Insikt är första steget mot läkning eller förändring

Insikt är första steget mot läkning eller förändring

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2021

Att uppnå ett tillstånd av insikt är framförallt ett uppvaknande. Det är att öppna ögonen inifrån för att göra det undermedvetna medvetet, och därigenom kunna påbörja en välbehövlig personlig revolution. Endast då kommer vi kunna läka och släppa sakerna som sårar oss; för att helt enkelt kunna gå framåt mot det liv vi förtjänar.

Många filosofer och sociologer definierar vårt nuvarande samhälle som ett slumrande väsen. Vi lever med fokus på våra “jag”. Men de är “jag” som andra lyckats göra avdomnade genom konsumism. Vi upplever evig missnöjdhet, ständigt längtande efter att uppnå och skaffa mycket mer än vi redan har.

“Vi vet vad vi är, men vi vet fortfarande inte vad vi kan bli.”

-William Shakespeare-

Kanske är detta sant. Kanske är vi ett samhälle likt det i “The Matrix”, evigt nedsänkta i ett tillstånd av apati. En inre atmosfär där vi fyller känslomässiga tomrum genom njutning i form av mat. Där vi kan lindra ensamhet med kortlivade förhållanden. Där vi kan begränsa oss själva för att undvika tristess genom tillfällig rensning med spel på våra mobiler eller datorer. Kanske…

Vissa personer ser det på detta sätt. Men något blir allt tydligare. Många personer försöker faktiskt ge autentisk mening till sina existenser. För att göra detta tvekar de inte att förbättra sig själva genom läsning och terapi, och genom att dra nytta av olika psykologiska perspektiv, genom vilka de kan finna “insikt” eller “upplysning” för att koppla bort från det världsliga och uppnå det extraordinära.

Vi uppmanar dig att reflektera över detta. Vi uppmanar dig att vakna!

Medvetenhet

Insikt – ett nödvändigt steg i vår personliga utveckling

Inom psykoterapi är en av de huvudsakliga aspekterna av läkeprocessen utan tvivel att göra individen medveten om problemet som genererar dennes obehag. När du går till en psykolog är du ofta på det klara med vilka de externa källorna för ditt obehag och din olycklighet är. Min partner förstår mig inte. Mina föräldrar överväldigar mig. Min chef undervärderar mig. Jag har inget jobb och samhället verkar ha glömt bort mig…

Men en bra expert bör alltid följa med denna individ mot nya inre “uppvaknanden”. I dessa kommer terapeuten tilldela patienten en fullare och mer autentisk kontroll över dennes liv. Detta är inte direkt en enkel process.

Det krävs tid för att nå vad som inom gestaltterapi refereras till som “medvetenhet” (att märka av eller bli medveten om något). Eller något som den japanska kulturen refererar till som “satori” – en process av djup förståelse som kräver borttagning av rostiga lager för att komma förbi alla blockader som hindrar vårt sanna väsen från att komma fram. Vårt sanna väsen som fortfarande slumrar.

Promenad i universum mot insikt

Medvetenhet är även nyckelaspekter i Piagets teorier. Han definierade medvetenhet som den sköra och komplexa process vi alla genomgår, från vår vitala kunskap om vår verklighet till en mycket mer intim, abstrakt och betydelsefull konceptualisering av saker. Nuförtiden är dessa tillvägagångssätt fortfarande närvarande i allra högsta grad. Metoder som är djupt rotade i konceptet “uppvaknande”, förståelse eller den “insikt” som självaste Lao Tse definierade i fyra steg. Dessa var slummer, uppvaknande, självsamvete och objektivt samvete.

Som du ser handlar allt om en inre resa som i stor mån liknar den Platon beskrev i berättelsen om grottan. Det är att genomleva ett universum av känslor, självbedrägeri och skuggor för att komma till en mycket mer upphöjd, fri och autentisk sfär. Härnäst ska vi förklara hur man uppnår detta.

Lättnaden hos uppvaknande eller omstrukturering

Ovan refererade vi till Piaget. I hans texter om genetisk psykologi citerar han ett koncept som kan vara till stor hjälp för oss: det kognitiva undermedvetna. Även om det inledningsvis kanske påminner oss om freudianska teorier, erbjuder den genetiska epistemologins fader oss ett värdefullt tillvägagångssätt att reflektera över: medvetenhet är egentligen inte ett uppvaknande, och ej heller upplysthet.

“Ditt sanna sociala ansvar är att höja din medvetenhet.”

-Alejandro Jodorowsky-

Det handlar inte om att göra det omedvetna medvetet, utan att omstrukturera det. Jag kan till exempel bli medveten om en av mina begränsningar: min oförmåga att sätta gränser och säga “NEJ”. Att göra denna aspekt medveten skulle inte göra mig någon nytta om jag inte gav den ett syfte, vilket är inget mindre än att göra en förändring. Att omstrukturera den delen av mitt “jag” för att läka mig själv. För att få mer kontroll över min verklighet genom att komma ut ur grottan av “skuggor” och olycklighet.

Låt oss nu se hur vi kan generera denna process av uppvaknande och omstrukturering.

Person vid träd som nått insikt

Uppnå insikt i 3 steg

Processen med att bli medveten kan verka enkel. Den kräver dock framförallt att du ständigt är ärlig mot dig själv.

Det första steget i detta uppvaknande kräver att du öppnar ögonen inifrån den mest intima och djupaste delen av ditt väsen. Vi talar om den känslomässiga världen. Fråga dig själv vad du känner just nu. Utforska dina känslor. Fråga även din kropp, din huvudvärk, den där magsmärtan… Översätt alla dessa symptom till ord (rädsla, ångest, olustighet, osäkerhet…).

Det andra steget kräver att du observerar vad som sker i din externa värld. Observera ditt nu och ta hand om det uppenbara, sakerna vi ibland vägrar titta på öga mot öga. Min partner är kall mot mig. Jag har vänner som inte oroar sig över mig. Jag investerar min tid och ansträngning i saker som inte ens är värt det…etc.

Det tredje steget är det mest komplicerade. Du vet redan vad du känner och vad som sker omkring dig. Det är dags att fördjupa dig i dina försvarsbarriärer, dina fördomar, dina attityder, de saker som säger att du har fel, att det är bättre att klamra sig fast än att förändras. Att det är bättre att vända andra kinden till och förbli lugn och tyst på grund av rädsla för att saker kan förändras för mycket.

Konfrontera dig själv. Vi är våra värsta fiender. Därför kommer det inte göra någon nytta att bli medveten om dina svagheter om du inte vågar ändra dem till styrkor. Var ansvarsfull, samla mod och läk dig själv: gör en förändring.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.