Queer: när din identitet inte passar in

Queer: när din identitet inte passar in

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Varför passar jag inte in i vad som redan etablerats? Varför passar inte orden som existerar för att uttrycka mitt inre jag? Vem är jag om jag inte identifierar mig med vad jag borde vara? Dessa frågor och många andra är de som ställs av personer som definierar sig som “queer”.

I de flesta fall är facken vi konstruerar med ord för små för att klassificera verkligheten. Världen är ett för öppet koncept, och när vi försöker packa in den löper vi risken att utesluta vissa ur denna påhittade bubbla.

“Den som inte passar in i världen är alltid nära att finna sig själv.”

-Hermann Hesse-

Jag är den jag är, jag är queer

Man brukar kalla personer som känner att deras sexuella identitet inte passar in i den binomiala man/kvinna-definitionen för “queer”. Dessa personer känner inte igen sig i någon av kategorierna och kan beskriva sig själva på många olika sätt, till exempel androgyn, flytande, intergender, genderqueer etc.

Från ett mer generellt perspektiv avfärdar “queerteorin” den binära sociala konstruktionen med man/kvinna. Den hävdar att sexidentiteten är mycket bredare samt att den inte kan reduceras till två eller tre etiketter. Den påpekar att verkligheten inte är fixerad eller oföränderlig, utan mångfaldig, rik och full av nyanser.

På så sätt kan adjektivet queer omfatta en rad olika människor som tycker det känns konstigt att identifiera sig med adjektiv som gör kategorier stängda och som saknar mellanting eller alternativ. Dessa påhittade och socialt konstruerade adjektiv skulle inte vara giltiga för att beskriva den mångfald som sexualitet innefattar.

Queer visar att allt är inte svart eller vitt

Vi är vana vid att definiera världen i motsatser. Vi har alltid hört talas om svart och vitt, bra eller dåligt, manligt eller kvinnligt. Men när vi jämför med verkligheten finner vi ofta att de goda inte alltid är lika goda som vi tror, eller att det mellan svart och vitt även finns andra nyanser. I mycket större utsträckning än du tror.

Samma sak händer med könsidentitet, att vara man eller kvinna, och sexuell identitet, att vara feminin eller maskulin. Sexualitet begränsas inte till två motsvarande adjektiv, utan till ett kontinuum inom dem. Att glömma variationen mellan de två polerna är att göra sexualiteten fattigare.

Queer är mångfald inom ett kontinuum. Det är att acceptera att allt inte är svart eller vitt. Det är att ge människor rätt att definiera sig själva som de vill, och inte med vad som påtvingats dem. Queer är att hävda frihet för sina tankar, sitt sätt att leva och sin sexualitet.

Mångfald

Den som sätter gränser gör det eftersom denne är begränsad

Etiketter ger oss säkerhet. De ger ordning åt ett kaotiskt liv med hjälp av meningsfulla ord som går att klassificera och rada upp på ett rationellt sätt. I många fall åsamkar det okända oss osäkerhet och rädsla.

De som definierar sig som queer är personer som inte passar in i den socialt acceptabla normaliteten. Deras kroppsliga attribut eller sätt att bete sig anses av många vara “konstigt” och bryter de mest konservativas mentala scheman. Därför kan personer som inte kan öppna sina sinnen bortom etablerade idéer agera med bortstötning mot allt de anser vara “konstigt”.

Vi vill tro att verkligheten är som vi ser den. När världen motsäger våra uppfattningar förvanskar vi verkligheten för att den ska passa vad vi redan trodde om den, istället för att acceptera denna motsägelse. På så sätt söker vi efter vad som stödjer vårt sätt att tänka eftersom vi efter att ha stött på motsägelsen känner oss obekväma, ifrågasatta och osäkra.

Kvinna kramar jorden

Min verklighet är precis lika giltig som din

Det finns lika många verkligheter som det finns människor i världen, och alla verkligheter är lika giltiga och respektabla. Bara för att två personer inte ser saker på samma sätt betyder inte det att en har rätt och den andra fel. Det indikerar bara att verkligheten är mångfaldig och skiljer sig beroende på den som uppfattar den.

Att tala om queer är alltså att tala om att alla olika möjligheter är giltiga. Det är följaktligen att förkasta dikotomier som gör verkligheten fattigare, och acceptera att världen och människorna är mångfaldiga bortom vad vi tror.

“Framtiden kommer vara ‘queer’ eftersom gränserna mellan de mest radikala extremer (den väldigt feminina kvinnan och den väldigt manliga mannen) späder ut sig själva samtidigt som de fortfarande kolliderar i det sociala utrymmet.”

-Beyond Labels. Coral Herrera-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.