8 principer hos den pragmatiska optimismen

8 principer hos den pragmatiska optimismen
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag kommer vi prata om vikten av den pragmatiska optimismen.

För att gå igenom allt som människan har gått igenom och nå dit den har nått så har stor optimism behövts. Men det är inte alla som besitter samma kombination av drömmar och mod.

Mark Stevenson kom på idén att identifiera vanliga karaktärsdrag som optimistiska personer har. Han etablerade 8 principer hos den pragmatiska optimismen.

Vetenskapliga och teknologiska förändringar håller på att omvandla det samhälle vi lever i. Det är anledningen till varför Stevenson tror att vi måste lära oss att leva på ett annat sätt än vi har gjort förr.

Han säger att vi måste anstränga oss för att ha pragmatiska och optimistiska tankar. Han ställer sig frågan hur det kan vara fallet att visa personer gör goda gärningar i en värld som konstant förändras?

Och vad är det som de har gemensamt som gör att de är mer benägna att kämpa för framtiden och att förändra världen?

Att drömma och föreställa sig

Optimism är tendensen att hoppas att framtiden kommer föra med sig något bra. Det krävs en viljekraft att hitta lösningar och möjligheter och att alltid fokusera på det positiva.

Stevenson ser ned på den konformitet som förekommer nuförtiden. Han uppmanar oss att fantisera, drömma och förverkliga den framtid som vi förtjänar.

Det enda sättet att praktisera pragmatisk optimism är att låta det som vi längtar efter guida oss.

Kvinna som ligger i gräset.

Den pragmatiska optimismen: Skapa för att gagna alla

Stevenson insåg att folk som gör stora framsteg och bidrar till riktig framgång i världen har åtagit sig att följa och förbättra något som är större än dem själva.

Det finns ingen plats för själviskhet bland sådana tankar och en sådan filosofi.

I slutändan så är det en uppfattning som står långt bort från individualismen och narcissismen: vi bör skapa för att gagna alla, inte bara vissa personer eller oss själva.

Gör det som fungerar

Uppfattningar är subjektiva. Fakta är vetenskapligt objektiva. Stevenson anser att pragmatisk optimism måste koncentrera sig på fakta. Detta kommer innebära en vetenskapligt och bevisbaserat sätt att tänka.

Han rekommenderar därför att vi fokuserar oss på det som vi redan känner till.

Han jämför exempelvis en ingenjör med en politiker. Den förstnämnda konstruerar byggnader baserat på en objektiv verklighet, men den senare leds av sin ideologi.

Detta gör att han inte kan se saker som de är. Stevenson uppmanar oss därför att istället tänka som ingenjörer.

Den pragmatiska optimismen: att dela med sig ökar vår kraft

Om man delar med sig av idéer så kommer man att stärka och få dem att växa. Men om vi skyddar våra idéer så får världen inte ta del av dem och den kraft som de har.

En fantastisk idé som man inte delar med sig av kommer vara värdelös. Och i slutändan så dör den.

Alla är anslutna och allt förändras. Stevenson menar att ju mer anslutna vi är, desto mer kommer idéerna att cirkulera. Men då kraften sprids på internet så måste vi också ta ansvar.

Vi bör inte göra saker utan att ta ansvar.

“Dina idéer bör delas, inte skyddas.”
-Mark Stevenson-

Att göra fel är att göra framsteg

Om vi gör fel så är det inte ett problem. Vi bör fortsätta resa oss upp. Om och om igen. Men om vi inte försöker alls så kommer vi bli offer för vår rädsla för att misslyckas.

Stevenson uppmanar oss att göra misstag, för han anser att det är sättet att gå framåt och finna rätt svar till slut.

Faktum är att han tror att det är den bästa strategin för att nå framgång. Ingen har upptäckt något utan att först ha gjort ett misstag.

Folk som tror att fel är slutet på världen kommer att stagnera. Om de gör detta så handlar de ansvarslöst, och de kommer hamna på fel väg till slut.

Att göra istället för att försöka

Intentioner motiverar handling, men vi utgörs inte av försök, utan av handlingar. Av denna anledning så är det bästa att verkligen agera. Att ta det som vi tror på och omsätta det i praktiken.

Vi är vad vi gör och känner, inte vad vi har tänkt göra.

Gör dig av med latheten

Stevenson tror att världen styrs av en cynisk kultur. Den har brist på ambition och hopp om att saker kan bli bättre. Den pragmatiska optimismen menar dock att vi bör göra oss av med lathet, ursäkter och apati.

Det är bara genom att bli av med denna mentala barriär som vi kommer kunna leva ut våra drömmar.

“Gör dig av med cynismen.”
-Mark Stevenson-

Kvinna som hoppar vid vattnet.

Den pragmatiska optimismen: Ha tålamod

Livet är ett långt race där var och en av oss tar ett steg mot våra mål. Vissa dagar lyckas vi mer, andra mindre. Men vår belöning kommer förr eller senare att komma.

Hopp, ansträngningar och tålamod gör att resultaten blir värda besväret.

Dessa 8 principer kan bli din guide till pragmatisk optimism. De kommer hjälpa oss att leva mer produktivt och positivt.

Om vi börjar applicera detta i våra dagliga liv så kommer vi ha självförtroendet till att förvandla allt vi vi. Det är möjligt att uppnå förändring.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.