Bortom kontroll! Få världen att sluta snurra!

Bortom kontroll! Få världen att sluta snurra!
Daniela Alós

Skriven och verifierad av psykologen Daniela Alós.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Har du någonsin känt som om allt är bortom kontroll? Har du någonsin velat att världen skulle sluta snurra bara för ett ögonblick eftersom du känner dig så överväldigad? Alla har vi haft ögonblick när vi trott att vi inte orkar mer. Den dagliga rutinen och stressen är vanligtvis inte fördelaktiga för att främja ett lugnt och fridfullt tillstånd.

När du känner att en situation är överväldigande så blir du frustrerad och räddDetta maskerar sig ibland som ilska eller desperation. Allt detta bidrar till att göra det svårt att finna rätt sätt att tackla situationen på.

Innan du skrider till handling måste du först förstå vad som sker med dig. Ibland behöver du bara andas och genomgående analysera hur du mår. Låt oss ta en titt på stegen för när du känner dig bortom kontroll.

Hur rädsla fungerar

Rädsla är en känsla som invaderar när du känner dig konfronterad med situationer som din hjärna ser som farliga för ditt välmåendeI verkligheten är dess syfte inte att skrämma dig, utan att förbereda dig för handling. Den vill skydda dig.

Mekanismen med vilken rädsla släpps fri på en biologisk nivå hittas i reptilhjärnan, som reglerar kärnfunktioner för din överlevnad. Den hittas även i det  limbiska  systemet, som reglerar dina känslor och bevarelsereflexer.

Vidare är det i det sistnämnda systemet som amygdalan finns. Detta är den del av hjärnan som ansvarar för att utlösa dina känslor av rädsla och ångest.

Överväldigad kvinna

På en psykologisk nivå är rädsla å andra sidan ett känslomässigt tillstånd som hjälper dig att anpassa dig till omgivningen och skydda dig. Men detta tillstånd genererar ibland ett oproportionerligt svar på situationerna du befinner dig i.

Vidare kan rädsla även dyka upp förklädd som ilska, sorg och till och med frenetisk lycka. Masken den bär spelar dock ingen roll; vad som är viktigt är att svara på situationen på ett bestämt sätt när du känner dig bortom kontroll. Först måste du acceptera att du känner rädsla, så att du sedan kan börja hantera den.

Känslan att vara bortom kontroll

När du faller offer för rädsla och känner att du är bortom kontroll och inte kan påverka något som sker, är det normalt att uppleva frustration och en känsla av maktlöshet. Saken är den att om rädslan fångar dig, kommer du fortsätta tro att allt är en röra och att du aldrig kommer kunna nysta upp den. Detta resulterar i känsla av förlust av kontroll.

Om du låter förlusten av kontroll dominera dig kommer du frysas av den.

Om vi sedan kombinerar rädslan med känslan av förlust av kontroll, får vi en situation som är det perfekta receptet för att önska att världen ska sluta snurra så att du får kliva av.

De dåliga nyheterna är att världen inte kan sluta snurra och att omständigheter inte kan förändras bara för att du vill, och ej heller människor. Så vad gör man?

Vi har goda nyheter: du kan ta en paus. Att ta en paus för att reflektera är faktiskt ett viktigt verktyg för att hjälpa dig lösa vad som kommer härnäst. Varför? För att det låter dig observera situationen ur en annan synvinkel, så att du kan leta efter ett nytt, mer effektivt tillvägagångssätt.

Detta förslag baseras på de så kallade kontrollsfärerna. Det är ett utövande som är utbrett använt av humanistiska psykologer, men framförallt i koppling till teorin som utvecklades av den österrikiske neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl.

Vad är kontrollsfärerna?

Kontrollsfärerna är ett sätt att se på vår omgivning topografiskt, förstå inflytandet vi har på den och dess inflytande på oss. För att göra det måste vi utveckla tre grundläggande kontrollsfärer:

  • Uppmärksamhetssfären: sfären över vilken du har mest kontroll. Den har att göra med dina tankar och handlingar.
  • Inflytelsesfären: sfären över vilken du har lite, men inte total kontroll. Den har att göra med dina interpersonella, familjemässiga och arbetsmässiga relationer och ditt sätt att hantera dem.
  • Orossfären: sfären över vilken du inte har någon möjlighet att influera, även om den kan influera dig. Klimatet, trafiken, andras tankar…

Så när du känner dig bortom kontroll och att du vill att världen ska stanna så att du får kliva av, ska du stanna upp ett ögonblick och tänka på sfärerna. Försök att urskilja och definiera dem så att du kan ta fram en realistisk handlingsplan.

All energi du investerar i att försöka kontrollera sfärerna över vilka du inte har något inflytande är bortslösad energi och ett säkert sätt att stöta på rädsla och frustration.

Tänkande man

Vad är poängen med kontrollsfärerna?

Om du kan så kommer du märka att situationen börjar kännas lite mindre kaotisk när du börjar särskilja och specificera sfärerna och hur långt dina handlingar kan ta dig. Automatiskt börjar paralysen som skapas av rädslan för förlust av kontroll att släppa.

Känslan av att inte ha kontroll börjar också släppa när du analyserar hur långt dina handlingar kan ta dig, och du inser att du framförallt har kontroll över dig själv.

Det finns en viktig sak att ha i åtanke. Det må finnas vissa situationer över vilka du kan utöva visst inflytande, men där det slutgiltiga resultatet inte hänger på dig. Så fokusera det mesta av din energi på ditt sätt att konfrontera situationen.

Din närmaste sfär, den som du har mest kontroll över, är dig själv. Sättet att befria dig själv från onödiga bördor är att hänge de flesta av dina ansträngningar och det mesta av din energi till dina egna handlingar.

Om du känner dig bekväm med vad du gjort så kommer situationer inte påverka dig lika mycket, även om de inte går precis som du tänkt.

Stanna upp när du känner att allt är bortom kontroll

Innan du ber världen att stanna så ska du själv stanna upp och fokusera på nytt. Vid dagens slut är det viktigaste att du känner dig bekväm med vad du gjort. Om du uppriktigt anser att du gjort ditt bästa, kommer det slutliga resultatet bli bättre tack vare det.

Omständigheterna du befinner dig i är, för det mesta, oberoende av din önskan att förändra dem. Du har alltså inte någon kontroll över dem. Men vad du har är absolut kontroll över hur de påverkar dig. Dina tankar och känslor påverkas avsevärt av din omgivning, men du har majoriteten av kontrollen. Det är vad du bör fokusera på.

“Om du inte kan förändra en situation som sårar dig, kan du alltid välja attityden med vilken du hanterar ditt lidande.”

-Viktor Frankl-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.