Pessimism mot världen – optimism mot mina närmaste

Det är normalt att ha en pessimistisk syn på världen. Överväldigande nyheter och händelser avlöser varandra. Det viktiga är att ha ett solitt stöd från sina närmaste.
Pessimism mot världen – optimism mot mina närmaste
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 12 februari, 2024

Vissa optimistiska känslor och sinnesförnimmelser kan enbart väckas genom personliga förhållanden med din familj och närmaste vänner. Känslomässigt stöd, kärlek och beskydd får oss att se människor omkring oss från ett hoppfullt perspektiv – oavsett vilka problem som skymmer horisonten. Världen kan vara en ond plats; vi kan hysa stor pessimism mot den. Känslan av komfort erhållen av våra medmänniskor får oss dock att uppleva den som varm och gjord för oss (åtminstone delvis) – det skingrar lite av vår pessimism mot världen.

När du ser på världen märker du ibland en kakafoni av situationer och faktum som fyller dig med avsky. Det får dig att känna dig sårbar och liten i förhållande till all oförståelse gentemot olika situationer. Ibland kan du till och med uppleva världen som en hotfull plats. Men när du ser dig omkring i din omedelbara omgivning har du en tendens att finna uppmuntran och säkerhet. Detta händer av många anledningar men speciellt eftersom du är en deltagare genom dina personliga förhållanden.

Genom att vara omgiven av människor som ger dig en känsla av säkerhet och förståelse blir du optimistisk. Eller så får det dig att anta ett positivt perspektiv eftersom du ser och dömer saker och ting positivt. Att inte veta hur du tar hand om dina sociala relationer kan vara skadligt. Lika skadligt som att ha en stillasittande livsstil eller att röka ett paket cigaretter om dagen.

“Vår inställning till vad vi är och vad vi kan bli kan väldigt precist avgöra vad vi blir.”

-Anthony Robbins-

Varför översköljs vi av pessimism mot världen när vi ser på den?

Det är ett faktum som statistiken visar, jämfört med andra eror, att världen är bättre än någonsin. Hjärnans beskyddande tendens får oss dock att vara uppmärksamma på hotfulla nyheter, som försätter oss i ett tillstånd av konstant vaksamhet.

Kvinna och uggla

Vi lever i en era av minst mänskligt våld i den mänskliga historien. Fattigdomen har kraftigt minskat. Medellivslängden har ökat och världen har generellt sett blivit mer demokratisk. Trots allt detta hör vi ofta uttalanden som beskriver världen som ett kontinuum av försämring. “Ingenting är som det brukade vara!” eller “Allt var bättre förr”. Det finns en stor pessimism mot världen. Men statistiskt sett är den som vi redan nämnt, bättre.

Vad är det som orsakar den här dissonansen mellan den nuvarande situationen i världen och det globala tillståndet av pessimism angående utvecklingen på planeten? En professor vid Harvard University, Steven Pinker, syntetiserar och förklarar varför. Den generella anledningen bakom den här förvrängningen är helt enkelt hur kraftfullt och insisterande det pessimistiska filtret kan vara.

Den mänskliga hjärnan är programmerad till att först identifiera och förmedla farorna i världen till vårt medvetna. Lite dåliga nyheter kan lätt sätta vår livskvalitet på spel. Goda nyheter är å andra sidan inget hot. Så det förklarar till viss del att dåliga nyheter generellt sett lämnar ett djupare spår i vårt minne.

“Pessimism är ett slutet spel. Du kan aldrig förlora, bara vinna. Det är en utgångspunkt från vilken du aldrig kan bli besviken.”

-Thomas Hardy-

Varför är vi mer optimistiska när vi ser på våra närmaste?

Nyckeln till en optimistisk inställning till livet när vi ser på våra närmaste är att dessa människor frivilligt har valt att dela våra mest personliga erfarenheter. Av detta skapas en bas av tacksamhet gentemot dem. Hemligheten ligger i uppskattningen av allt som dessa människor gjort för oss, utan att de för den sakens skull är extraordinära på något sätt. Det kan helt enkelt vara saker vi tar för givet.

Har vi verkligen tagit i beaktande hur många människor det är som bidrar till att göra våra dagliga liv möjliga? Vet vi vikten av de känslor som våra relationer erbjuder?

Pessimismen i världen

Det är onekligen så att vi är skyldiga ett oräkneligt antal personer ett enormt erkännande för att de gör våra liv möjliga. Eller helt enkelt människorna som låter oss njuta av ögonblicket. För att kunna uttrycka detta, för att kunna minska vår pessimism mot världen, behöver vi vara medvetna om det goda och positiva som omger oss. 

“Jag är en optimist. Det verkar inte vara särskilt användbart att vara något annat.”

-Winston S. Churchill-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.