Vi lyssnar inte för att uppmärksamma, utan för att svara

Vi lyssnar inte för att uppmärksamma, utan för att svara

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vi hör, men vi lyssnar inte. Vi befinner oss i ett samhälle där vi inte alltid är intresserade av vad andra har att säga eftersom allt som spelar roll är vad vi är övertygade om. Att lyssna är en attityd i livet som inte alltid utövas.

Enligt flera studier av Daniel Goleman är individer som når professionell framgång ofta de som är mer mottagliga och har högre nivå av intresse. Personer med en förmåga för närhet och lyssning har mer kontroll över situationer och personal.

Han som vet hur man lyssnar och uppfattar tystnad kan tyda den mest subtila av gester från personen framför honom; för att tala är nödvändigt, men att lyssna är en konst som inte alla besitter.

Kommunikation baseras inte bara på utsändningen av ett budskap av två eller fler personer. Kommunikation beror också på vår personlighet, vår emotionella intelligens eller vår empati. Vi bjuder in dig att reflektera över detta.

Vi lyssnar inte på grund av allt oväsen

Vi lyssnar inte på grund av “mentalt oväsen”

Vi talar för mycket och vi lyssnar inte alltid. Enligt ekonomen Otto Scharmer bör folk tillhandahålla en öppning som kommer från hjärtat. Det är så de får tillgång till de djupaste nivåerna av sin känslomässiga uppfattning och blir mer mottagliga.

Om naturen gav oss öron så var det inte bara så att vi kunde höra, utan även för att den vill att vi lyssnar. Om vi i vårt dagliga liv inte lyckas göra det eller inte är tillräckligt effektiva, är det på grund av störningar från dessa “mentala oväsen”:

  • Vi lyssnar på “autopilot” och med vanor vi fått som gör att vi inte vill att andra ska övertyga oss om saker vi tror att vi redan vet.
  • Vi är fokuserade på oss själva och på “men jag vet redan det…”
  • Vi begränsar ofta vår förmåga att lyssna till det som selektivt bekräftar våra övertygelser.

Om den grundläggande lagen för mänskliga relationer är vår kapacitet för sammankopplingar, bör vi åsidosätta denna individualitet och ryktet om individualism baserat på stängslet runt ordet “jag”, för att tillåta oss att tillräckligt öppna upp oss till vår omgivning. Vi ska förklara nedan.

Konverserande personer

När vi lyssnar från hjärtat är det en konst

Wilbur Schramm – en välrenommerad expert inom kommunikationsmodeller, förklarar att när man etablerar en dialog är det inte själva budskapet som spelar roll, utan det känslomässiga tillståndet hos deltagarna. Det kan summeras med “jag svarar vad jag känner och gör det inte baserat på vad jag hör”.

Vårt sinne talar jämt till oss: det sammanväver rykten från det förflutna, ej tillfredsställda önskningar, rädsla, begränsande attityder, strikta övertygelser, orosmoln och känslor. Ibland är det nästan omöjligt att bryta sig loss från allt detta för att kunna sammankoppla med personerna vi har framför oss.

Om ditt sinne alltid fångar dig med oljud, hur tror du då att din förmåga att lyssna kommer vara?

Frön från maskros

Tysta ditt sinne och sakta ned

Som du vet är “långsamhet” i mode. Det är faktiskt en filosofi att anamma på grund av vårt konstanta behov av att allt ska gå så snabbt.

Tänk på din förmåga att sakta ned ett tag för att ta kontroll över vad som omger dig och frigöra ditt sinne för att uppskatta nuet bättre. Koppla bort från oljud utifrån (telefon, trafik, TV) varje dag för att jobba på det interna oljudet och rensa bort det.

Utveckla din intuition

Vad har intuition att göra med vår förmåga att lyssna? Att vara intuitiv har att göra med förmågan att inte anta saker innan man lyssnar. Det är att veta hur man är uppmärksam med öppet hjärta och klart sinne, utan förutfattade meningar eller tidigare övertygelser.

Ibland räcker det att se på personen som talar med ett leende och uppriktig blick för att denne ska se att du förstår. Att känna av andras känslor handlar om att applicera empati på våra konversationer. Det är att erbjuda närhet och förståelse. Att veta hur man känner av detta är att ha förmågan att säga allt vi behöver säga vid rätt tillfälle och inte sitta fast med “jag skulle ha sagt det till honom”, “jag borde ha sagt ja eller nej”, “jag borde ha sagt att vi borde försöka igen”.

Par tänker på kärlek

Var mottaglig för andra personers synsätt, låt dig själv känna och lära

Vi talar för mycket och vi lyssnar inte på personerna i vår närhet som vi borde, trots att deras åsikter och upplevelser kan vara av intresse för och berika oss.

Vi lever i ett samhälle där vi är mer intresserade av vad våra vänner publicerar på sociala nätverk än att träffa dem i person för att höra vad de har att säga. Var mottaglig för allt omkring dig, öppna ditt sinne och låt dig själv vara friare, mer nyfiken. Ibland kan en enkel konversation leda till en uppenbarelse – en stor personlig förändring. Utmana dig själv att uppleva det.

Att lyssna är att känna som om den andra personen är en del av oss, utan barriärer, genom att empatiskt, fritt och ärligt omfamna dennes existens…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.