Säg vad du tycker om andra så säger jag vem du är

Säg vad du tycker om andra så säger jag vem du är
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 08 november, 2023

Hur du ser på och vad du tycker om andra kan säga mycket om din egen karaktär och personlighet. Enligt “Journal of Personality and Social Psychology” känner personer som bedömer andra som ärliga, behagliga och stabila högre tillfredsställelse i sina liv.

De som å andra sidan har negativa åsikter om sina medmänniskor är de mest narcissistiska, antisociala och oangenäma. I denna studie bevisade man även att personer som bedömer sin partner positivt är mindre benägna att drabbas av depression och ångestsyndrom.

Personer som å andra sidan är överdrivet kritiska mot andra löper högre risk för personlighetsstörningar, speciellt paranoid och antisocial störning.

Vid paranoid personlighetsstörning är det huvudsakliga mönstret ett av misstro och generell misstänksamhet mot andra, där man tolkar deras handlingar som illasinnade. Därför ser de drabbade på neutrala eller positiva budskap som förolämpningar, pikar, nedvärderingar etc.

När en paranoid person har tvivel om en annan persons avsikter kommer denne välja det sämsta alternativet. Han eller hon kommer med andra ord alltid tolka det som den andra personen gör som en attack. Vad du tycker om andra blir därför en spegling av vem du är.

Giftig person

Om vi släpper personlighetsstörningar finns det alltid personer som går genom livet och kritiserar allt och alla. Vi har alla någon i vår bekantskapskrets som tror att världen är full av dåliga människor.

Enligt denna studie kommer dessa tankar troligen inte bidra till dessa personers lycka, oavsett om de är korrekta eller inte. Istället blir det naturligt för dem att vara undanglidande och misstroende.

“Vi ser inte saker och ting som de är, vi ser dem som vi är.”

-Immanuel Kant-

Vi är speglar

Våra externa handlingar fungerar som en spegel för vårt sinne. I den ser vi olika egenskaper eller aspekter hos oss själva som reflekteras tillbaka.

När vi observerar något vi inte gillar hos någon och känner oss bortstötta, kommer aspekten vi ogillar på något sätt existera inom oss. Vidare kan denna bortstötning helt enkelt vara en spegling av bortstötningen vi själva känner för något inom oss.

Det är även möjligt att vår undermedvetna sida med hjälp av projicering får oss att tro att felet endast existerar “på utsidan” – hos den andra personen. Psykologisk projicering är en försvarsmekanism där en person tillskriver andra personer känslor, tankar eller impulser som denne själv har, men som denne förnekar eller finner oacceptabla.

Denna mekanism drar igång i situationer med emotionell konflikt eller när vi känner oss hotade externt eller internt. För att lindra vårt inre obehag fokuserar vi på det yttre: alla egenskaper vi inte accepterar tillskriver vi något externt, men inte oss själva.

På så sätt lyckas vårt sinne till synes flytta detta hotfulla innehåll utåt, där det kan bekämpas i den fysiska världen.

Psykologisk projicering är en mekanism i det mentala försvaret, där personen tillskriver andra människor sina egna dygder och brister.

Vad du tycker om andra är till stor del projicering

Den inre världen tenderar att färglägga den externa världen med sina egna karaktärsdrag. Om du till exempel är genuint lycklig kommer du troligen se världen med optimism och glädje. Du kommer förmodligen säga saker som “idag är en bra dag” och “vilken vacker dag”.

Självfallet är dagen inte bara bra och vacker. Istället är dessa egenskaper subjektiva, och det är vi som tar fram dem. Processen med projicering är en medfödd del av den mänskliga mentala funktionen. Den hjälper oss att känna och humanisera världen.

Kvinna med blommor i håret

Väldigt ofta är aspekterna vi finner jobbiga hos andra just de som vi inte har löst hos oss själva. För om vi hade gjort det skulle de aldrig blivit till ett kroniskt problem.

I dessa fall kommer acceptans av våra problem och meditation hjälpa oss att lära känna oss själva bättre. Det kommer lära oss att överväga fler än ett perspektiv innan vi drar förhastade slutsatser. Och när du känner dig själv bättre kommer det du tycker om andra förändras.

“Han som känner andra människor är kräsen; han som känner sig själv är intelligent. Han som övervinner andra är stark; han som övervinner sig själv är mäktig.”

-Lao Zi-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.