10 skillnader mellan Freud och Jung

10 skillnader mellan Freud och Jung
Daniela Alós

Skriven och verifierad av psykologen Daniela Alós.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Det finns många kontroverser rörande de många skillnader som fanns mellan Freud och Jung.

Man kan hitta experter som ger stöd åt deras idéer och andra som är emot dem – var och en med sina egna nyanserade anledningar. Debatten blir ännu mer intressant då man betraktar dem tillsammans istället för individuellt.

Dessa skillnader mellan Freud och Jung är ganska intressanta eftersom de vid starten av sina karriärer hade tankar och teorier med mycket gemensamt.

De var faktiskt så likartade att de blandades ihop med varandra, något som inte hände senare i deras karriärer. Deras skillnader blev tydligare och deras inriktningar inom psykologin skiljde sig åt.

Vi skulle vilja ta med dig på en färd genom dessa stora sinnen…. Vill du följa med?

Freud och Jung

Sigmund Freud var en österrikisk neurolog som skapade en av psykologins viktigaste ämnen: psykoanalysen. Han anses av många vara den mest intellektuelle under 1900-talet.

Eftersom han var neurolog så var hans första intresse neurologin.

Hans idéer började här och de blev sedan progressivt mer psykologisk, både när det kom till hur han analyserade saker samt den typ av störningar som han studerade.

Carl Gustav Jung var en schweizisk psykiatriker, psykolog och författare. Han var en viktig person inom skapandet av psykoanalysen.

Han grundade sedan en av sina egna skolor inom den analytiska psykologin, känd som den jungianska psykologin.

Jung blev intresserad av Freuds arbete. Freud gick även ut med att Jung borde bli hans “efterträdare”. Det tog dock inte lång tid innan de gick skilda vägar p.g.a. personliga och teoretiska motsättningar.

Jung blev till och med utesluten från det internationella psykoanalytiska samfundet.

Freud som läser.

Skillnader mellan Freud och Kung

Även då Freud och Jung hade många skillnader så kommer vi bara ta upp de viktigaste i den här artikeln.

Psykoanalytiker kontra icke-psykoanalytiker

Du kanske har hört termen “jungiansk psykoanalys” när man pratar om Jungs teorier, men detta är något felaktigt. Jung anses inte vara en psykoanalytiker.

Faktum är att han bestämde sig för att distansera sig från denna skola och skapa sin egen.

Termen “komplex”

Freud erkände Jung som den som myntade termen. Freud använde “komplex” i sina teorier, som exempelvis “Oidipuskomplexet”.

Men för Jung innebar termen “komplex emotionellt laddade bilder och koncept som beter sig som sin egen kluvna personlighet. Varje komplex har en arketyp i mitten, och kopplades till olika traumakoncept.

Carl Jung med Mandala.

Freud och Jung: parapsykologi och psykiska fenomen

Jung så parapsykologi och “psykiska fenomen” som något väldigt viktigt. Men Freud var också mot att man studerade sådana idéer och relaterade dem till psykoanalysen; han ansåg att detta förstörde de existerande teorierna.

Konceptet med de “arkaiska kvarlevorna”

Förr hade de “arkaiska kvarlevorna” att göra med vissa undermedvetna mentala former. Han associerade dem med ett koncept som han kallade “det mnemiska spåret”.

För Jung betydde de arkaiska resterna dock något mer. Faktum är att han använde det för att skapa en karta av det undermedvetna som skiljde sig från den som psykoanalysen hade. Jung talade om det kollektiva undermedvetna.

Han brukade psykoanalysera sina patienters drömmar, tolka myter från olika kulturer och integrera detta i sin forskning med alkemiska symboler.

För Jung är det kollektiva undermedvetna en del av den mänskliga naturen. Den utgörs av arketypiska strukturer från människans mest transcendentala tillfällen.

Han säger att detta är var vår gamla rädsla för mörkret och vår idé om Gud kommer ifrån.

“Sinnet är som ett isberg, det flyter med en sjundedel ovanför vattnet.”
-Sigmund Freud-

Kvinna och blomma.

Freud och Jung: historiska faktorer och vikten av nuet

För Freud utvecklas både neurosen och psykosen p.g.a. varje individs historiska faktorer, och inte deras nuvarande faktorer och omständigheter.

Med andra ord är det de historiska faktorerna som bestämmer nuvarande och framtida handlingar.

Jung sade att det även fungerade på ett motsatt sätt. För honom är historiska faktorer relativa.

Även då Freud inte var oense om specifikt detta ämne så var han oense när det gällde Jungs fokus på att nuet är ett resultat av det förgångna p.g.a. en neuros.

“Jag är inte vad som har hänt mig, utan jag är vad jag har valt att bli.”
-Carl Jung-

Vitala krafter och libido

Jung definierade konceptet libido som en generell livskraft eller vital kraft som förändrades beroende på vad som är viktigast vid tiden för vår kropps biologiska evolution: mat, döden, sex.

Men Freuds libido-koncept var annorlunda. Han sade att det främst var en sexuell energi som koncentrerades inom delar av kroppen genom en individs psykosexuella utveckling.

Psykotopologier

För Freud så har den psykiska strukturen tre nivåer: det förmedvetna, det medvetna och det undermedvetna.

Jung höll å andra sidan med om den medvetna nivån, men pratade om två omedvetna aspekter: det personliga och det kollektiva.

Överföring enligt Freud och Jung

En annan skillnad mellan Freud och Jung har att göra med hur de förstod fenomenet överföring. Freud ansåg att det krävs en asymmetrisk relation.

Terapeuten är som ett blankt papper där patienten kan placera och överföra fantasier, förebilder, etc. för att användas som analys.

Jung ansåg att överföringen var ett centralt problem för analysen, men han delade inte Freuds traditionella idéer. Han definierade den terapeutiska relationen i termer av hans alkemiska kunskap.

Han använde metaforen med två olika kemiska kroppar som förändrar varandra då de får kontakt. Med andra ord är relationen mellan patienten och psykoterapeuten kollaborativ.

Kvinna i terapi.

Soffan

Freud använde soffan som ett viktigt redskap för analysen, där poängen var att man inte skulle se analytikern. Men Jung utförde dessa sessioner öga mot öga och satt framför patienten, inte på soffan.

Sessionsfrekvens

En annan skillnad mellan de två var deras sessionsfrekvens. Carl Gustav Jung träffade sina patienter minst två gånger per vecka i början, runt en timme per session. Han flyttade dem sedan från en session per vecka under ca tre år.

Freud träffade å andra sidan sina patienter sex gånger per vecka, ca 45-50 minuter varje session.

Här tar vi endast upp tio skillnader mellan Freuds och Jungs metoder, tankar och teorier, men det finns många fler.

Det är ganska så intressant att titta på deras relation och hur var och en av dem har påverkat psykologin. Vi rekommenderar att du dyker in lite mer på djupet rörande deras arbete och personlighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.