Säg mig det du antar så kommer jag säga vad du saknar

Säg mig det du antar så kommer jag säga vad du saknar

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det finns ett uttryck som lyder “Säg mig det du antar och jag kommer att berätta för dig vad du saknar” när man pratar om sig själv. Det innebär att någon säger något om sig själv, men snart så börjar personen att visa motsatsen. I detta fall “marknadsför” denne en egenskap eller ett attribut.

Denna logik gäller inte för varje gång som någon pratar stolt om sig själv eller något som denne har gjort. Men i vissa fall finns det något som gör att man genomskådar dessa personer. Det är faktumet att det finns “ett plus” i deras attityd. De betonar denna egenskap alltför starkt och alltför ofta. De viftar med den som en flagga, och det är en överdrift som är väldigt uppenbar.

“Varje man har tre varianter av sin karaktär: den han verkligen har, den han visar världen och den han tror att han har.”

-Alphonse Karr-

De som är försjunkna i denna mekanism är inte helt medvetna om den. Raka motsatsen. De tror faktiskt att denna marknadsföring är ett genuint förfarande. Innerst inne är deras intention inte att övertyga andra, utan att övertyga sig själva. Allt detta medan de försöker bevisa det de predikar med konkreta handlingar och argument.

Du antar det du vill vara, inte det du är

Personer som snackar mycket men som inte applicerar det de predikar är faktiskt fångade i en försvarsmekanism. Det handlar om ett beteende som uppvisas för att undvika en undertryckt önskan. Med andra ord, de vill ha något som de anser vara klandervärt. Och för att kunna försvara sig mot denna omedvetna impuls, börjar de tvinga sig själva att göra det exakt motsatta.

Kvinna på äng

Det finns många exempel på detta. De som vill äta tills de spricker, men som tror att denna önskan är klandervärd eftersom de kan bli tjocka och bortstötta från samhället. De väljer därför att följa fanatiska dieter och avskyr skräpmat. Eller med personer som har väldigt intensiva sexuella önskningar, men anser dem vara syndiga. De börjar därför uppmana till avhållsamhet.

Det kan även vara ett beteendemönster som blir en del av deras personliga struktur. I detta fall finns det en form av “falsk personlighet” där alla deras handlingar riktas mot att upprätthålla denna mask. Det är dessa personer som “låtsas vara någon de inte är”.

Du antar för att kunna försvara dig själv

Det som hindrar att man uttrycker sin önskan är ett strikt moraliskt samvete eller ett externt mandat som man är rädd för att bryta. Du kan till exempel märka hur empatiska eller överdrivna dina ord har blivit. Ditt “nej” är för trubbigt. Ditt “ja” är väldigt överdrivet. Detta är tecken på att det finns en gömd önskan som guidar dig mot det motsatta.

Man med blomstermask

Sociala nätverk är för närvarande en autentisk katalog för dessa mekanismer. Ibland verkar det som att de var designade för folk som försöker vara något de inte är. De lägger upp leende fotografier när de i verkligheten inte är så glada som de verkar vara på bilderna. Folk antar saker om deras resor, deras nya jobb, det de har uppnått. Detta enorma uppmärksamhetsbehov antyder en stor osäkerhet.

Besatthet och ängslighet

Reaktiva formationer kan antyda en besatt personlighet. Du måste anta att du är något du inte är, och för att hålla uppe detta självbedrägeri, måste du vara på alerten hela tiden. Du måste konstant hålla ett öga på dig själv och visa att man inte bör misstänka dig. Situationen kan bli tröttande eftersom din undertryckta önskan kommer att komma tillbaka om och om igen.

Du kan även komma att känna dig ängslig. En stor inre spänning kan genereras mellan det som slåss för att uttryckas och den enorma ansträngning som du gör för att “hålla det i schack”.

Under dessa omständigheter är det möjligt att du utvecklar ett besatt beteende. Du bör därför inte glömma att önskningar, oavsett vad de handlar om, bara är oförargliga när du erkänner dem. Då kan du medvetet bestämma om du vill utföra dem eller inte.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.