Ena stunden svart, andra vitt: känslomässig instabilitet

Ena stunden svart, andra vitt: känslomässig instabilitet

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det är normalt för människor att vara lyckligare eller mer exalterade än andra ibland. Det är normalt att vi känner oss arga när saker inte går som vi hade velat. Kort sagt existerar känslor av en anledning: för att nå våra mål, för att kommunicera och för att överleva. Men vissa människor har svårt att reglera dem och lider av känslomässig instabilitet.

Problem uppstår när våra känslor slutar vara adaptiva och personerna som upplever dem blir ivägsvepta av dem. Detta slutar med beteenden som stör deras dagliga liv och anpassning. Med andra ord skapar de fler problem snarare än löser dem.

Känslomässig instabilitet

I psykologi är detta beteende känt som känslomässig instabilitet. Känslomässig instabilitet är ett personlighetsdrag, och de som lider av det har konstanta humörsvängningar utan uppenbar eller rationell anledning.

De tolererar inte frustration. Om något inte går som de hade velat så utlöses en serie väldigt intensiva och extrema känslomässiga såväl som beteendemässiga svar. Dessa inkluderar ilska, aggressivitet (mot dem själva och andra), drogkonsumtion, promiskuitet…

De är personer med låg självkänsla, dikotoma tankar (de är antingen svarta eller vita), kommunikationsproblem och få resurser för att hantera svåra situationer i livet.

Vidare så är de även väldigt impulsiva och instinktiva personer. De tänker inte på konsekvenserna innan de agerar och finner sig sedan med fler problem än de hade tidigare. Samtidigt har de ingen aning om hur man hanterar dem.

Flicka med fisk

Å andra sidan är de väldigt älskande. De idealiserar personer, vilket leder till att de är väldigt känslomässigt beroende. De byter partner relativt ofta eftersom det är väldigt svårt för dem att vara ensamma. De säger att de har en konstant känsla av tomhet inom sig.

Allt detta för med sig många problem i deras sociala sfärer, familjeliv och arbeten…

Känslomässig instabilitet kan behandlas, men det är väldigt viktigt att den instabila personen är mycket motiverad att förändras och förbättras.

Instabila personer förändrar sig inte från en dag till en annan. Beteendena som vi har tagit upp ovan är mycket internaliserade och automatiska, men med träning och motivation kan de förändras.

Så kan du övervinna känslomässig instabilitet

Några tekniker som används i terapi för att hjälpa personer att övervinna emotionell instabilitet är:

Att kyla ned sinnet

Personer med känslomässig instabilitet blir upprörda och agerar impulsivt såväl som explosivt utan att tänka. Det är nödvändigt att vi lär oss att se problemen med ett visst mått av emotionell distans, så att vi kan analysera och hantera dem bättre.

Ett sätt kan vara att ta avstånd från situationen och underhålla oss med någon form av aktivitet som ger oss njutning och som är hälsosam.

Att gå ut med hunden, ta en cykeltur, lyssna på musik, se på en film ensam etc. underhåller oss, rensar vårt sinne och minskar nivåerna av ilska eller obehag avsevärt.

Problemlösning

Att komma bort från situationen och lugna vår ilska är verkligen bra. Det hjälper oss att se saker från ett annat perspektiv, men vi kan inte stanna kvar där. Nu är det dags att konfrontera den problematiska situationen.

Tekniken med problemlösning är väldigt enkel att tillämpa och kan vara till stor hjälp för oss. Den handlar om att skapa massor av lösningsalternativ som inte inkluderar aggression mot oss själva eller andra, eller andra dåligt anpassade beteenden.

Vi måste vara tydliga och förstå att ingen lösning är 100% fördelaktig eftersom det alltid finns för- och nackdelar. När vi samlat på oss alla alternativ vi kan komma på kan vi utvärdera dem alla med poäng.

Vi väljer en enda lösning – den med flest fördelar och minst nackdelar – varpå vi tillämpar den.

När vi väljer den så skapar vi en plan för att hantera de nackdelar som kommer med lösningen. De ska inte komma oväntat eller resultera i en dålig reaktion på frustrationen vi kan uppleva. Det viktiga är att veta hur vi tar beslut och inte skjuter på det, samtidigt som vi accepterar saker och ting som inte går som vi vill.

Sokratisk dialog med oss själva

Sokratisk dialog är en teknik som består av att ifrågasätta vårt eget sätt att tänka, som hos instabila personer tenderar att vara felaktigt och föra med sig höga nivåer av obehag.

För att tillämpa denna teknik måste vi först identifiera situationen eller problemet som åsamkar oss intensiva känslor och obehag.

När vi har identifierat det frågar vi oss själva vad vi tänker om det. Typiska tankar hos dessa personer är “om hon inte har ringt mig så har hon säkert glömt allt; hon älskar mig inte”.

Genom identifiering av dessa skadliga tankar börjar vi ifrågasätta dem. Det är till stor hjälp att skriva ned våra frågor och svar i en anteckningsbok.

Ett exempel på ifrågasättande av denna tanke kan vara följande: “Hur kan jag vara så säker på att hon inte älskar mig? Vilka andra alternativ kan finnas utöver vad jag tänker? Varför drar jag förhastade slutsatser?”

När personer utövar denna typ av utfrågning och svarar sig själva i enlighet med verkligheten så förändras deras känslor totalt och blir mer adaptiva såväl som lugna.

Underhållning genom bestämdhet

Dessa personer förlorar den logik de kan ha genom sitt beteende och sätt att se saker. Detta gör underhållning genom bestämdhet nödvändigt, vilket kommer vara till stor hjälp för dem med deras självkänsla och relationsproblem.

Personer vid dörr

En av bestämdhetsteknikerna är att komma till överenskommelser.

Denna teknik används när personens rättigheter inskränkts eller när denne är frustrerad över något och behöver uttrycka sitt obehag på rätt sätt.

Följande steg måste följas: Först och främst värderar vi den andra personen som en person och sätter oss i dennes skor. “Jag förstår att du inte menade det.” Sedan uttrycker vi den sanna orsaken till vårt obehag, men utan att döma den andra personen eftersom folk begår misstag, och det är nödvändigt att skilja mellan personer och deras beteenden. “Jag mår dåligt över [problemet] även om jag vet att du agerade så utan att mena det.”

Genom att uttrycka vårt obehag föreslår vi en lösning för att det inte ska ske igen, samtidigt som vi tänker på andras förslag och åsikter. På så sätt förhandlar vi och gör en överenskommelse. Det är inte nödvändigt att skrika, bråka eller förödmjuka… Det kommer bara orsaka mer problem och kommer aldrig leda till en lösning.

Enkelt men svårt. Övning spelar en väldigt viktig roll om du vill fly från det känslomässiga fängelse du finner dig i. Slå dig fri och låt inte känslor kontrollera ditt liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.