3 misstag som blockerar medvetenhet enligt buddhism

3 misstag som blockerar medvetenhet enligt buddhism
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Misstagen som blockerar medvetenhet har att göra med västerländska tendenser att störa processer. De ingjuter idén att vi kan ha kontroll över allt, trots att så inte är fallet. Alla processer existerar eftersom de måste, och de tar den tid de behöver. De börjar och slutar när de borde.

Enligt buddhister orsakar denna iver att ingripa och modifiera verkligheten misstag som blockerar medvetenhet. Sagda misstag kan uppstå när vi förnekar vad som sker med oss eller när vi agerar oregelbundet för att lösa något som stör oss. Istället för att leda oss till en utgång har detta blivit ett hinder.

Medvetenhet är förmågan att se, känna och förstå nuet. Det är en klarhet som endast uppstår när vi balanserar våra känslor och hanterar vad vi åtrår på ett smart sätt. Livet är inte skräddarsytt och vi måste lära oss att leva med det. För att uppnå detta är det viktigt att identifiera tre misstag som blockerar medvetenhet.

“Grubbla inte över det förflutna, dröm inte om framtiden, koncentrera sinnet på nuet.”

-Buddha-

Att söka med besatthet

Konceptet med att söka innebär att man ger upp idén om att något är komplett. Sökande leder till spänning eftersom vi har önskan att finna något, men inte vet var det är.

Det finns vånda i varje sökande. När sökandet blir präglat av besatthet blir det till ett av misstagen som blockerar medvetenhet.

Vi refererar till sökandet efter sanning, ett svar eller en upplevelse. Vid många tillfällen gör vi detta eftersom vi i våra sinnen har en idé om att vi genom att finna vad vi söker efter kommer genomgå en stor förändring. Detta är aldrig fallet; men trots detta lägger vissa personer allt sitt hopp på att finna “det”.

Nuet är allt vi behöverDet är vad buddhismen lär oss. I nuet kan vi finna vad vi förtjänar och allt vi kan förstå och assimilera. Det är okej att inte uppleva, ha eller veta något i nuet, för det är så det ska vara. Besatt sökande gör oss bara mer förvirrade.

Gigantiska nycklar

Att tvinga fram förändring: ett av misstagen som blockerar medvetenhet

Vissa förändringar sker bara när omständigheterna är rätt. Detta är något som sker naturligt. Det är något som flödar, och kommer endast ske när vi är redo för det. Därför finns det ingen poäng med att tvinga fram förändring.

Buddhister vill att vi jobbar på att bli mer medvetna om våra tankar, känslor och beteenden utan att kritisera oss själva. Att starta krig med sig själv är ett av misstagen som blockerar medvetenhet. När vi förstår vilka vi är, sättet vi tänker och hur vi mår, kommer alla negativa aspekter börjar tappa styrka.

Vi behöver inte skälla ut oss själva för att förändras. Om vi inte har modifierat en personlig aspekt vi anser vara olämplig, är det för att vi inte helt förstått den än. När vi börjar förstå den så kommer den börja tyna bort.

“Inget är permanent. Allt kan förändras. Att vara är alltid att bli.”

-Buddha-

Pliktens fängelse blockerar medvetenhet

Plikt är inte något vi tvingar på oss själva. Det finns många externa “plikter” som vi oftast anpassar oss till automatiskt. Detta ger plats åt cykler där människor misslyckas med att assimilera plikterna ifråga, men samtidigt inte kan sluta med dem. Som en konsekvens uppstår en konstant känsla av skuld. Det är som ett permanent tomrum som de inte kan fylla.

Om vi inte axlar en plikt med entusiasm och full övertygelse, kommer det bara sluta med att vi skadar oss själva. Detta håller oss borta från vår essens.

Vissa plikter uppfyller endast rollen att tillfredsställa andra och hindra oss från att konfrontera rädslan som olydnad leder till. Detta är en svår och främmande situation. Å ena sidan låter den oss inte upptäcka vilka vi verkligen är; å andra sidan leder den till en kontinuerlig intern konflikt.

Mediterande munk

Plikt flödar naturligt

Plikt är något som också flödar naturligt. Vi sätter gränser eller restriktioner eftersom vi vet att vi kan uppnå något mer om vi ger upp det som är enklast. Det förklarar varför vi axlar vissa plikter med övertygelse och glädje, och inte med förtryck eller ledsamhet.

Alla misstag som blockerar medvetenhet är kopplade till tendensen att inte vilja konfrontera verkligheten och att försöka forcera en process. Detta kommer från vårt ego – den inre drivkraft som får oss att tänka på oss själva snarare än vår verklighet. Att göra det kan hindra oss från att se och förstå verkligheten, vilket kan leda till lidande.

“När jag vaknar denna morgon så ler jag. 24 helt nya timmar ligger framför mig. Jag lovar att leva fullt i varje ögonblick och att se på alla varelser med medmänsklighetens ögon.”

-Thich Nhat Hanh-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.