika viktig som kaffe eller rostat bröd.

Men det finns stunder när de negativa, defaitistiska eller till och med giftiga mentaliteterna hos vissa personer omkring oss kan definitivt påverka detta soliga synsätt och göra det stormigt.

Låt ingen regna på dig

Din attityd: ett personligt beslut

Antalet böcker som publicerats om lycka och personlig tillväxt tycks fördubblas för varje år som går. Men Världshälsoorganisationen har redan varnat att snarare än vi tror kommer depression vara det största hälsoproblemet i världen.

Så låt oss därför sätta igång och lära våra barn att vara bra på naturorienterade ämnen, matematik, teknologi och datorprogrammering, men framförallt hur man hanterar frustration, hur man bearbetar sina känslor, sin ilska, sin sorg…

Ingen talar egentligen om attityd eller hur man lyckas “tro på sig själv”. Vi vet inte hur eftersom det enda de lärt oss i skolan är hur man identifierar subjektet och predikatet i en mening, eller hur man får fram den lägsta gemensamma nämnaren. Vi har lärt oss att vara snälla, respektfulla och hur man får höga betyg, varpå lyckan bara kommer dyka upp.

Men förr eller senare kommer vi komma underfund med att våra goda avsikter inte räcker för att nå framgång. Vi inser att om andra inte tror på oss, försvinner vår eld likt ett ljus som blir utblåst av en kall vind.

Samhället ger oss en bra utbildning, men det håller oss även tillbaka genom att sätta oss i ett isolerat väntrum. Vi väntar där med andra människor vars attityder är smittsamma, och de smittar oss med undernärt hopp, defaitism och bristfällig självkänsla.

Ledsen kvinna visar att attityder är smittsamma

Till slut inser vi att vi är “sjuka”. Vi är infekterade med depression och passivitet. Vårt sinne grumlas och försätts i autopilot, som dessvärre dirigeras av andra personers negativitet.

I slutänden ser vi att attityd inte är något annat än ett personligt val. Ett val som drar ut oss ur ett kalt, ödsligt land där inget växer. Vi kommer komma ihåg att vi inte förtjänar att vara där. Vi kommer samla energi för att finna vad vi verkligen behöver.

De tre beståndsdelarna i en stark, modig attityd

Vissa personer säger att en positiv attityd inte kommer lösa alla våra problem. Vad den kommer göra är att irritera gott om människor. Med sina slutna sinnen och smala perspektiv gör de inte något annat än att sätta upp taggtråd runt våra drömmar och regna på våra soliga dagar.

“Attityder är smittsamma, är din värd att smittas av?”

-Dennis och Wendy Mannering-

Vi måste ha i åtanke att attityden är ett personligt värde vi kommer behöva jobba på varje dag. För om vi väntar oss att den ska förbättras av sig själv, kommer den giftiga influensen från andra faktiskt göra den svagare.

Därför är det alltid bra att komma ihåg dessa tre element, som bibehåller, formar och fostrar starka attityder:

  • Hängivelse: en bra attityd kräver starkt engagemang i oss själva. Hängivenhet till mål, värderingar och mål vi sätter upp för oss själva.
  • Självkontroll: för att uppfylla drömmen, nå målet, behöver vi ta kontroll över våra egna verkligheter, över sakerna som sker med oss. Det är vårt ansvar. Vi antar en aktiv, positiv, modig attityd.
Barn med vit tiger
  • Den sista biten i pusslet är beslutsamhet. Det är en komponent vi inte får glömma, för livet kommer alltid sätta utmaningar i vår väg varje dag. Vi måste se dessa prov som utmaningar vi kan lära oss av och växa med.

Låt oss bli protagonisterna i våra egna liv och inte glömma att våra attityder är smittsamma.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.