Pessimism mot världen – optimism mot mina anhöriga

Pessimism mot världen – optimism mot mina anhöriga

Senaste uppdateringen: 18 november, 2018

Vissa optimistiska känslor och sinnesförnimmelser kan enbart väckas genom personliga förhållanden med din familj och närmaste vänner. Känslomässigt stöd, kärlek och beskydd får oss att se folk omkring oss från ett hoppfullt perspektiv – oavsett vilka problem som skymmer horisonten. Världen kan vara en ond plats; vi kan hysa stor pessimism mot den. Känslan av komfort erhållen av våra medmänniskor får oss dock att uppleva den som varm och gjord för oss (åtminstone delvis) – det skingrar lite av vår pessimism mot världen.

När du ser på världen märker du ibland en kakafoni av situationer och faktum som fyller dig med avsky. Det får dig att känna dig sårbar och liten i förhållande till all oförståelse gentemot olika situationer. Ibland kan du till och med uppleva världen som en hotfull plats. Men när du ser dig omkring i din omedelbara omgivning har du en tendens att finna uppmuntran och säkerhet. Detta händer av många anledningar men speciellt eftersom du är en deltagare genom dina personliga förhållanden.

Genom att vara omgiven av människor som ger dig en känsla av säkerhet och förståelse blir du optimistisk. Eller så får det dig att anta ett positivt perspektiv eftersom du ser och dömer saker och ting positivt. Att inte veta hur du tar hand om dina sociala relationer kan vara skadligt. Lika skadligt som att ha en stillasittande livsstil eller röka ett paket cigaretter om dagen.

“Vår inställning till vad vi är och vad vi kan bli kan väldigt precist avgöra vad vi blir.”

-Anthony Robbins-

Varför översköljs vi av pessimism mot världen när vi ser på den?

Det är ett faktum som statistiken visar, jämfört med andra eror, att världen är bättre än någonsin. Hjärnans beskyddande tendens får oss dock att vara uppmärksamma på hotfulla nyheter, som försätter oss i ett tillstånd av konstant alarm.

Medmänniskor är viktiga

Vi lever i en era av minst mänskligt våld i den mänskliga historien. Fattigdomen har kraftigt minskat. Den globala populationen är mer långvarig och världen har generellt sett blivit mer demokratisk. Trots allt detta hör vi ofta uttalanden som beskriver världen som ett kontinuum av försämring. Ingenting är som det brukade vara! eller “Allt var bättre förr”. Det finns en stor pessimism mot världen. Men statistiskt sett är det som vi redan nämnt, annorlunda.

Vad är det som orsakar den här här dissonansen mellan den nuvarande situationen i världen och det globala tillståndet av pessimism angående evolutionen på planeten? En professor vid Harvards universitet, Steven Pinker, syntetiserar och förklarar varför. Den generella anledningen bakom den här förvridningen är precis så kraftfullt och insisterande ett pessimistiskt filter kan vara.

Den mänskliga hjärnan är programmerad till att först identifiera och förmedla farorna i världen till vårt medvetna. Lite dåliga nyheter kan lätt sätta vår livskvalitet på spel. Goda nyheter är å andra sidan inget hot. Så det förklarar till viss del, eftersom dåliga nyheter generellt sett lämnar ett djupare spår i vårt minne.

“Pessimism är ett slutet spel. Du kan aldrig förlora, bara vinna. Det är en utgångspunkt från vilken du aldrig kan bli besviken.”

-Thomas Hardy-

Varför är vi mer optimistiska när vi ser våra anhöriga

Nyckeln till en optimistisk inställning till livet när vi ser på våra anhöriga är att dessa människor frivilligt har valt att dela våra mest personliga erfarenheter. Av detta skapas en bas av tacksamhet gentemot dem. Hemligheten ligger i uppskattningen av allt som dessa människor gjort för oss, utan att de för den sakens skull är extraordinära på något sätt. Det kan helt enkelt vara saker vi tar för givet.

Har vi verkligen tagit i övervägande hur många människor det är som bidrar till att göra våra dagliga liv möjliga? Vet vi vikten av de känslor som våra förhållanden erbjuder?

pessimismen i världen

Det är onekligen så att vi är skyldiga ett oräkneligt antal personer ett enormt erkännande för att de gör våra liv möjliga. Eller helt enkelt människorna som låter oss njuta av ögonblicket. För att kunna uttrycka detta, för att kunna minska vår pessimism mot världen, behöver vi vara medvetna om det goda och positiva som omger oss. 

“Jag är en optimist. Det verkar inte vara särskilt användbart att vara något annat”

-Winston S. Churchill-

Detta kanske intresserar dig
Den empatiska hjärnan: kraften hos mänskliga band
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Den empatiska hjärnan: kraften hos mänskliga band

Den empatiska hjärnan programmerar oss att vara medvetna om andra personers känslor och behov. Detta är det evolutionära resultatet av vår socialis...