Prioritera inte dem som inte prioriterar dig

Prioritera inte dem som inte prioriterar dig

Senaste uppdateringen: 12 augusti, 2016

Vi bör endast uppskatta de personer som uppskattar oss och som väljer att prioritera oss. Det kan vara svårt att göra detta eftersom vi p.g.a. egoism tror att andra ska visa ett lika stort intresse som vi själva.

Vi riskerar vårt eget välmående för personer som inte ser oss som prioriteter; vi blundar för verkligheten och lyssnar inte på våra egna behov.

Med dessa idéer förstår vi vår nutid,
för att göda förhoppningar om förändringar som aldrig uppstår,
många gånger eftersom minnet av det förgångna inte har en framtid.

Även om det kan vara svårt så kommer vi kunna förstå att något inte fungerar som det ska i våra relationer, att personer förändras och att vissa efter en tid visar upp ett ansikte som är mindre intresserat och mindre vänligt.

Kvinna

Det man lär sig med tiden då man inte är en prioritet

Det finns en text som det sägs att olika författare har skrivit (Borges eller Shakespeare etc.) som ger en bra reflektion av livet. Det är en bra övning att gå igenom den fras för fras och se vad de betyder och vad man kan förändra och förbättra när det kommer till våra relationer.

Med tiden lärde jag mig den lilla skillnaden mellan att ta någons hand och att binda upp själen.

Med tiden lärde jag mig att sällskap inte innebär säkerhet.

Med tiden började jag att förstå att kyssar inte är kontrakt och ej heller löften om gåvor.

Med tiden lärde jag mig att vara med någon för att denne erbjuder en bra framtid innebär att man förr eller senare kommer att återgå till sitt förgångna.

Par

Med tiden märker du att giftermål för att “det behövdes” innebär att äktenskapet går i spillror.

Med tiden förstod jag att bara den som kan älska dig med dina defekter, utan att försöka ändra dig, kan ge dig den lycka som du önskar.

Med tiden märker du att om du är med en person bara för att slippa vara ensam så kommer du inte vilja träffa denne.

Med tiden märker du att riktiga vänner betyder mycket mer än hur mycket pengar som helst.

Personer

Med tiden förstod jag att man kan räkna sina riktiga vänner på fingrarna, och att den som inte kämpar för dem förr eller senare kommer att var omgiven av falska vänner.

Med tiden förstod jag att ord som sägs i stunder av ilska kan fortsätta att skada den som du sårade under hela livet.

Med tiden förstod jag att vem som helst kan be om förlåtelse, men att förlåta är något som endast stora själar gör…

Med tiden förstod jag att om du verkligen har sårat en vän så kommer vänskapen antagligen aldrig att bli densamma.

Med tiden förstår du att även om du är lycklig med dina vänner så kommer du en dag att gråta över dem som du lät gå.

Stegar

Med tiden kommer du att förstå att varje erfarenhet som varje människa har haft inte kommer igen.

Med tiden kommer du att förstå att den som föraktar en annan människa en gång kommer att få detta tillbaka tiofalt.

Med tiden lärde jag mig att konstruera alla vägar idag, för i morgondagens terräng kommer det vara alltför osäkert för att göra planer.

Med tiden lärde jag mig att forcerande av det som händer ofta leder till något annat än det som man väntade sig.

Med tiden lär du dig att det bästa inte är i framtiden, utan i det ögonblick som du lever i just nu.

Med tiden kommer du att se att även om du är glad över dem som är med dig nu så kommer du att sakna dem som inte längre är med dig så fruktansvärt.

Med tiden lärde jag mig att försöka förlåta eller be om förlåtelse, att säga att jag älskar, att säga att jag saknar, att säga att jag behöver, att säga att jag vill vara en vän…framför en grav inte spelar någon roll…

Men tyvärr lärde jag mig bara detta med tiden.

Gunga

Tiden lär oss många saker, och tack vare den så kommer vi att kunna se saker från ett annat perspektiv och uppskatta de fel som vi har begått, våra förväntningar och våra upplevelser.

Detta innebär dock inte att tiden läker alla sår; denna process kräver att vi för en inre dialog och reder ut våra relationer.

Detta innebär att vi måste ta beslut då detta behövs, och inte låta andra utnyttja oss. Detta innebär en grundsten för vår självkänsla och personliga identitet.

Paraplyer

Lär dig att ge din frånvaro i present till den som inte uppskattar din närvaro

Du är säkert medveten om detta, men man kan ibland behöva bli påmind om det under social press. Situationer där vi blir utnyttjade kidnappar vår autonomi och frihet.

Givet att det är omöjligt att skapa ett liv utan risker så bör vi försöka identifiera de situationer som kan vara farliga för oss och försöka bemöta dem utan vare sig aggressivitet eller passivitet (med andra ord: vi tränar oss mentalt).

Kuber

När jag sedan stöter på en situation som inte är rättvis och märker att någon försöker utnyttja mig så kommer jag vara kapabel att undvika detta.

På detta sätt kommer vi att upptäcka fel och vi kommer vara mer medvetna om att relationer bör baseras på ömsesidighet och inte en förstörelse av vår identitet och vår självkänsla för andras skull.

Det är viktigt att man lär sig att säga NEJ, och att leta inom sig efter styrkan för att gå ifrån de situationer som baseras på ojämlikhet och egoism där den andra personen bara tänker på sig själv.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.