Hur kan jag få andra att respektera mig?

19 april, 2018

Hur kan jag få andra att respektera mig? Du kan inte få andra att respektera dig ifall du inte från början har en klar idé om vad respekt ens är. Det är mycket enklare att förstå vad denna värdering innebär om vi tänker på vissa minnen där det manifesterade sig. Vi respekterar någon då vi uppskattar denna person som en like och accepterar personen för vem han eller hon är.

Detta innebär att varje beteende som är riktat mot att underskatta eller undervärdera andra är en handling som innebär en brist på respekt. Likadant är det med varje handling som är menad att trycka ner eller vifta bort det som en annan person känner eller tänker. Du kanske inte håller med om detta, men att försöka undervärdera det eller förändra det är en stor linje att gå över.

Vad är det grundläggande jag bör tänka på då jag vill få folk att respektera mig? Du kan inte få andra att respektera dig ifall du inte först respekterar dig själv. Detta innebär att du måste se dig själv som likvärdig andra i form av räder. Med andra ord bör du inte känna att du är mer eller mindre än någon annan. Du måste även såklart acceptera dig själv. Känn att du är värdig precis som du är.

”Det är alltid mycket mer värdefullt att ha respekt för andra, istället för deras beundran.”
Jean Jacques Rousseau

Kvinna bredvid träd

Vad behöver du för att andra ska respektera dig

Vad behöver jag ha för egenskaper ifall jag vill få andra att respektera mig? Uppskattningen av en själv uttrycks genom attityder och handlingar. Det handlar inte om en abstrakt verklighet, och du måste inte säga det högt för att andra ska veta vad du känner. En person som respekterar sig själv har tre huvudegenskaper: självkänsla, bestämdhet och autenticitet.

  • Ifall vi vill definiera självkänsla på ett enkelt sätt så handlar det helt enkelt om att ha en bra uppfattning av sig själv. Det har väldigt lite att göra med narcissism. Det handlar helt enkelt om att tycka om sig själva. Att man känner sympati för det man själv säger och gör; utan att för den delen skull tänka att detta gör en bättre än någon annan. Du bör känna dig speciell så som bara du är och lika värdig som någon annan.
  • Bestämdhet har å andra sidan att göra med att försvara dina rättigheter och uttrycka dina åsikter. Detta är speciellt viktigt då du befinner dig i ett sammanhang där du tänker annorlunda jämfört med de personer som du har runt dig, även i relation till den nuvarande auktoritetsfiguren. Denna egenskap är å andra sidan en direkt konsekvens av självkänslan och nödvändigt för att få respekt från andra.
  • Autenticitet refererar å andra sidan till att bibehålla vår essens, våra värderingar och våra uppfattningar, även ifall det inte är det bästa för oss i varje given situation. Detta innebär att du uttrycker vad du tänker och känner oavsett sammanhanget. Att du inte simulerar eller falsifierar dig själv för att kunna generera ett visst intryck från andra. Att du är spontan. Tänk på att du bara kan vara autentisk ifall du är medveten om det värde som du har som person.
Flygande bollar runt kvinna

Att få andra att respektera mig

Var börjar jag när jag vill få andra att respektera mig? Du kommer inte få respekt om du inte respekterar andra. Å andra sidan bör du förstå att respekt inte är samma sak som rädsla eller vördnad. Det antyder istället acceptans och uppskattning.

Här är några tips för att få andra att respektera dig.

  • Acceptera att alla inte kommer tycka om dig. Andras acceptans måste inte styra dig. Det kommer alltid finnas personer som inte tycker om dig.
  • Lär dig att skilja på vänlighet och att acceptera att någon är nedlåtande. Artighet är inte samma sak som underkastelse. Vi kom inte in i den här världen för att få andra att må bra.
  • Stärk och utöva självkärlek. Sluta aldrig att uppskatta dina värderingar och det du har uppnått, oavsett hur små eller stora dessa saker kan verka.
  • Introducera ”nej”i din kommunikation. Att sätta gränser innebär inte att man är oförskämd mot andra eller likgiltig. Det är bara ett hälsosamt sätt att bevara ömsesidig respekt.
  • Acceptera att du inte är ansvarig för vad andra personer känner eller tycker. Om det sätt som du pratar eller handlar på stör dem så är det inte ditt problem. Låt den där personen vara den som löser sina egna problem.
  • Kräv erkännande när det är nödvändigt. Ifall du gör för mycket för andra så kommer de till slut att sluta uppskatta det. Ifall detta händer så bör du sluta samarbeta med dem.
  • Lär dig att försvara dig själv. Du kanske är ett offer för ”inlärd hjälplöshet”. Det är därför dags för dig att komma över detta och lära dig att försvara dig själv. Det är inte enkelt till en början. Men då du gör det till en vana så är det inte så svårt att fortsätta med det.

Att få andra att respektera dig är inte ett mål som du kan uppnå på kort sikt, speciellt inte om du har för lite respekt för dig själv. Du måste ta ett fast beslut att uppnå det och ha en stark vilja för att behålla denna fokus. Det är dock värt det. Brist på respekt kommer bara skapa en större ondska och mycket onödigt lidande.