Lär dig om samvetsgrann invändning i Spanien

Den vanligaste typen av samvetsgrann invändning i Spanien och den enda som specifikt nämns i författningen är att vägra göra militärtjänst.
Lär dig om samvetsgrann invändning i Spanien
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Om du tar ett beslut som går emot ditt medvetande så gör du något som går emot allt som du tror på. Detta är denna idé som leder till konceptet samvetsgrann invändning i Spanien.

Ditt medvetande är din inbyggda moraliska kompass. Du kan även se det som en plats där du förvarar dina principer och dina värderingar.

Så när folk säger att du bör låta ditt samvete vägleda dig då du tar ett beslut, säger de att detta beslut kommer vara en reflektion av den du verkligen är.

Var är samvetsgrann invändning i Spanien?

Samvetsgrann invändning är den personliga invändningen mot ett lagligt krav. Om detta krav går emot ditt moraliska samvete och du väljer att inte lyda så anses du vara en samvetsgrann invändare.

Det finns vissa standarder som du måste uppfylla för att ditt beslut ska kunna anses vara en samvetsgrann invändning i Spanien, och inte bara något du kommit på i förbifarten.

Din handling måste vara baserad på genuina uppfattningar. Du kan inte bara bryta mot en lag och kalla dig för en samvetsgrann invändare för att komma undan med det.

Person som nekar.

Om du utgör en del av en religiös grupp som inte låter sina medlemmar delta i militären så anses invändning vara genuin.

Samma gäller för personer som tillhör vissa tankeskolor som accepterats av en social grupp som utgör en väsentlig del av samhället. Det finns många exempel på samvetsgranna invändningar under historiens gång, såsom att:

  • Vägra utföra militärtjänst eller vägra göra honnör inför flaggan.
  • Inte vilja delta i en jury, svära en ed eller delta i religiösa ceremonier.
  • Vägra arbeta på helger eller vägra genomgå blodtransfusioner.
  • Invända mot att vara med om att hjälpa en patient att göra abort.

Vad säger lagen om medveten invändning?

Lagen är en uppsättning regler och skyldigheter som invånarna bör lyda. Lagens styrka bör dock inte vara baserad på rädslan för vad som kommer hända om man bryter den.

Lagens styrka ligger istället i lagens rättvisa samt hur sund den verkar. Med andra ord bör man vilja följa lagen för att den är vettig, och inte för att man är rädd för konsekvenserna.

Om medborgarna inte anser att lagarna är resonliga så kommer det bli svårare att upprätthålla dem.

Om en lagstiftare förutser att en viss grupp kommer vägra följa en lag eftersom de anser att den inte är moralisk, kommer personen behöva stifta något annat.

Att styra människor är inte samma sak som att köra en maskin. Människor är rationella och medvetna varelser, så de kan aktivt delta i sökandet efter det som är bra för alla  – det s.k. “gemensamma goda”.

Klubba och bok.

Samvetsgrann invändning i Spanien – konstitutionen

I Spanien finns det endast samvetsgrann invändning när det gäller militärtjänst. Den konstitutionella tribunalen i Spanien erkänner dock att samvetsgrann invändning har en viss plats inom andra sammanhang.

P.g.a. den föreslagna resursen mot abortlagen så har den konstitutionella tribunalen i Spanien framfört att det inte är strikt nödvändigt att reglera samvetsgrann invändning för att det ska vara skyddat i andra fall än för just militärtjänst.

Det senaste fallet med samvetsgrann invändning förekom i Juni 2015. Den konstitutionella tribunalen tog ett beslut den 25:e Juni 2015 rörande nödvändigheten att ge abortmedicin och preventivmedel.

Dess beslut förkastade förslaget att samvetsgrann invändning behöver baseras på en specifik lag för att kunna utövas, iallafall när det gällde känsliga ämnen som abort.

När det gäller samvetsgrann invändning i Spanien så är medvetandet den första principen för de moraliska utvärderingarna av ens handlingar.

Det är dock inte den sista principen. Detta är viktigt eftersom den sista principen av den moraliska utvärderingen är verkligheten.

Med andra ord: precis som att du bör följa ditt medvetande när du tar beslut så måste du även justera dina uppfattningar i enlighet med verkligheten.

För en öppen dialog med andra människor. Läs mycket. Försök att vara objektiv och öppet observera vad du har omkring dig. Dessa utövanden kommer göra dig till en bättre person.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.