5 skillnader mellan sorg och depression

5 skillnader mellan sorg och depression

Senaste uppdateringen: 18 december, 2018

Att prata om psykologi har blivit populärt nyligen, men det sätt som vi talar om psykologi är inte alltid korrekt. Vi har en tendens att prata om psykologi medan vi drar olämpliga jämförelser. Ett av de klassiska exemplen på detta är vår svårighet att fastställa skillnaderna mellan sorg och depression. Därför har bruket av ordet “depression” i talspråk lett till förvirring kring sjukdomen. Faktum är att det till och med lett till en viss mån av förakt.

Att använda ordet depression istället för sorg eller vice versa orsakar många problem. Vissa människor har funnit det lättare att bara säga att de är deprimerade snarare än ledsna. Det första ordet låter mer tekniskt eller vetenskapligt korrekt, medan vi brukar associera sorg med mänsklig svaghet.

Skillnader mellan sorg och depression

Det finns många skillnader mellan sorg och depression. Den första och viktigaste skillnaden mellan dem är att sorg är tillfällig. Å andra sidan är depression en sjukdom och den behöver behandlas. Av denna anledning är det viktigt att veta skillnaderna mellan de två.

“Dina känslor bör inte vara förlamande. De bör inte försvara sig. De bör inte hindra dig från att vara allt du kan vara. “

Wayne W. Dyer

1. Varaktighet: En avgörande faktor

Varaktigheten av psykologiska fenomen är inte något vi kan mäta exakt. Trots detta är det ett faktum att problemets varaktighet kan ge en mer exakt behandlingsmetod. Per definition har en känsla en kort varaktighet.

En av de största skillnaderna mellan sorg och depression är att den första är en övergående känsla som passerar. Depression är å andra sidan relativt kronisk, såvida inte en psykolog korrigerar problemet. En person måste uppleva sorg i sex månader på ett kontinuerligt sätt, enligt diagnostiska kriterier, för att en psykolog ska börja misstänka depression hos en patient.

En kvinna som sover

2. Håglöshet: en avgörande faktor

Håglöshet är i grunden en svårighet eller ett motstånd mot att agera. När en person är ledsen känner hon sig mindre motiverad att utföra sina normala dagliga aktiviteter. Håglöshet kan till exempel minska ditt sociala liv. Det kan resultera i att du spenderar mindre tid på jobbet eller att du lägger mindre tid på de uppgifter som du brukar göra. Du är dock fortfarande relativt aktiv.

En deprimerad person är å andra sidan helt nedslagen av denna modlöshet. De åsidosätter sina skyldigheter helt och kan börja ignorera andras försök att hjälpa dem. De pratar ofta om att känna sig trötta och att denna trötthet resulterar i att minska antalet aktiviteter de gör under hela dagen eller veckan. Därför uppvisar klinisk depression mycket liknande symptom som en person med ångestsyndrom uppvisar.

3. Isolationsgrad

En annan skillnad mellan sorg och depression återspeglas i den grad av isolering som de uppvisar. Det är normalt för ledsna personer att leta efter nära människor att prata med om hur de känner. Det är också normalt för dem att söka tröst hos andra, även om de också kan upprätthålla en viss social isolering. I den meningen kommer det att bero på personens personlighet och strategier för att hantera påfrestande situationer.

En deprimerad person kommer emellertid ständigt att avvisa kontakt med andra. En deprimerad person håller sina känslor för sig själv. Han gör det även om han inte mår bra av att vara ensam, och trots att han egentligen föredrar att spendera tid med andra. Men han söker inte hjälp och blir gradvis isolerad, även från sina närmaste vänner och sin familj.

En isolerad tjej med depression

4. Nivå av funktionalitet

En faktor som markerar en stor skillnad mellan sorg och depression är personens funktionsnivå. När det gäller personer som känner sig ledsna så ändras deras dagliga vanor bara lite av deras humör. Personerna kan bli mindre frispråkiga och mer reserverade, men de gör fortfarande i grund och botten alla aktiviteter som de normalt skulle göra under hela dagen.

När en person å andra sidan lider av depression, förändras dennes vanliga rutin ofta. Hon har svårt att fullgöra sina uppgifter på jobbet och hemma. Hon har även svårigheter med att klara av sina familjemässiga, sociala och emotionella skyldigheter. Det är ganska vanligt att se en deprimerad person som upprepade gånger kommer med ursäkter för att täcka upp sin brist på engagemang eller oförmåga att fullfölja sina åtaganden. Han har helt enkelt svårt att anpassa sig till en “normal” rutin.

En tjej med en trassel i huvudet.

5. Förtvivlan

En person kan vara ledsen av olika skäl. Anledningen är dock nästan alltid associerad med en förlust eller en oroande situation som de har problem att hantera. Även om personen upplever känslomässig smärta, kan de också skratta och se fram emot framtiden och göra nya planer. De kanske inte har alla svar, men de känner att det finns en potential för en ljusare och mer hoppfull morgondag.

När det gäller en deprimerad person är allt de har förtvivlan. När de blickar fram emot morgondagen är allt dystert. De har inte intresse, önskan eller möjlighet att tänka på sin framtid. Hur kan de se framåt om det nuvarande redan är för mycket för dem för att de ska kunna hantera det?

Som vi kan se finns det viktiga och betydelsefulla skillnader mellan sorg och depression. Mentalvårdspersonal måste behandla depression. Depression är inte en sjukdom som bara kommer att gå bort av sig själv. Därför krävs det speciellt ingripande.

Detta kanske intresserar dig
Neuroticism och dess koppling till depression & ångest
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Neuroticism och dess koppling till depression & ångest

Neuroticism är ett personlighetsdrag som kan leda till att psykologiska tillstånd som depression och ångest förvärras. Lär dig varför i denna artik...