Ta inte ansvar för otrevliga människor

Ta inte ansvar för otrevliga människor
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Skadliga kommentarer och attityder kan påverka oss på olika nivåer. Du bör dock inte tänka på det som ditt ansvar. När människor beter sig opassande runt dig måste du komma ihåg att det är de som agerar inkorrekt, inte du. Otrevliga människor är inte ditt ansvar. Försäkra dig om att du har detta i åtanke.

Det finns inget i den här världen som rättfärdigar att någon behandlar någon annan illa. Otrevliga gester, fula ord eller helt enkelt tråkiga attityder bör aldrig rättfärdigas. Vi ger dock ofta denna typ av beteende en hel del uppmärksamhet och låter oss konstant påverkas av andra människors ageranden.

Om vi ger dessa beteenden uppmärksamhet kan otrevliga människor känna sig uppfyllda, stolta och till och med lyckliga. De börjar tro att det inte är något fel med vad de gör och att deras dåliga attityd bara är en spegling av verkligheten, när det faktiskt är tvärtom. Det finns inget värdefullt i deras handlingar eftersom de bara reflekterar sin egen elakhet och sina inre konflikter.

Kvinna på säng som tar avstånd från otrevliga människor

Varför är det bättre att bara ignorera otrevliga människor?

Försök att inte ge förolämpningar, kritik eller ovälkomna åsikter uppmärksamhet. Ord kommer bara att påverka dig så mycket som du låter dem. Om du ger otrevliga personer tillåtelse att påverka dig personligen tillåter du dem att göra dig illa, både i det ögonblicket och därefter.

Vi kan dock lära oss någonting av de negativa känslor och tankar som dessa beteenden producerar. En stor universell sanning du kanske har hört tidigare är att vissa människor kommer in i våra liv för att lära oss att inte bli som dem.

Ömsesidig respekt och god behandling är essentiella värderingar som kommer att hjälpa dig att leva ett hälsosamt, uppfyllande och fridfullt liv. Detta innebär att människor som behandlar andra illa på sätt och vis gräver sina egna gravar. Genom att agera så negativt mot andra tillåter de inte sig själva att existera i fred med världen.

Flicka på gunga

Det bästa sättet att bevara din självkänsla är genom att hålla avstånd och ignorera

Det bästa sättet att försvara dig själv från otrevliga människor är genom att ignorera dem. Emotionella band är viktiga och värdefulla och vi måste ta hand om oss själva om vi inte vill bli sårade. Därför är det livsviktigt för oss att hålla oss borta från sådana som bara vill skada vår självkänsla och få oss att känna oss underlägsna.

Om du konstant omger dig med människor som inte gör något annat än drar ner dig, är det bäst för dig att avlägsna dig från dem så fort som möjligt. Otrevliga människor är bara ute efter att skada andra. De fokuserar enbart på sig själva och vad de vill uppnå. Detta innebär att de fortsätter att göra dig illa om du inte sätter gränser.

Så istället för att fokusera på vad de här människorna gör, fokusera på vad du kan lära dig av deras handlingar. Detta ger dig möjligheten att växa på ett personligt plan och arbeta på din självkänsla och inre styrka.

Kvinna bland fåglar

Att bli medveten om sanna avsikter

Bedrägeri, själviskhet och arrogans är skarpa eggar som kan skada oss djupt. Men ärligt talat är det allra värsta när vi ser de sanna sidorna av personerna som kallade sig våra vänner. Då och då upptäcker vi andra personers verkliga avsikter. De får inte ut något av oss längre och vi blir värdelösa för dem.

Genom att känna igen otrevliga människor kan vi analysera situationen och förutsäga deras reaktioner och avsikter. Därför är vårt försvar format av vår förmåga att ignorera och förutsäga deras otrevliga sätt och fula ord.

Att bli medveten om dina så kallade vänners sanna jag kan vara svårt att hantera. Du sörjer inte enbart när en person dör. Du kan också sörja i den här situationen eftersom personen som var viktig för dig bedrog dig.

Låt inte detta avskräcka dig. Fortsätt framåt och analysera dina prioriteringar och låt inte detta stå i vägen för att skapa nya vänskapsrelationer. Att etablera band med andra personer kanske inte är det lättaste, men vår sociala natur gör det till en nödvändighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.