Christina Grof: spiritualitet i människans natur

Christinas arbete och liv har inspirerat miljontals människor. Hon var en terapeut vars modiga arv är värt att studera tack vare hur berikande och mänskligt det är.
Christina Grof: spiritualitet i människans natur
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Christina Grof var grundaren till Spiritual Emergency Network och en av skaparna av holotropisk andning (medveten kontroll av andningen). Hon var en fantastisk psykoterapeut, chef för Grof Transpersonal Training och vice chef för International Transpersonal Association.

Hon skrev många böcker, men många känner henne fortfarande som frun till den amerikanska psykiatrikern Stan Grof – en av de mest välrenommerade experterna inom transpersonell psykologi (som har att göra med den spirituella delen av det mänskliga sinnet).

Men doktor Grofs arbete skulle inte ha varit vad det är idag utan Christina. Innan hon gick bort under 2014 hade Christina Grof arbetat med transpersonell psykologi i över 30 år.

Hon hängav merparten av sin tid åt att hålla i workshops och konferenser världen över. Idag kommer vi ihåg henne som de avant garde-terapeutiska teknikernas pionjär. Hon myntade även uttrycket “spirituell nödsituation” med sin make.

Christina Grof och hennes historia

Christina Grof var vänlig nog att dela med sig av sin historia, sina upplevelser och svårigheterna hon var tvungen att konfrontera på grund av hennes ändrade tillstånd av medvetenhet som inträffade spontant. Sedan ung ålder var hon väldigt intresserad av yoga och började få märkliga psykiska och fysiologiska upplevelser. Detta var ett symptom på hennes “spirituella uppvaknande”.

På den tiden trodde hon att dessa symptom pekade på någon form av psykos och till och med att hon kanske höll på att bli galen.

Hennes läkare behandlade henne med morfin och läkemedlet klorpromazin för att försöka minska symptomen, men de gjorde dem bara värre. Antropologen Joseph Campbell, en av Christinas mentorer, presenterade henne för den innovativa terapeuten Stan Grof, som hon gifte sig med kort därefter.

Efter sin transpersonella kris grundade Christina Grof och hennes make Spiritual Emergency Network (SEN).

Makarna Grof

Spiritual Emergency Network (SEN)

Denna organisation hjälpte personer med psykospirituella kriser under flera decennier. Den grundades så att dessa människor skulle få specialiserad hjälp.

De utvecklade alternativa behandlingar för beroende, ohälsosam anknytning och spirituella kriser, och jobbade tillsammans med holotropisk andning. Holotropisk andning skapades faktiskt från andningstekniker som Christina hade lärt sig.

Christina och hennes man kom dessutom fram till ett sätt att byta ut psykedeliska substanser för att försätta sina patienter i förändrade tillstånd av medvetande.

Det var så de grundade International Transpersonal Association (ITA). Grof utvecklade ett helt behandlingsprogram för alkoholism och andra beroenden, som kombinerade 12-stegsprogrammet med transpersonell psykologi.

Under denna period skrev Christina Grof flera böcker om beroende och hennes egen spirituella resa. Några av hennes bästa böcker är:

  • The Thirst for Wholeness: Attachment, Addiction, and the Spiritual Path
  • The Eggshell Landing: Love, Death, and Forgiveness in Hawaii

Hon skrev även tre böcker tillsammans med sin make:

  • Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes Crisis
  • The Stormy Search for the Self
  • Holotropic Breathwork: A New Approach to Self-Exploration and Therapy

Transpersonell psykologi

Christina Grof var en pionjär inom transpersonell psykologi. Denna typ av psykologi har ett annorlunda sätt att se på de emotionella, fysiska, mentala och spirituella aspekterna av den mänskliga naturen. Christina och hennes man utforskade delar av människan som klassisk västerländsk psykologi har ignorerat.

Hon vågade jobba med och ha tro på personer som hade en annan typ av medvetande; personer som annars hade blivit feldiagnostiserade och kanske hamnat på psykiatriska center.

Spiritualitet hos människan

Christina Grof gick relativt obemärkt förbi. Hon levde i sin makes skugga under många år, trots att de alltid jobbade tillsammans och hon var delvis ansvarig för några av hans främsta bidrag till terapin.

Christinas arbete och liv har inspirerat många personerHon var en modig terapeut vars arv kommer leva vidare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.