Personerna som stannar kvar i ditt liv

Personerna som stannar kvar i ditt liv

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Ödet sätter många personer i ditt liv, men personerna som stannar kvar i ditt liv är de bästa. Personerna med vilka vi har de mest äkta och starkaste banden kommer in i våra liv och förblir nära våra hjärtan, vilket bildar en vacker och hållbar relation. Vi säger “hjärta” som ett sätt att symbolisera vårt emotionella och sociala liv. Från denna värld dricker vi klunkar av energi som binder oss till livet, när vi lever i världen och rör oss i samhället vi tillhör.

Huruvida detta är sant beror även på hur vi är och på personerna som kommer oss nära. Det kommer hjälpa oss att omge oss med personer som kommer vara oss nära.

Flicka kramar träd

Ömtåliga och solida relationer

Som vi sade vid ett annat tillfälle finns det många personer som vi saknar. Men vi kanske inte håller kontakten med dem för att relationen inte gjort oss något gott, trots att vi älskar varandra. Om vi blickar tillbaka kommer vi utan tvivel komma ihåg vänskaper eller relationer där vi konstant grälade och som genererade konflikter vi inte kunde lösa.

Andra gånger räcker det att inse att det finns relationer som begränsar våra friheter på grund av den skadliga dynamik vi skapat tillsammans. Vid den punkten är det viktigt att vi tar ansvar och inte alltid känner oss som offer. En ömtålig relation som tar slut måste nämligen tålmodigt analyseras av hjärtat.

Så vi måste anta att vi ibland inte är den perfekta partnern för andra människor och att det är ganska normalt att vissa relationer inte frodas. Det är en del av människans natur eftersom vår omgivning och vår emotionella värld konstant förändras.

Falska vänner

Huruvida personer förblir med oss och huruvida vi bildar starka band med dem, kommer i stort bero på hur vi hanterar denna värld. Det är en fråga om kompatibilitet, essens och de kärvänliga blickar som ger näring åt våra själar.

Hur kan du skapa solida relationer med de som stannar kvar i ditt liv?

Vi kan dock göra något för att stärka våra relationer och bygga vackra pelare som håller dem uppe. Här ska vi ge dig några grundläggande idéer för att skapa stabila och solida relationer med de som stannar kvar i ditt liv:

  • Lyssna för att förstå, inte för att svara.
  • Var ädel och lojal, manipulera inte.
  • Håll dina löften.
  • Var ärlig mot personerna omkring dig.
  • Var uppmärksam och detaljerad.
  • Tävla inte.
  • Be om ursäkt när det krävs och ge förlåtelse. Problem uppstår inte ur tomma intet och vi är alla ansvariga för dem på något sätt.

Personen som går med dig i regnet kommer gå med dig i stormen.

Viskande vän som stannar kvar i ditt liv

Det är inte lätt att hantera besvikelsen över förlorade, speciella relationer

Det finns tider när vi sätter vår tillit till en relation och sedan blir lämnade med stor besvikelse på grund av vad som händer med den. Det är inte bra att känna sig som ett offer, men att hantera dessa besvikelser är otvivelaktigt komplicerat och smärtsamt.

Besvikelser kommer vanligtvis efter ett missförstånd, antingen på grund av att vi inte kunnat uttrycka oss själva eller för att den andra personen inte kunnat skapa det band till oss som vi behövde. Sanningen är att de flesta förlorade relationer orsakas av brott mot någon av punkterna ovan.

Efter det måste vi hantera den djupa känslan av besvikelse som otvivelaktigt är båda personernas ansvar.

Det är därför vi i dessa fall bör analysera vår stolthet och se huruvida det finns något sätt att lösa problemen som uppstått. Att tala från hjärtat och försöka läka såren.

Om detta inte är möjligt får du helt enkelt acceptera att det finns personer som kommer och går, och värdera de som stannar kvar i ditt liv desto mer. Det finns trots allt omständigheter som fångar oss och andra som ger oss vingar; det finns personer som fyller vår ryggsäck med stenar och personer som bär bördan själva; personer som förmörkar våra liv och andra som gör allt för att se oss skina.

Värdesätt människorna som stannar kvar i ditt liv

Låt oss inte ödsla tid på personer som är fel för oss och som inte låter oss vara lyckliga. Vi ska inte heller sträva efter att stanna med sådana som ignorerar oss konstant. Låt oss värdera människorna som stannar vid vår sida i goda såväl som dåliga tider.

Låt oss även vara medvetna om att folk kommer och går, och att det huvudsakligen beror på besluten vi tar. Det viktiga är att lägga fokus på de som stannar kvar i ditt liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.