Rädsla för förändring: hur bryter du dig loss?

Rädsla för förändring: hur bryter du dig loss?
Daniela Alós

Skriven och verifierad av psykologen Daniela Alós.

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2023

Om du lider av rädsla för förändring så vet du att det kan vara svårt ibland. Men faktum är att du inte lider ensam. Detta är vanligare än vad du tror. Rädsla för förändring kan vara användbar i vissa situationer, men den kan paralysera dig i andra. Låt oss titta närmare på detta.

Rädsla för förändring kan hjälpa oss att anpassa oss till vissa situationer, men det kan också vara ett hinder. Det är något som man ådrar sig när man växer upp. Du får detta från dina partners, dina erfarenheter, dina lärare och även från samhället.

Det finns en del populära ordspråk som manar dig att vara på din vakt när det gäller förändring. Den positiva sidan är att detta varnar dig för förändringens risker; den negativa är att det kan sluta med att du begränsar dig själv om du tänker alltför mycket på det. Du kommer undvika förändring även när den är nödvändig.

Du upplever denna rädsla eftersom du ser det som en risk. Därför väljer du att stanna kvar i en dålig situation, som är bekant för dig, istället för att anta risken att bemöta det okända. Du väljer att stanna kvar i din komfortzon.

Man som låser upp dörr.

Komfortzonen

Komfortzonen är ett mentalt tillstånd där man känner sig bekväm och säker. Anledningen till detta är att det är ett känt tillstånd, så du vet vad du kan förvänta dig från det. Komfortzonen kan också referera till en fysisk plats. Platsen är associerad till din upplevda säkerhet och ditt mentala stöd, vilket inte nödvändigtvis implicerar välmående.

Komfortzonen i sig är inte en negativ plats. Den blir bara negativ när du stannar i den trots att den inte är användbar. Den kan begränsa din personliga utveckling och lycka. Om den blir till en börda som begränsar dina framsteg så bör du definitivt ifrågasätta den.

Hur gör du allt detta? Genom att börja tänka på anledningen till ditt beteende. Vad vill du få ut av detta? Befinner du dig där på grund av vana eller nödvändighet? Beror det på rädsla, bekvämlighet eller en känsla av säkerhet?

Genom att inte göra några förändringar kan det verka som att risken minskar. Det är dock inte alltid fallet. Om du stannar där du är löper du risk för att aldrig bli lycklig eller komma någonstans i livet. Men det kan vara skrämmande att ta det första steget eftersom du då måste bemöta något okänt.

Rädsla för förändring

Varför är det så skrämmande med förändring? Hur många gånger har du undvikit möjligheter för att undvika en risk? De flesta av oss har gjort detta inom många områden av våra liv.

Ibland väljer vi att stanna kvar i obekväma situationer. Vi stannar där för att undvika de möjliga negativa konsekvenserna som kan komma med förändringen, samtidigt som vi ignorerar de positiva. Detta kommer dock i längden att begränsa vår lycka.

Det är ofta bra att vara försiktig. Man kommer då att vara säker i vissa situationer. Om du inte tar en risk så kommer du varken vinna eller förlora. Du stannar kvar i det där normaltillståndet som du har skapat. Livet förändras dock konstant och ibland måste man ta risker för att växa som person eller inom jobbet.

Du har en rädsla för förändring eftersom denna förändring är full av osäkerhet, och för att det är omöjligt att förutsäga vilka resultaten kommer att bli. Resultaten kan bli positiva eller negativa. Frågan är då om det finns situationer där det är nödvändigt att man tar vissa risker. Det är inte alltid så dåligt.

Kvinna som håller händerna framför ansiktet.

Hur man bemöter förändringens risker

Denna fråga kan vara svår att besvara. Det finns inte någon hemlig formel. All förändring har många olika möjliga utgångar, och vissa av dessa beror inte på dig. Detta är något som du måste tänka på, men du bör inte låta detta skrämma dig.

Man kan ha en rädsla för förändring. Detta är helt normalt. Rädsla är en känsla som varnar oss för att något kan vara farligt. Du måste lyssna på den för att förstå vad den vill berätta för dig, och du måste samtidigt lyssna på dig själv.

Det är en bra tankeövning att ge den där rädslan ett namn. Ge den ett ansikte. När du har gjort detta kommer det att bli enklare för dig att förstå vad som pågår. Du kommer även kunna alstra den nödvändiga styrka du behöver för att bemöta förändringen.

Ta en risk och kom över din rädsla för förändring

Du bör inte gå igenom livet och anta varje risk som du stöter på, men om du känner att något inte går i rätt riktning i livet så bör du ta en risk för att försöka uppnå en förändring. Det är bra att du är vaksam när du ska ta beslut som leder till förändring, men fastna inte i en situation där du inte känner dig bekväm eller i en situation som hindrar din personliga utveckling.

Kvinna som går på väg.

Ibland handlar det inte om en stor förändring. Ibland kan det vara en liten sak som sakta men säkert kommer leda till en positiv förändring. Det viktiga är att vara medveten om detta och hitta den rätta styrkan för att fortsätta framåt och vara modig. Du har ansvaret för din egen lycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.