Thumb Author Daniela Alós

Daniela Alós

Psykolog


Psykologspecialiseradpåpsykoanalys.Honharerfarenhetsombarn-ochvuxenpsykoterapeut,handledareikaos-ochakutsammanhangsamtutbildnings-ochorganisationspsykologi.HonärmedgrundareavLugaryLazoochterapeutvidServicioPichónRivieredeQuipuInstituto.Honutövarocksåsittyrkeienprivatpraktik.

Om författaren

Examen i psykologi från Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela). Hon genomförde högre studier i psykoanalys vid Nueva Escuela Lacaniana de Caracas, en skola inom AMP och tog senare en masterexamen i klinisk psykoanalys vid Universidad de Salamanca.

År 2012 inledde hon sin kliniska praktik och betjänade barn, ungdomar och vuxna; Hon var en del av ett tvärvetenskapligt team av Cirugía Bariatrica, som utvärderade, åtföljde och övervakade dessa patienter.

Hon arbetade som pedagogisk psykolog mellan åren 2010-2016. Hon flyttade till Spanien 2016 och började jobba som volontärpsykoanalytikerterapeut vid Servicio Pichon-Rivière de Quipu Instituto en Madrid. Senare blev hon kandidatmedlem i detta center och återupptog sin privata praktik. Personlig psykoanalytisk terapeutisk vård i Madrid och online.