Att undvika ett krossat hjärta: ständiga nya relationer

Att undvika ett krossat hjärta: ständiga nya relationer
Daniela Alós

Skriven och verifierad av psykologen Daniela Alós.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När du genomgår en separation kan smärtan och lidandet du genomgår vara väldigt intensivt. Dessa känslor kan få dig att tro att slutet på relationen är outhärdligt och behöver en snabb lösning. För att undvika ett krossat hjärta och att må dåligt väljer vissa personer faktiskt att hoppa från en relation till en annan.

Men att påbörja en ny relation direkt efter ett uppbrott är inte det bästa alternativet. Kommer ett nytt förhållande verkligen läka såren från det gamla? Om du släpper in en ny person i ditt liv, kommer denne läka alla dessa sår?

På grund av de oväntade konsekvenserna detta kan få kan vi inte ge dig ett generellt svar. Du måste tänka på detta alternativ väldigt noga. Låt oss gräva lite djupare i detta…

Uppbrott och nya relationer: att undvika ett krossat hjärta

Uppbrott är väldigt vanliga. De sker faktiskt varje dag av många olika anledningar. Svartsjuka, likgiltighet, osäkerhet, brist på tillit, personlighetsskillnader, livsmål som inte matchar, brist på tolerans… Det finns ändlösa mängder anledningar till separationer.

Smärtan efter ett uppbrott

Samhället har förändrats över tid, och med det typerna av relationer vi har. I dessa dagar är det lätt att finna personer som går in och ut ur relationer. De går från en person till nästan utan att fråga sig själva varför de gör detta.

Det är sant att alla inte byter partners lika ofta. Men att göra saker snabbt, till och med i relationer, är ett karaktärsdrag hos det samhälle vi lever i. Kanske är det därför folk verkar tro att ett nytt förhållande kan låta dem undvika ett krossat hjärta.

Att vara tvungen att hantera ett uppbrott och allt som kommer med det är inte behagligt; dessvärre är det nödvändigt. I slutänden är det en sorgeprocess. Det innebär att du genomgår en uppsättning stadier för att återigen nå emotionell balans.

Vad sker när man avslutar ett förhållande?

Ångest? Rädsla? Ensamhet? När du avslutar ett kärleksförhållande kommer du uppleva alla dessa känslor och mer. Detta eftersom att ett uppbrott medför förändring. Samtidigt måste du hantera osäkerheten som kommer med detta beslut. För att inte tala om smärtan hos ett brustet hjärta.

Saker och ting kommer inte vara som förr och din dagliga rutin kommer förändras. Och inte bara det, för du kommer svämmas över av saker som påminner dig om ditt ex. Som en konsekvens kommer du konstant vara tvungen att handskas med dennes frånvaro.

När du avslutar en relation förlorar du platsen du hade i paret. Det innebär att en del av din identitet går förlorad i uppbrottet. Samtidigt utvecklar du en känsla av tomhet som du inte vill eller kan hantera. Smärtan från uppbrottet gör ofta att vi gör saker som vi inte tänkt igenom.

Som ett resultat väljer många personer att påbörja en ny relation eller förälskelse för att fylla tomheten de upplever. Det är ett sätt att undvika ett krossat hjärta och hantera verkligheten kring separationen; det minskar smärtan och distraherar oss från minnen, vare sig de är positiva eller negativa.

Ett krossat hjärta får oss ofta att agera impulsivt för att försöka lindra vår smärta.

Gråtande kvinna som undrar om det går att undvika ett krossat hjärta

Smärtan hos ett krossat hjärta kan maskera sig om du inte vill hantera den

Att påbörja en ny relation kort efter att du avslutat en annan kan temporärt få dig att må bättre. Det är som att ta ett smärtstillande medel. Men det innebär inte nödvändigtvis att ditt brustna hjärta är läkt. Tänk på separationen som ett brutet ben. Det kommer inte göra lika ont om du tar ett smärtstillande medel, men du kommer inte ha behandlat det faktiska problemet.

Låt oss säga att du väljer att vara med någon annan. Om du inte har tagit dig tid att hantera det som hände kommer du ta med dig dina gamla relationsproblem till det nya förhållandet. Du kan börja se brister och problem hos din nya partner som egentligen inte finns där.

Om du tar dig tid att genomgå sorgeprocessen kan du istället analysera vad som skedde. Du kan släppa på känslor som ansamlats efter uppbrottet så att du inte längre känner ilska när du tänker på relationen.

Bagage från tidigare relationer

Ett exempel på bagage du kan bära med dig från en relation till nästa är jämförelser du gör mellan din tidigare partner och den nya. Du kan även vara rädd för att samma sak ska hända igen. Detta kan få dig att uppleva misstro och svartsjuka.

Allt detta är konsekvenser av att du inte tagit dig nödvändig tid för att läka. Du behöver tid för att känna dig säker igen och helt hänge dig till den nya personen.

Du måste avvara tillräckligt med tid mellan en relation och nästa. Om du inte gör det kommer minnet av ditt ex göra dig ledsen. Ilskan kommer komma tillbaka. Du kommer även upprepa negativa mönster från din tidigare relation. Kort sagt kommer du genomgå sorgeprocessen som du inte genomgick tidigare.

Det dåliga är att du kommer göra det i ditt nya förhållande, vilket inte kommer hjälpa det att vara hälsosamt och positivt. Tvärtom blir det snabbt giftigt eller beroende.

Ledsen man vid fönster

Uppbrott involverar en sorgeprocess som du måste respektera för att undvika ett krossat hjärta. Att komma över ett uppbrott är inte att glömma erfarenheten. Det viktiga är att minnas det utan smärta. Endast då kommer du kunna påbörja ett nytt förhållande på ett hälsosamt sätt och undvika ett krossat hjärta. Du kommer inte behöva jämföra det med det gamla för att stilla dina känslor av tomhet och förlust.

I praktiken är det svårt för ett nytt förhållande att hjälpa dig läka såren från ett gammalt. Endast du kan göra det. Du måste hantera förlusten och känslorna innan du är redo att släppa in en ny person i ditt liv.

Det är så människan är, cher monsieur. Han har två ansikten: han kan inte älska utan självkärlek.”

-Albert Camus-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.