Att förstå mina sårbarheter hjälpte mig framåt

Att förstå mina sårbarheter hjälpte mig framåt

Senaste uppdateringen: 26 maj, 2022

Sårbarheter är vad som gör oss unika och mänskliga. När vi erkänner våra svagheter så accepterar vi det mänskliga tillståndet.

Vi försöker dock ofta gömma allt som gör att vi känner oss svaga eftersom vi inte vill erkänna det, och detta får oss att verka lite mindre autentiska för andra personer. När vi täcker allt vi är slutar det med att vi lurar oss själva, förnekar vår essens och tappar kopplingen till andra människor.

I vår kultur finns det en beteendemodell som säger åt oss att gömma svagheter, men även att se ut som och intala oss själva att vi är bäst.

Kvinna vid vatten

Vad betyder det att vara tvungen att vara bäst?

När vi utför våra dagliga roller, både i våra professionella och personliga liv, säger vi alltid att vi bör göra vad som helst för att vara bäst.

Många personer lever i fantasin att de måste vara bäst inom vad de nu anser vara viktigt.

Verkligheten sätter oss alla på plats, och belyser våra begränsningar och svårigheter. Vi lever genom omständigheter som konstant förändras och som vi inte kan kontrollera.

Och så levererar livet slag mot oss, och vi tvingas stanna upp och tänka. En bättre angreppspunkt vore att inte försöka vara bäst på en eller annan sak eftersom detta bara kommer leda till tävlingsinriktning och jämförelser med andra personer.

Detta driver oss till extrema nivåer av självkrav, utan att alls tänka på oss själva eller inlärningsprocessen vi borde genomgå.

Vi tappar till och med perspektivet på våra topprioriteringar i livet. Vi börjar frånkopplas från oss själva och vi vet inte vad vi vill ha eller vart vi är på väg.

Att acceptera våra sårbarheter

Att acceptera vår och andras sårbarhet kräver mycket mod eftersom det involverar att acceptera oss själva som vi är, med alla våra sår, olösta problem och misstag.

Mina sårbarheter

Allt detta startar en process av sann, personlig utveckling där vi älskar oss själva villkorslöst och uppnår ett stadium av välmående och frid.

Vi kan påbörja denna process genom vissa metoder som hjälper oss att röra oss framåt och erkänner vårt tillstånd som mänskliga varelser:

  • Vi lever under tillstånd och omständigheter vi ofta inte kan kontrollera.
  • Det ligger inom vår makt att göra saker så bra vi kan, upptäcka och stärka vår potential.
  • Överväg att varje person har sin egen rytm, kontext, omständigheter, svårigheter, prioriteter etc.
  • Att ge det bästa av dig själv är det bästa sättet att gå framåt i takt med att du växer och övervinner dina egna svagheter.
  • När vi accepterar våra begränsningar utan att kritisera oss själva kan vi förstå oss själva bättre. Vår attityd kommer därmed bli mer medmänsklig och ärlig.
  • Vi kan endast övervinna våra begränsningar när vi erkänner dem.

Visa äkthet

När vi rör oss mot att acceptera våra sårbarheter lär vi känna oss själva. Det är så vi får åtkomst till äkthet och i sin tur kan koppla samman med andra personer.

När vi accepterar våra svårigheter utan att vara rädda för bortstötning, utan rädsla för att verka svaga, tar vi bort maskerna vi vanligtvis bär – de som gör att våra relationer är ytliga.

Det är då vi kommer närmre verkligheten så vi kan bibehålla ärliga och autentiska relationer.

“Att acceptera vår sårbarhet istället för att försöka gömma den är det bästa sättet att anpassa oss till verkligheten.”

-David Viscott-

Att acceptera våra sårbarheter gör oss mer mänskliga. Vi erkänner därmed våra brister, och som en konsekvens accepterar vi andras brister.

Vi tar bort vår arrogans och vår känsla av överlägsenhet. Därmed slutar vi känna oss som om vi står över andra människor, vilket är ganska pretentiöst. Med andra ord slutar vi att vilja vara bäst och bli förblindade av detta.

Vi övervinner våra rädslor och begränsningar genom denna acceptans. Vi visar oss själva vilka vi är och hur vi kan bli de bästa versionerna av oss själva.

I denna video erbjuder forskaren Brené Brown oss ett kraftfullt föredrag om sårbarhet och den vitala vikten av att vi avancerar som mänskliga varelser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.