Prioritera inte dem som inte prioriterar dig

Prioritera inte dem som inte prioriterar dig

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Vi bör endast uppskatta de personer som uppskattar oss och som därmed prioriterar oss. Det kan vara svårt att göra detta eftersom vi på grund av egoism tror att andra ska visa ett lika stort intresse som vi själva.

Vi riskerar vårt eget välmående för personer som inte prioriterar oss; vi blundar för verkligheten och lyssnar inte på våra egna behov.

Med dessa idéer förstår vi vår nutid,
för att göda förhoppningar om förändringar som aldrig uppstår,
många gånger eftersom minnet av det förgångna inte har en framtid.

Även om det kan vara svårt så kommer vi kunna förstå att något inte fungerar som det ska i våra relationer, att personer förändras och att vissa efter en tid visar upp ett ansikte som är mindre intresserat och mindre vänligt.

Kvinna med fjärilar

Det du lär dig med tiden när människor inte prioriterar dig

Det finns en text som det sägs att olika författare har skrivit (Borges eller Shakespeare etc.) som ger en bra reflektion av livet. Det är en bra övning att gå igenom den fras för fras och se vad de betyder och vad vi kan förändra och förbättra när det kommer till våra relationer.

Med tiden lärde jag mig…

Den lilla skillnaden mellan att ta någons hand och att binda upp själen.

Att sällskap inte innebär säkerhet.

Att kyssar inte är kontrakt. Ej heller löften om gåvor.

Att det att vara med någon för att denne erbjuder en bra framtid innebär att man förr eller senare kommer att återgå till sitt förgångna.

Par

Vad märker du med tiden?

Att giftermål för att “det behövdes” innebär att äktenskapet går i spillror.

Att bara den som kan älska dig med dina brister, utan att försöka ändra på dig, kan ge dig den lycka som du önskar.

Om du är med en person bara för att slippa vara ensam så kommer du inte vilja träffa denne.

Att riktiga vänner betyder mycket mer än hur mycket pengar som helst.

Vänner med sammanflätade hår som prioriterar varandra

Med tiden förstod jag också att…

Man kan räkna sina riktiga vänner på fingrarna. Den som inte kämpar för dem kommer förr eller senare att vara omgiven av falska vänner.

Ord som du säger i stunder av ilska kan fortsätta att skada den som du sårade under resten av livet.

Vem som helst kan be om förlåtelse, men att förlåta är något som endast stora själar gör

Om du verkligen har sårat en vän så kommer vänskapen antagligen aldrig att bli densamma igen.

Även om du är lycklig med dina vänner så kommer du en dag att gråta över dem som du lät gå.

Personer på stegar

Varje erfarenhet som varje människa har haft kommer inte igen.

Den som föraktar en annan människa en gång kommer att få detta tillbaka tiofalt.

Vad mer lärde jag mig med tiden?

Att anlägga alla vägar idag. I morgondagens terräng kommer det nämligen vara alltför osäkert för att göra planer.

Att forcerande av det som händer ofta leder till något annat än det som man väntade sig.

Att det bästa inte är i framtiden. Det är i det ögonblick som du lever i just nu.

Med tiden kommer du att se att även om du är glad över dem som är med dig nu så kommer du att sakna dem som inte längre är med dig något så fruktansvärt.

Med tiden lärde jag mig att det att försöka förlåta eller be om förlåtelse, att säga att jag älskar, att säga att jag saknar, att säga att jag behöver, att säga att jag vill vara en vän framför en grav inte spelar någon roll…

Men tyvärr lärde jag mig bara detta med tiden.

Flicka på gunga

Tiden lär oss många saker, och tack vare den så kommer vi att kunna se saker från ett annat perspektiv och uppskatta de fel som vi har begått, våra förväntningar och våra upplevelser.

Detta innebär dock inte att tiden läker alla sår; denna process kräver att vi för en inre dialog och reder ut våra relationer.

Detta innebär att vi måste ta beslut när detta behövs, och inte låta andra utnyttja oss. Detta innebär en grundsten för vår självkänsla och personliga identitet.

Kvinna som inser att hon inte ska prioritera dem som inte prioriterar henne

Ge din frånvaro till dem som inte uppskattar din närvaro och därmed inte prioriterar dig

Du är säkert medveten om detta, men man kan ibland behöva bli påmind om det under social press. Situationer där vi blir utnyttjade kidnappar vår autonomi och frihet.

Givet att det är omöjligt att skapa ett liv utan risker så bör vi försöka identifiera de situationer som kan vara farliga för oss och försöka bemöta dem utan vare sig aggressivitet eller passivitet (med andra ord: vi tränar oss mentalt).

Rubiks kuber på huvudena

När du sedan stöter på en situation som inte är rättvis och märker att någon försöker utnyttja dig så kommer du vara kapabel att undvika detta.

På detta sätt kommer vi att upptäcka fel och vi kommer vara mer medvetna om att relationer bör baseras på ömsesidighet och inte en förstörelse av vår identitet och vår självkänsla för andras skull.

Det är viktigt att du lär dig att säga NEJ, och att leta inom dig efter styrkan för att gå ifrån de situationer som baseras på ojämlikhet och egoism där den andra personen bara tänker på sig själv och inte prioriterar dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.