Undvik känslomässig isolering, kom ut ur ditt skal

Undvik känslomässig isolering, kom ut ur ditt skal

Senaste uppdateringen: 24 november, 2022

Det är sant att varje person har sitt eget temperament och att vissa är väldigt uttrycksfulla medan andra föredrar att vara mer reserverade. Dessa personlighetsdrag är inte ett problem som sådant, såvida du inte tappar balansen. Om du inte kan vara diskret när det behövs eller om du får panik när du är ensam, är det ett problem. Om du låser in dig i dig själv och inte kan komma ut ur ditt skal, uppvisar du också problem, nämligen känslomässig isolering.

Det finns personer som skapar en osynlig rustning runt sig så att de kan gömma sig från världen. De är som snäckor som drar sig tillbaka i sina skal och inte tillåter hudkontakt med verkligheten. Det slutar med att de blir osynliga för andra, och deras beteende, som är överdrivet självbeskyddande, kan även ge upphov till stora svårigheter.

“Pillret som kan lindra symptomen på ensamhet och isolering som produceras vid dagens slut har ännu inte uppfunnits.”

-John Katzenbach-

Att vara en privat person är inte samma sak som att vara omsluten av känslomässig isolering. I det första fallet uttrycker personen endast vad denne känner för individer som denne litar på eller har känt länge. När det kommer till en känslomässigt isolerad person finns det ett intresse av att inte låta andra personer veta vad denne känner, eller en oförmåga att kommunicera. Det är då allt blir oroväckande.

Vad hindrar dig från att lämna ditt skal för att möta världen?

Känslomässig isolering är först och främst en manifestation av rädsla. Den får oss att sky kontakt med andra på grund av fantasin att man blir sårbar när man kommer för nära andra, vilket kan göra ont. Detta grundar sig i en falsk övertygelse om att du inte har resurserna eller möjligheterna att tackla detta påstådda hot, eller bearbeta lidandet som kommer från det.

Fjärilar kring kvinna

Denna typ av isolering är väldigt vanlig hos personer som utsatts för aggressivitet eller våld från andra. Vanligtvis har de genomgått en upplevelse av mobbing eller försvarslöshet mot en våldsam handling. Detta genererar ett trauma som man inte arbetar med terapeutiskt, vilket i slutänden resulterar i känslomässig isolering och andra symptom.

Personer som isolerar sig har negativa uppfattningar om sig själva. På ett visst sätt känner de sig inte värdiga av en plats i sociala grupper. Det är möjligt att de känner sig skamsna över sina egna känslor, och börjar därför tro att man genom att uttrycka sig är oförskämd. Samtidigt ger de andra oproportionerliga värden: de är rädda för deras åsikter, ilska och reaktioner.

Känslomässig isolering kan ha många grader och visa sig på olika sätt. Ibland går rädslan inte djupare än din hud, och du vet att det som hindrar dig från att lämna den är rädslan själv. Andra gånger täcks situationen av förakt mot andra, tjurigt beteende och total okänslighet mot andra.

Känslomässig isolering till social isolering

Det är bara logiskt att vi har en viss nivå av reservation när det kommer till att uttrycka våra känslor, tankar, drömmar etc. Men det finns ett problem när du inte kan uttrycka dig verbalt eller under några omständigheter visa vad som gömmer sig under ditt skal. Vid den punkten kan man säga att det rör sig om känslomässig isolering. Detta innebär en situation där personen känner sig instängd i sitt beteende.

Person i profil

I många fall kan dessa situationer fortskrida utan påtaglig skada. De drabbade kopplar helt enkelt bort sig från andra genom att endast tala med dem om ytliga ämnen. Samtidigt upprätthåller de ett formellt uppförande i olika situationer eller anammar stereotypiska beteenden. På så sätt anpassar sig personen till sin omgivning, men får aldrig hudkontakt med den.

Under andra omständigheter leder känslomässig isolering också till social isolering. Personen beslutar att sky kontakt med andra. Han eller hon spenderar hela dagar utan att tala med någon, inlåst i sitt hem. Personen undviker alla situationer där man möter andra. Under dessa omständigheter kan man lätt hamna i ett tillstånd av depression eller ångest. Men dessa tillstånd kan även redan existera i vissa fall.

Intima band är absolut nödvändiga för att bibehålla mental hälsa. Vi behöver alla utveckla relationer baserade på tillit för att få fram våra mest autentiska jag och för att verkligen känna en koppling till världen.

Alla behöver utvecklas individuellt och socialt för att göra livet till en upplyftande upplevelse. Så om du är benägen att stänga in dig själv inombords kanske det är värt att undra varför detta sker. Var inte rädd; kom ut ur ditt skal.

Ledsen kvinna som uppvisar känslomässig isolering

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.