Vikten av psykoanalysens ekonomiska modell

Psykoanalysens ekonomiska modell ger oss ett nytt perspektiv rörande personligheter; ett som fokuserar på energi och impulser. Läs mer här!
Vikten av psykoanalysens ekonomiska modell
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I den här artikeln kommer vi prata om psykoanalysens ekonomiska modell.

Under årens lopp så är det många som har studerat personligheten, en variabel som har en stor påverkan på beteendet. Sigmund Freud, psykoanalysens fader, närmade sig dock detta från ett annat perspektiv.

Har du någonsin hört om libido, psykisk energi och drivkraft? Det här är ganska kända koncept; du kanske till och med använder dem utan att du känner till var de egentligen kommer ifrån.

Freud tog dem i beaktande då han etablerade sin ekonomiska teori om personligheten.

Fortslätt läsa denna artikel för att utforska den här modellen inom psykoanalysen. Den kommer definitivt att hjälpa dig att lära dig om andra perspektiv på den mänskliga personligheten.

Du kommer också se vilka koncept som är relaterade till denna modell och hur energin fungerar i vårt psyke, samt de andra modeller som den freudianska personlighetsteorin utgörs av.

Vad är psykoanalysens ekonomiska modell?

Den är relaterad till studien av personligheten ur ett freudianskt perspektiv. Den tar upp hur energin fungerar i vårt psyke. Den utvecklades tack vare den vetenskapliga och filosofiska inriktningen hos psykoanalysens fader.

Sigmund Freud trodde att våra psykiska processer var relaterade till cirkulation och distribution av energi. Enligt denna modell så kommer energin i vår psykiska apparat att öka, minska eller ligga på samma nivå.

Enligt denna teori hanterar den psykiska apparaten omvandling av energi, uppskjutande av urladdningar och utvärderingen av upplevelser.

Vi kan därför beskriva detta perspektiv som alla de laddningar, urladdningar, överladdningar och balanser som mobiliseras i vår psykiska apparat.

Konst med Freud.

Koncept associerade med psykoanalysens ekonomiska modell

 • Psykisk utarbetande. Omvandling av energi.
 • Drivkraft. Den kraft som guidar oss till att tillfredsställa våra inre önskningar, som inte måste vara nödvändigtvis sexuell.
 • Catexis. Förmågan att rikta oss mot ett föremål eller en representation. Med andra ord så har detta att göra med urladdningar av psykisk energi. Enligt Freud är egot ursprunget till catexis.
 • Libido. Detta är grunden till dynamiken mellan sinnet och psykosexuell utveckling. Denna energi går bortom sexuell energi. Faktum är att den kommer direkt från våra drivkrafter och hjälper oss att rikta vårt beteende. Den kan därför relateras till allt som ger oss njutning; som exempelvis att äta.

Koncepten hos psykoanalysens ekonomiska modell är väl kända. Freud var dock villig att lära sig mer om drivkrafterna, så han delade upp dem i två:

 • Livsdrivkraften. Det här är impulser som motiverar individer att inte ge upp nöjet för överlevnad och välmående.
 • Dödsdrivkraften. Detta har att göra med tendensen att förstöra sig själv.

Denna modell baserades på teorierna som Freud utvecklade mellan 1914 och 1920. Du kan hitta mer information i hans böcker Beyond the Pleasure Principle och On Narcissism: An Introduction.

Pusselbitar i is.

Andra modeller

För att etablera denna personlighetsteori så formulerade Freud flera modeller, även kända som ämnen. Ett av dem är det ekonomiska, som vi redan har pratat om. Här är de andra:

 • Topografisk. Relaterar till ett perspektiv där vi kan hitta olika nivåer av medvetenhet. Det omedvetna, det förmedvetna och det medvetna. Många känner till detta som isbergsmodellen eftersom den använder ett isberg som exempel för att visa hur djupt medvetandet kan vara.
 • Psykodynamik. Denna modell har att göra med de impulser som söker förnöjelse och de som går efter hämningar genom försvarsmekanismer.
 • Genetisk. Denna teori etablerar att vår psykosexuella utveckling är möjlig tack vare sökandet efter nöje i de erogena zonerna. Det finns olika stadier: oral, anal, fallisk, latent och genital.
 • Strukturell modell. Denna modell menar att våra sinnen skiljer sig med olika distanser och att var och en av dem agerar på en nivå för att forma en personlighetsstruktur.

Psykoanalysens ekonomiska modell spelade en stor roll i uppfattningen av flödet av energi i det mänskliga sinnet och hur olika drivkrafter tenderar att tillfredsställa våra instinkter där andra inte gör det.

Han studerade även omvandlingen av dessa energier i vår inre värld. Dessa teorier var och fortsätter vara ett revolutionärt sätt att analysera sinnet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Freud, A. & Carcamo, C.E. (1961). El yo y los mecanismos de defensa (vol 3). Barcelona: Paidós. Vels, A. (1990). Los mecanismos de defensa bajo el punto de vista (vol 6). psicoanalítico. Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España. Lacan, J. (2010). Seminario 1. Los escritos técnicos de Freud. Balint, 2, 6-54.
 • Freud, S. (1973). Introducción al narcisismo y otros ensayos. Madrid: Alianza.
 • Freud, S. (1976/1920). Más allá del principio del placer. Obras completasBuenos Aires: Amorrortu.
 • Freud, S. (2012). Tres ensayos sobre una teoría sexual. Buenos Aires: Alianza editorial.
 • Freud, S. (1923/2016). El yo y el Ello. Madrid: Amorrortu.
 • Freud, S. (2013). La interpretación de los sueños (Vol.267). Ediciones Akal.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.