Säg vad som stör dig när det sker, inte när det är för sent

Säg vad som stör dig när det sker, inte när det är för sent

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Den lämpligaste stunden att påpeka att något stör dig, överväldigar dig eller sårar dig är nu. Endast nu kan du uttrycka det bestämt och med de bästa orden. Senare kan det bli för mycket för dig och det slutar med att du får en attack du inte vill ha.

Vissa tror att rätt mängd bestämdhet är svårt och själviskt. Att vara bestämd utan att skada andra är det effektivaste sättet att försvara våra personliga och känslomässiga rättigheter. Vi gör detta genom att samtidigt veta hur man respekterar personen vi har att göra med.

Det stör mig att du invaderar mitt personliga utrymme, att du gör mig sårbar, att du får mig att känna mig liten när mitt hjärta och min vilja är stora. Det stör mig och jag försvarar mig så att du vet var mina gränser går och att det är ett stängsel du inte bör ta dig över om du verkligen uppskattar mig.

En aspekt att ha i åtanke och som även dyker upp i artiklar i tidningen “The Guardian” är behovet att utveckla bestämdhet i skolan och högskolan. Bestämda barn, elever eller vuxna är friare, mer respektfulla och lyckligare personer.

Fjäril på hand

Att säga vad som stör dig: en fråga om personlig värdighet

Värdighet bör alltid stå högre än rädsla, oro över att inte vara andra till lags eller rädsla för att inte vara vad andra väntar sig.

Att agera bestämt är en del av att ha bra självkänsla. Det är den beslutsamma men respektfulla förmågan att hävda sig själv i de komplexa sociala omständigheter vi lever i idag. Det står även klart att vi inte kan agera aggressivt genom att hävda våra rättigheter som om vi vore i en djungel. Nyckeln är balans, respekt och att veta hur man gör.

Mask av blommor

Behovet att vara gillad av alla

Det finns ingen större källa för stress och personligt lidande än behovet av att vara gillad av alla och passa in i vad resten förväntar sig av oss. Det är inte ett hälsosamt utövande. Den personliga utmattning som kommer av detta är otrolig.

Bakom denna typ av taktik gömmer det sig ett konstant behov av erkännande. Det betyder även att man följer missuppfattningen att “vad andra tycker om mig är viktigare än vad jag tycker om mig själv”.

Den första regeln för självkänsla berättar för oss att vi måste acceptera oss själva innan vi kan accepteras av andra. Detta involverar att vara modig och lösa upp flertalet knutar:

  • Knuten som binder dig till personer som inte accepterar ditt sätt att känna och se saker.
  • Modet att klippa tråden som förankrar dig till behovet av godkännande och självbelåtenhet. Våga tänka själv och acceptera att resten inte behöver dela din syn på världen eller ditt sätt att förstå lycka.
  • Våga även lösa upp knuten av passivitet och rädsla för vad folk ska säga.
Berätta vad som stör dig

Hur man uttrycker sina känslor bestämt

När något stör oss och vi förblir tysta så bildas en sårskorpa. Om vi sväljer ett irritationsmoment efter det andra så kommer vi i slutänden förgiftas av vårt eget gift. Så om vi väljer att reagera i sista minuten när vi matas med ilska och frustration, kommer andra se på oss med förvirring när de upptäcker allt vi låtit fortgå i det tysta.

Bestämdhet är självkänslans kompass. Det är rösten som ger oss värdighet och försvarar våra rättigheter. Därför är det vitalt att utveckla rätt strategier att integrera i vårt beteende:

Dessa är några grundläggande riktlinjer:

  • Inkludera verb såsom “jag vill”, “jag gillar” och “jag känner” i ditt vardagliga vokabulär. Bli medveten om känslorna du upplever varje gång du använder dem.
  • Om du upplever en förvirrande situation ska du inte blunda för den. Om något stör dig, oroar dig eller får dig att bli ängslig så ska du klargöra detta “i stunden”.
  • Se den positiva sidan hos andra. Ge dem uppmuntran för beteenden som berikar dig och som du anser vara positiva, eller som Kant skulle sagt, som representerar ett “universellt verk”.
  • När du upplever en situation som fyller dig med vrede eller ilska ska du ta en nypa frisk luft, andas och översätta alla känslor till ord genom korrekt användning av fraser såsom “jag är upprörd eftersom…”, “jag känner mig förnärmad på grund av att…”
  • Banna inte för mycket, använd inte ironi och förringa inte. Tala om dina rättigheter och behov, lyssna på andra och var inte rädd för att försvara dig själv. Respektera dig själv så som du respekterar andra. Var smart, var värdig.

Bestämdhet är intelligensens och självbevarelsens vapen. När det används med vishet är det den bästa energin för att nära din självkänsla.

Fjärilar mellan händerna

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.