Svartsjuka kan driva dig till vansinne

Svartsjuka kan driva dig till vansinne

Senaste uppdateringen: 13 maj, 2018

Svartsjuka är en känsla som uppstår ur en överdriven önskan att vara den exklusiva ägaren av någon. Termen används främst inom kärlek, men kan även innefatta andra relationer. Den sker oftast mot andra människor, men vissa kan till och med rikta känslan mot djur. Gemensamt för alla fall är dock att svartsjuka kan driva dig till vansinne.

Utöver romantiska relationer kan svartsjuka existera mellan barn och mödrar eller mellan vänner. Vissa känner till och med en viss mån av svartsjuka när det kommer till saker, och vill därför inte låna ut dem eftersom de inte vill att någon annan ska njuta av dem.

Svartsjuk man kollar telefon

När börjar svartsjukan?

Svartsjuka kan börja redan i barndomen. Barn blir svartsjuka på sina syskon i ett försök att få exklusiv tillgivenhet från båda eller en av föräldrarna. Barn vill inte dela sina föräldrars kärlek eftersom det betyder att de får mindre själva.

Något liknande sker i vuxen ålder. En pappa eller mamma är rädda för att förlora sitt barns kärlek om det kommer för nära den andra föräldern. De kan vilja ha barnets kärlek för sig själv, rädda för att de ska ge den till någon annan.

Under ungdomsåren är svartsjuka bland vänner vanligt. Det är då unga personer börjar skaffa nära vänner och delar nästan allt med dem. När en ny vän går med i gruppen kan andra känna att deras status är i riskzonen. De kan vägra att utöka gruppen eller dela med sig av sin vänskap med någon annan.

Svartsjuk hund

Svartsjuka hos par

Den vanligaste typen vi ser är den hos par, och svartsjuka kan driva dig till vansinne och förstöra hela relationen. I dessa fall handlar det om en överdriven önskan att äga den andra personen. Tillsammans med den självklara egoismen så blir problemet värre i och med frågan om trohet och otrohet.

Traditionellt sett porträtteras kvinnor som mer svartsjuka än män. Det är därför samhället ofta ser på svartsjuka män som värre än sina kvinnliga motparter. Kvinnor går från att vara en “prinsessa” till att vara en “häxa”.

På grund av detta kan män känna att de har mer att förlora i denna hypotetiska “svartsjukekamp”. Så män erkänner sällan att de är svartsjuka. Med det sagt så har saker och ting börjat förändras, om än långsamt. Vi anser att det är viktigt att dessa könsstereotyper förändras en gång för alla.

Kommunikation, tillit och att övervinna svartsjuka

Som sagt kan svartsjuka driva dig till vansinne, och det är dessvärre ganska vanligt bland älskare. Det är inte ovanligt att en eller båda spionerar och håller ett vaksamt öga på sin bättre hälft. Denna situation av konstant misstroende skapar spänningar.

Den andra personen känner sig bevakad, och det finns vanligtvis ingen giltig anledning till detta beteende.

Kommunikation och tillit är två av de viktigaste pelarna i ett förhållande. Svartsjuka kan verkligen bryta ned en relation. Personen med tvivel stillar normalt sett inte sin rädsla genom att ställa direkta frågor. Istället agerar denne som en detektiv.

För mycket svartsjuka kan driva dig till vansinne

Forskning säger att vissa personlighetstyper löper högre risk att vara svartsjuka. Hur ter sig dessa personer? Egocentriska, misstroende, osäkra och narcissistiska.

Besatt svartsjuka är när en persons svartsjuka tankar är kontinuerliga och väldigt inkräktande. De blir tvångsmässiga. De kollar konstant sin partners beteende och bevakar ofta dennes telefon. I extrema fall orsakar svartsjuka vanföreställningar, men dessa personer tror fortfarande inte att de är sjuka.

När dessa personer stöter på något som skulle kunna vara ett tecken på otrohet kommer de hitta på ett helt scenario i huvudet om partnerns påstådda otrohet. Och det kan fortsätta och fortsätta och fortsätta….

Par på trappa

Svartsjuka kan driva dig till vansinne, så hur undviker man den?

Det första steget är att erkänna det, precis som med många andra problem. Om det inte finns medvetenhet om problemet kommer du troligen inte söka hjälp. Kanske finns det en god anledning för svartsjukan, men ofta finns det ingen alls.

Det är en god idé att skriva ned vilka situationer som väcker svartsjukan. Notera dina tankar och beteenden såväl som vilka konsekvenserna kan vara. Bakom din svartsjuka finns det förvrängda tankar om relationen och hur din partner agerar.

När du samlat in denna information ska du analysera den. Leta efter bevis som backar upp dina misstankar.

Vad ska jag göra om jag känner mig svartsjuk?

Svartsjuka kan driva dig till vansinne, så här kommer några riktlinjer som kan hjälpa dig att undvika den. Du ska inte:

  • Kolla din partners mobiltelefon. Lär dig att respektera dennes privatliv.
  • Kolla telefonräkningen efter samtal din partner ringt. Om personen ville vara otrogen skulle denne vara det ändå, oavsett om du spårar samtal eller inte.
  • Fråga dina vänner eller medarbetare om din partner i ett försök att bevisa dina misstankar.
  • Försöka få din partner att må dåligt för att själv må bättre. Det är lätt att trösta dig själva genom att säga saker som, “om det sårar honom så måste han älska mig.” Det gör bara skada och gagnar inte förhållandet eller framtiden på något sätt.
  • Hindra din partner från att träffa vänner eller släktingar. Detta gör bara ditt habegär värre och hjälper inte med svartsjukan.

Istället ska du:

  • Lita på din partner. Oroa dig inte risken att denne ska vara otrogen. Ju mer du jagar denne med svartsjuka kommenterar, desto troligare att relationen kommer spricka. Då kommer det givetvis vara för sent.

Om du efter att ha läst dessa tips och börjat använda dem fortfarande är svartsjuk, är det bäst att ta kontakt med en bra terapeut för att få hjälp. Svartsjuka personer må kritiseras ganska hårt, men man kan inte förneka att de lider.

Om svartsjuka påverkar ditt liv i någon utsträckning ska du inte skämmas. Sök hjälp.

Detta kanske intresserar dig
Svartsjuka är inte kärlek
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Svartsjuka är inte kärlek

Svartsjuka orsakas av osäkerhet, habegär och rädslor som distanserar oss från kärleken, kontaminerar våra förhållanden och förgör vår frihet.