Risken med att acceptera det som skadar oss

Risken med att acceptera det som skadar oss
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 26 april, 2024

Många av oss är oroliga för att drabbas av traumatiska händelser i livet. Och just på grund av denna oro försöker vi ofta undvika “konfliktzoner”. Vi försöker undvika det som skadar oss (olyckor, sjukdomar, skilsmässor, aggressioner, krig etc), men när vi gör detta kan det uppkomma “mildare” versioner av traumatiska upplevelser som vi inte förutser.

Olika studier om stress har dock visat att sådana traumatiska effekter också kan ha långtgående effekter på den mentala hälsan.

“Det var inte djupet som dränkte mig utan tiden jag var under vattnet.”

Frida Kahlo

Väckarklocka

Vilka är dessa dagliga stressfaktorer som påverkar oss?

Det förekommer en rad olika rutiner i vårt dagliga liv som kan vara skadliga för vårt emotionella och fysiska välmående.

De dagliga rutinerna accepteras på grund av sociala kompromisser, vanor, nödvändighet eller rädsla för förändring. De flesta gångerna sker detta omedvetet.

Vissa av de faktorer som med tiden gör att vi tappar vårt lugn är följande:

  • Överbeskyddande attityder
  • Partnerns avundsjuka
  • Konflikter på jobbet, i familjen eller med våra vänner
  • Dålig kommunikation med andra
  • Skrik och oväsen som inte låter oss vila
  • Utökade ansvarsområden
  • Ackumulering av göromål
Almanacka

Vi bör även tänka på att beroende på hur man är som person kan vissa situationer kännas mer stressande än andra.

Man kan då komma till en punkt där man bör fråga sig… Hur mycket ska vi behöva acceptera det som skadar oss?

När kan man börja be om personligt utrymme och mer respekt? Var går gränsen för hur aggressiva andra får vara och hur långt ska vi låta dem gå?

Konsekvenserna av små stressfaktorer i våra liv

Det är intressant att tänka på att många av dessa externa faktorer ofta går obemärkta förbi, för att senare visa sig starkare.

Man kan exempelvis känna sig försvarslös eller skamsen när man märker att det finns saker som dagligen påverkar livet negativt.

Men även om det kan vara normalt att bemöta dessa problem bör de inte utgöra ett hinder för dig. Vi vet alla att många saker kan ändras i livet, men även att det finns andra saker som kan vara mer permanenta.

Tänker på det som skadar oss

Att återhämta oss från det som skadar oss

Det viktiga är att vi känner att vi kan relatera till vår kringliggande miljö, och att den inte är fientlig.

Detta har inte något att göra med att göra uppoffringar och kämpa. Det är en fråga om emotionell intelligens.

Det är svårt att leva med stress under en lång tid, så försök därför att hitta ett fördelaktigt klimat för dig som inte gör din situation ännu mer komplicerad.

Om vi ständigt utsätts för dessa stressfaktorer under en lång tid kommer vårt humör att påverkas i längden, vilket kommer att hindra oss från att vara produktiva i livet.

Våra rutiner blir till fängelser för våra känslor och önskningar.

Dessa dagliga “små” stressfaktorer kan även leda till depression i längden.

Du bör därför leta efter tillfällen där du kan slappna av och återfå din energi för att kunna fortsätta.

Ta ett djupt andetag och var för dig själv ett tag. Bryt tillfälligt kontakten med omvärlden för att du ska kunna återfå din energi. Vi behöver alla pauser för att återhämta oss från det som skadar oss.

Ta hand om din rutin,
ta hand om din dag,
ta hand om dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.