Genuina personer: människor som inspirerar

Att vara autentisk är något som blir allt svårare på grund av sociala nätverk och de normer för skönhet och beteende som de ålägger oss.
Genuina personer: människor som inspirerar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2024

Genuina personer prioriterar hälsosamma relationer. De är ärliga människor, fria från fördomar och självständiga när det kommer till att skapa sin egen väg. Genuina personer tror på ömsesidig respekt, ömsesidighet och värderingar som bekämpar hyckleri.

De är autentiska exempel på godhet och tjänar för att inspirera oss och motivera andra att bli bättre människor.

För några år sedan publicerade tidskriften Forbes en väldigt intressant artikel om detta ämne. Artikelförfattaren talade om hur emotionell intelligens är en grundläggande resurs i dessa dagar. Den hjälper oss att bli mer tillfredsställda på en personlig och arbetsmässig nivå. Men denna emotionella förmåga har en liten och intressant “fälla”.

“Äkthet kräver sårbarhet, transparens och integritet.”

-Janes Louise Stephenson-

Emotionell intelligens gör inte mycket gott om personen inte är genuin. Detta är något vi ofta kan se hos företagsledare. Chefer, handläggare, och ledning får utbildning i sociala färdigheter som bestämdhet, empati, emotionell hantering etc. Men denna utbildning gör dem inte alltid effektiva i organisationen. Något saknas.

Personer som inte är genuina kommer aldrig kunna motivera en rörelses anställda. De saknar nämligen de äkta dimensioner som innefattar transparens, uppriktighet och närhet. De kommer inte veta hur man motiverar andra. De kommer heller inte inspirera tillit eller skapa en positiv arbetsmiljö. Deras ord och handlingar kommer inte vara beundransvärda eller inspirerande.

Person bredvid blomma

Föds eller skapas genuina personer?

Det finns kurser överallt som erbjuder dig undervisning i emotionell intelligens. Men kan man verkligen lära sig att bli en genuin person? Föds människor på detta sätt eller är det en egenskap man anskaffar över tid?

Först måste du komma ihåg att vi talar om en personlighetstyp. Denna uppsättning av attityder, tankar, beteenden och psykologisk dynamik är resultatet av olika faktorer.

Genetikern Dean Hamer påpekar att det finns vissa biologiska beståndsdelar som vi måste ha i åtanke. Vi vet till exempel att det finns en gen som reglerar mängden dopamin som släpps ut i accumbenskärnan i hjärnan. Det innebär bland annat att människor är “genetiskt predisponerade” till motivation – att söka nya upplevelser. Det kan till och med indikera en större eller mindre kapacitet för lycka.

Med det sagt spelar utbildningsmässiga faktorer, sociokulturella sammanhang och personliga erfarenheter fortfarande en viktig roll. Personligheten är som en skulptur bestående av mer eller mindre högkvalitativa material. Man kan alltid lägga till saker eller använda andra tekniker för att bättre skulptera varje detalj.

Genuina personer kan komma till världen med en redan väldefinierad personlighet. Men du kan även förändras om du har viljestyrka, ett öppet sinne och rätt strategier. Du kan slipa dina vassa kanter och fylla i tomrummen för att skapa en vackrare, mer autentisk och holistisk psykologisk trädgård.

Genuina personer blomstrar

Hur man lär sig att vara mer genuin

I dessa dagar finns det inga psykologiska eller emotionella dimensioner som inte kan tränas. Människor kan ha en fantastisk (och ofta underskattad) kapacitet för förändring. Så länge du är hängiven till och tar ansvar för en personlig förändring är det möjligt att gå framåt. Låt oss ta en titt på hur man formar en genuin personlighet.

Utöva uppriktighet

Att utöva uppriktighet måste vara en vana och en personlig förpliktelse. Med det sagt har detta utövande några subtila aspekter att tänka på:

  • Först och främst tar sig genuina personer tid att vara medvetna om sina behov. De fostrar lämplig självreflektion så att de kan lära känna sig själva bättre och förstå sina gränser och sitt värde.
  • Samtidigt är genuina personer försiktiga med hur och vad de kommunicerar. De använder uppriktighet, men även respekt. De är bra på att uttrycka sina åsikter på ett bestämt sätt.
  • Genuina personer vill dock inte övertyga eller konvertera någon med sina argument. De uttrycker sina åsikter direkt, men är inte i behov av att någon håller med dem.

Genuina personer har inre motivation

Genuina och autentiska personer agerar i enlighet med sina ideal och övertygelser. De behöver inte externt erkännande och känner ej heller behovet att uppfylla andras förväntningar. Som du säkert kan tänka dig kräver autenticitet även ett visst mått av mod.

Emotionella återhämtningsfärdigheter

Det är lätt att paralyseras efter besvikelser, misslyckanden och förluster. Men om du vägrar att ta itu med dessa negativa känslor kommer du sätta käppar i hjulen för dig själv. Genuina personer är motståndskraftiga. Deras motståndskraft låter dem acceptera sina svackor, lära sig av dem och återhämta sig. Sedan kan de röra sig vidare till nästa steg så snabbt som möjligt.

Väg av näckrosor

Genuina personer är inte rädda för misslyckande, de har en vision av framtiden

Autentiska personer har en inre kompass och de skapar sin egen väg. Om de misslyckas en dag så skapar de en ny väg. De försöker finna en annan bro att gå över. Om de känner sig omotiverade och nere så stannar de och vilar. Framtiden finns alltid där, full av möjligheter och hopp. Genuina personer finner hopp där – det är där de har sina drömmar.

Generositet och social medvetenhet

Få personer är mer socialt medvetna än de som är genuina mot dig. Om du verkligen vill bli som dem ska du imitera dem. Vi är trots allt inte ensamma i detta. Andra personer är en del av dig, och du är en del av dem. Respekt, harmoni och ömsesidighet har effekter på ditt emotionella välmående.

För att göra det måste du glömma dina fördomar. Det kommer hjälpa dig att nå en nivå av autenticitet. Frigör dig själv från kritik och utdaterade perspektiv. Släpp stereotyper och etiketter som objektifierar människor. Öppna upp dig själv till delade upplevelser och lär dig från människorna omkring dig.

Att utveckla dessa emotionella och sociala färdigheter kräver mod, ödmjukhet och personlig integritet. Försök att börja utöva dem!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.