Hur man lämnar ett giftigt förhållande

Hur man lämnar ett giftigt förhållande

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Giftiga kärleksförhållanden. De inleds varje dag, runtom i hela världen, i alla åldrar och alla inkomstskikt. Nästan ovetandes hamnar vi i ett giftigt förhållande där våra rättigheter som människor konstant kränks.

Rätten att välja, att vara oss själva, att leva med integritet och lycka. Men varför sker detta? Sanningen är att det inte finns någon manual med perfekta instruktioner som besvarar varje fråga när det kommer till kärlek. Att förälska sig är att svepas iväg av en serie känslor så intensiva att det ibland blir väldigt svårt att bibehålla sin balans och sitt perspektiv.

Det är även väldigt vanligt att samma person sätter sig själv i fler än ett giftigt förhållande under sin livstid. Betyder det till exempel att vissa personer kanske har en “offerprofil”? En person som är lätt att manipulera?

Sanningen är att vi inte kan bekräfta denna hypotes. Inte alls. Vi bör heller inte alltid se den giftiga personen som en “manlig roll”, och ej heller offret som en “kvinnlig roll”. Manipulatören, personen som övertygar, bestraffar och misshandlar, kan lätt falla under både den manliga och kvinnliga kategorin. Det är viktigt att vi har detta i åtanke, trots det faktum att det otvivelaktigt är vanligare för kvinnor att vara måltavlorna för fysisk och psykisk misshandel.

Det är därför viktigt att vi förstår vilka åtgärder vi bör vidta för att lämna ett giftigt förhållande och gå vidare. För vårt generella välmående och för vår känslomässiga hälsa.

Varför inser vi inte att vi är i ett giftigt förhållande?

Det är möjligt att du känner någon i din bekantskapskrets som för tillfället befinner sig i ett giftigt förhållande. Du kan vara väl medveten om detta faktum, men det är inte han eller hon; personen ser inte vad du ser. Och oavsett hur mycket du försöker att visa denne att dessa upplevelser är långt ifrån normala så vägrar personen ifråga att erkänna detta faktum.

Varför inträffar detta?

I grund och botten på grund av följande:

  • Vi tror att vår partner kan förändras. Att det denne genomgår är temporärt och att eftersom denne älskar oss förr eller senare kommer bete sig bättre. Vi skapar alltså en “idealiserad” bild av den andra personen som inte stämmer överens med verkligheten.
  • Personen som manipuleras har ofta väldigt låg självkänsla. Det är möjligt att personen var viljestark och självsäker innan han eller hon påbörjade det giftiga förhållandet. Men med tiden har personen blivit sårbar och djupt sårad. Det slutar med att denne tror att det är så här han eller hon måste leva.
  • Vi faller regelbundet för utpressning. Personen kanske förödmjukade dig och fick dig att gråta igår, men idag ber denne om ursäkt med tårar i ögonen, och du känner att du bara kan vända ryggen till…
  • Rädsla för ensamhet, övergivning eller bortstötning. Trots att vi lever i ett giftigt förhållande tror vi att det är bättre att känna “på detta sätt” än att vara ensamma. Det är något som sker ofta, även om det kan låta överraskande.
  • Rädsla för konsekvenserna av att lämna den giftiga personen. Det finns vanligtvis en rädsla för hur den andra personen kommer reagera, och det kan till och med finnas en våldsam komponent att ta hänsyn till.
Röd blomma i snö

Strategier för att lämna ett giftigt förhållande

1. Var medveten. Man kan inte övervinna ett problem om man inte först inser att det finns en “mur” i ens liv. Man måste ha den i åtanke, för kärlek är den största bidragande faktorn till att vi blir förblindade. Ibland kan kärleken vara så blind och ovillkorlig att det är svårt att acceptera att den berövar oss på våra rättigheter och vår integritet.

2. Säg nej till rädsla. Rädsla är det största hindret vi måste komma över. Om du inte känner dig tillräckligt stark för att göra det ensam så ska du be om hjälp. Oavsett om den kommer från en vän, en kollega, en familjemedlem som stödjer dig, socialtjänster eller en professionell tillhandahållare av sjukvård. Vi förstår att varje par har sitt eget speciella universum. Det kan vara så att din partner inte är våldsam, men trots det är du rädd för tanken att bli ensam. Ensamhet är dock att föredra i dessa typer av förhållanden.

3. Investera all din energi i dig själv. Du har spenderat alldeles för mycket tid med att ta hand om en annan person. Du har varit som en liten satellit i omlopp runt en planet som inte bidragit med något till dig. Det är dags att gå vidare, finna din egen horisont och finna nya illusioner och drömmar som är dina egna, vilket är något vi alla förtjänar.

Att lämna ett giftigt förhållande är möjligt, men det kräver mod och god självkänsla. Vi är alla kapabla att lyckas – det finns inom räckhåll. Det är därför upp till dig huruvida du vill ta chansen att vrida om nyckeln och öppna en dörr som leder till nyfunnen lycka.

Bilder från Viaska, John Cotmann.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.