Våra 8 bästa böcker om psykoanalys genom historien

Våra 8 bästa böcker om psykoanalys genom historien
Daniela Alós

Skriven och verifierad av psykologen Daniela Alós.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Psykoanalysen är ett fascinerande ämne: dess teorier och hypoteser är helt fängslande. Det finns dock vissa böcker om psykoanalys, speciellt de som är skrivna av vissa författare, som kan vara lite komplicerade i början för den som inte känner till ämnet.

De flesta av de viktiga böckerna inom psykoanalysen kräver att man läser dem noga. Det kommer ta tid att verkligen förstå dem. De är inte den typen av böcker som kommer få dig att vakna om du är sömnig.

Du kommer antagligen också att behöva läsa vissa stycken flera gånger för att förstå vad det handlar om. Andra gånger går man bara vidare och hoppas att något annat kommer förklara denna del senare.

Men det finns vissa böcker som verkligen är värda att läsa. Så oavsett hur många sammanfattningar du kanske hittar på nätet så bör du komma ihåg att originalversionen alltid kommer ha något speciellt. Så idag kommer vi ge dig en lista på rekommenderbara böcker om psykoanalys, och ta upp de som har haft störst påverkan.

Böcker om psykoanalys: början

Studier om hysteri (1895)

Detta är en kort bok skriven av Josef Breuer och Sigmund Freud. I den här boken pratar de om att behandla fem unga hysteriska kvinnor med en innovativ typ av terapi. Det de gjorde var att de fick fram glömda eller undertryckta minnen med hypnos.

Vi har exempelvis fallet med Anna O. Hon var en av Breuers patienter och den första som de behandlade med den “katarsiska metoden”. Detta var det steg som kom före den grundläggande psykoanalytiska tekniken som kallas fri association (skapad av Freud). Det slutade med att detta blev ett berömt fall inom den tidiga psykoanalysen.

Denna bok visar oss två olika synsätt rörande vad som orsakar hysteri. Det ena säger att det är neuropsykologiskt och det andra säger att det är psykologiskt. Den första idén var Breuers och den andra var Freuds. Men det var inte en bok som många europeiska läkare tyckte om, eftersom den inte gick i linje med de förhållningssätt som redan var etablerade.

Böcker om psykoanalys av Freud.

Tolkningen av drömmar (1900)

Tolkningen av drömmar är ett av Freuds mest kända verk. Det var i den som han för första gången tog upp sin teori om att analysera drömmar. Han såg dem som “hallucinatoriska” uppfyllelser av personens önskningar, och han menade därför att tolkningen av drömmar var “den främsta vägen till kunskapen om de omedvetna aktiviteterna i sinnet”.

I den här boken kan du läsa om en metod för att analysera drömmar genom att använda fri associering mellan de viktigaste symbolerna i varje dröm. Du kommer också hitta en steg-för-stegs förklaring till det psykologiska system som blev Freuds främsta ämne.

Det konstiga med den här boken är att den inte var så värst framgångsrik under de första åren. Det var inte förrän det gavs ut en nya upplaga som även innefattade universala symboler som folk började prata om den.

Men denna utökade version gav också upphov till viss kontrovers och kritiserades av andra psykoanalytiker. De ansåg att drömmar vara extremt subjektiva och att man inte kan analysera dem från ett generellt synsätt.

Det mesta av innehåller i den här boken baseras på den drömanalys som Freud själv hade gjort. Han använde sin forskning som grunden till teorin. Den metod som han kom fram till kallades för “fri association”, där man beaktar de viktigaste symbolerna i en dröm.

Tre essäer om sexualitetens teori (1905)

Denna bok är tillsammans med den förra ett av Freuds mest berömda verk. Här pratar Freud om sin teori om den mänskliga sexualiteten, som speciellt fokuseras på barndomen. Det är den bok där du hittar hans berömda kontroversiella utsaga: “barn kan bli polymorfiskt perversa”.

Med den här boken ville Freud förklara sin idé att perversion även existerar hos friska personer. Han sade att vägen till en mogen och normal sexuell attityd faktiskt börjar i barndomen och inte puberteten.

Han började studera den psykosexuella utvecklingen och pratade om saker som penisneid (penisavundsjuka), kastreringsångest och Oidipus-komplexet. Det är därför en bok som man verkligen måste läsa för att förstå psykoanalysens utveckling.

Humanistiska böcker om psykoanalys

Det finns många olika författare inom den humanistiska psykoanalysen, men det var Erich Fromm som kom på konceptet efter att ha utbildat sig till freudiansk psykoanalytiker. Han inkluderade också idéer från buddhismen och marxismen. Vi kommer nu prata om ett av hans mest berömda verk.

Rädsla för frihet (1941)

Denna bok försöker förklara vissa delar av en modern kris, som var speciellt förekommande i västvärlden. Det har att göra med frihet. Fromm refererar till två olika fenomen:

  • Det ena var fascism som ett politiskt uttryckssätt.
  • Det andra var den växande likheten mellan individer i utvecklade samhällen som en form av sociokulturellt uttryck.

Han använde dessa två koncept till att förklara de olika sätt som krisen manifesterar sig på. Han sade att de två olika vägarna helt enkelt var kollektiva sätt att undvika verkligheten.

Men det hade stora konsekvenser för folk i det moderna industriella samhället. Det innebar att de insåg att de själva var oviktiga, kände sig moraliskt tomma och kände att det enda de kunde göra var att offra sina kroppar för externa och osynliga krafter.

Kärlekens konst (1957)

Detta är en annan bok från Erich Fromm som du inte bör gå miste om. Även om den hamnar i kategorin med böcker om psykoanalysen, är det faktiskt en ganska lätt bok att läsa. Men det innebär inte att den inte går in på djupet rörande den mänskliga naturen och de idéer som han började utveckla i Rädsla för frihet.

I den här boken säger Fromm att kan uppstå p.g.a. ett teoretiskt synsätt gällande något. Varför? För att det är vad som höjer den till konstens nivå. Och konsten har teorier och praktiker som man måste bemästra.

Så en av de viktigaste idéerna i denna bok är att kärleken är ett svar på problemet med den mänskliga existensen. Anledningen till detta är att ju mer kärleken utvecklas, desto mindre separation finns det mellan två personer, utan att någon av dessa två personer tappar sin individualitet.

Han gör också en sammanfattning av studien om olika typer av kärlek. Det finns den broderliga kärleken, moderns eller faderns kärlek, självkärlek, erotisk kärlek och kärlek för gud. Han pratar därefter vidare om hur ansvar, respekt och vänlighet krävs för att uppnå en mogen kärlek.

böcker om psykoanalys av Erich Fromm.

Lacans böcker om psykoanalys

Jacques Lacan var en fransk freudiansk psykoanalytiker. Han är känd för sina teorier som följde i Freuds fotsteg, men hans böcker är till en början ganska svåra att förstå. Det är inte lätt att förstå vad han menar de första gångerna man läser hans böcker. Det kan också verkar obekvämt eller meningslöst.

Men du kommer för det mesta reda ut logiken bakom hans idéer efter att du har tänkt på det en stund. Efter ett tag så kommer vissa saker verka klarare. Om du läser hans böcker ordentligt så kommer du definitivt att upptäcka några intressanta idéer.

Seminarie 3: Psykos (1955-1956)

Detta är en fascinerande bok. Med den här boken så utvecklar Lacan sin teori om psykosen. Hans idéer är revolutionära och innovativa. Vad vi menar är att han ger en annorlunda vision av vår vanliga uppfattning om psykosen. Den tar upp både vad som orsakar psykos och hur man behandlar det.

Han utför också en studie av boken Memoarer av min nervösa sjukdom, en autobiografi av Daniel Paul Schreber. Det var en bok som Freud var väldigt intresserad av och Lacan utvecklar en hel teoretisk förståelse av den.

Böcker om psykoanalys: Barnens orsak (1986)

Denna är skriven av den franske författaren Francoise Dolto. Även om vi har inkluderat den i vår lista om böcker om psykoanalysen, är den ganska enkel att läsa och väldigt realistisk. Denna bok är lite annorlunda genom att vända på ordningen: hon ser världen från barnens synsätt och fokuserar sig på vad barnen vill.

Francoise Dolto pratar inte bara om att lyssna på barn och förstå dem genom deras eget språk. Hon säger också att det är viktigt att man pratar med dem på deras eget språk utan att tvinga dem. Det är en intressant och klar bok som inte kommer göra dig besviken.

Francoise Dolto.

Psykoanalysens språk, av Lapanche och Pontalis (1967)

Den sista boken på vår lista kommer hjälpa dig att förstå ämnets terminologi. Den är extremt användbar för alla som precis har börjat läsa böcker om ämnet.

Den har väldigt klara förklaringar och jämför olika författare. Det är därför den är så bra att ha tillgång till om man vill förstå vissa av de grundläggande koncepten för att verkligen kunna dyka djupare in i psykoanalysen.

Varje koncept du stöter på har en definition och en relevant kommentar, och förklaringarna är alltid väldigt tydliga. I början av varje artikel kan man se alla deras synonymer på tyska, franska, engelska, italienska och portugisiska.

Det är ett väldigt användbart redskap. Man hade även kunnat säga att det är en nödvändig bok för att förstå psykoanalysen och för att kommunicera viktiga termer och koncept för nya läsare.

Det är dock inte bara en ordlista. Det finns också en fantastisk struktur för referenser mellan artiklar som kommer hjälpa dig att relatera till koncept och förstå alla de associationer som förekommer inom det psykoanalytiska språket.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.