Hur man vet huruvida man har en giftig vänskap

Hur man vet huruvida man har en giftig vänskap
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 24 februari, 2024

En giftig vänskap är inte ensidig. Den giftiga delen refererar alltid till minst två. I vissa fall har de personer som är involverade i dessa typer av vänskaper giftiga beteenden. I andra fall är en av dem en aktiv agent medan den andra är passiv. Den senare har nästan alltid låg självkänsla. Faktum är att det inte handlar om bra eller dåligt, utan snarare om bristfälliga och destruktiva relationer och ett sätt att relatera till andra.

Inom mänskliga relationer försöker vi antingen medvetet eller omedvetet att attrahera de som har styrkor och svagheter som påminner om våra egna. Det är ovanligt att någon med sund mental hälsa blir involverad med en väldigt neurotisk eller “giftig” person. Det kanske är den låga självkänslan och den dåliga behandling som personen upplevde i barndomen som får denne att dras till någon som skapar en giftig vänskap.

“Det som gör vänskap ofrånkomligt och dubblar dess charm är en känsla som saknar kärlek: säkerhet.”

Honoré de Balzac

Ingen är så oattraktiv att man måste fly från personen. Ingen är heller så perfekt att denne lever utan att göra ett enda misstag och inte behöver förbättra sig. En giftig vänskap är en destruktiv vänskap, och båda bidrar med giftet.

Ibland handlar det om att förändra relationen. Andra gånger finns det ingen annan utväg än att avsluta den. Det viktiga är att lära sig att identifiera vilka symptom som visar att vi har att göra med en olämplig vänskap. Här är några av dem.

I en giftig vänskap förekommer det systematiskt nedsättande kommentarer

Giftiga vänskaper är vanliga bland personer med låg självkänsla. En av de skadliga aspekterna av dessa typer av relationer är de nedsättande kommentarer som inte uttrycks direkt, utan på ett förklätt sätt. Om de fälldes öppet hade de antagligen lett till att människor tog avstånd. Det är därför man använder ironi, sarkasm och dolda budskap.

Personer med suddiga huvuden

Innehållet i dessa budskap är aggressivt. De försöker förminska värdet av den andra personen och vad denne har uppnått. I en giftig vänskap finns det ambivalens: personen är vän och fiende på samma gång. Det finns en närhet och ett avstånd på samma gång.

För att upprätthålla detta dubbelspel är det väldigt vanligt med dold kritik. Det som vanligtvis händer är att den kommer från båda sidor och att båda upprätthåller den. De två personerna skadar sig själva, men de lyckas dölja det.

Vänskap, eller “guilty by association”?

Det är vänner som man alltid bryter en eller annan regel med. Detta sker med personer vars relationer baseras på konsumtion av alkohol eller någon annan beroendeframkallande substans. Det finns också fall där relationen upprätthålls för att dölja otrohet, undvika förpliktelser eller ägna sig åt överdrifter. Det är ett tydligt fall av medhjälp och dåligt sällskap.

Kvinna och tiger

I detta fall är vänskapen giftig eftersom “vännen” bara är ett stöd för beteenden som verkligen inte är positiva. Ingen av dem är intresserade av att den andra ska må bra. De utnyttjar bara varandra för att föra fram olämpliga aspekter av sina personligheter.

Denna typ av vänskap upphör oftast när en av de två vill förbättra sitt liv. Faktum är att den andra personen kommer göra allt för att förhindra att detta sker för att inte bli lämnad ensam.

Du mår konstant dåligt i en giftig vänskap

Ett tydligt symptom på en giftig vänskap är den känsla som kvarstår efter att man har spenderat tid med personen. Ibland känner du av en viss tyngd. Du känner dig emotionellt utmattad. Du kanske är irriterad, men du kan inte identifiera orsaken. Dessutom är du ledsen och har skuldkänslor.

Det finns säkerligen en uppsjö av omedvetna symptom som kommer fram. Det är därför du mår dåligt efter att ha spenderat tid med personen, och du kan konstigt nog ändå inte avsluta vänskapen. Föreningen mellan de två är neurotisk och grundas på omedvetna känslor och behov. Faktum är att allt detta stressar dig, men det är som om det vore ofrånkomligt att genomgå samma upplevelse om och om igen.

Allt kretsar kring en negativ syn

Det finns vänner som tillsammans alltid sprider negativitet. Ibland har det att göra med kritik gällande andra personer. I denna typ av giftig vänskap förekommer mycket skvaller och intriger. Man talar illa om andra. De delar synsätt som trycker ner andra och som ger näring åt redan existerande konflikter. De förstärker de attityder som förenar dem.

Kvinna i lejongap

Andra gånger fyller klagomål rummet. Det handlar inte så mycket om att de letar efter tröst. Vad de gör är att kämpa för att se vem som är det största offret eller för att förstärka varandras offerkänslor. De klagar över sina svårigheter men visar inte någon önskan att komma över dem. Raka motsatsen. De älskar sina sår och tar hand om varandras, men de är inte intresserade av att läka dem.

I en giftig vänskap finns det ingen ömsesidighet

En hälsosam vänskap baseras på ömsesidighet och balans.

Det finns dock personer som vill ha vänner för att kräva något av dem eller för att be dem om saker. De ser sig själva som personer som behöver mycket från andra. Och genom att använda denna logik blir andra skyldiga att ge.

I många fall inser de inte ens att de är på detta sätt eftersom de är för egocentriska för att förstå det. Bristen på reciprocitet visar sig exempelvis när det bara är en person som talar, medan den andra bara lyssnar. Eller när en av de två känner att dennes problem är av högre prioritet än den andra personens. Det är ofta vanligt att vännen försvinner när någon är i knipa. Du kan bara lita på personen när allt går bra.

En giftig vänskap tar mycket mer än den ger. Det har egentligen inte så mycket med vänskap att göra. Det kanske finns en genuin ömsesidig omtanke, men relationens struktur gör den skadlig för båda parter. Den andra personen är inte det enda problemet, utan även den som passivt tolererar denna typ av relation.

Personer med en giftig vänskap

Man blir som man umgås. Om vårt mål är att förbättra oss, att växa och att skydda vårt välmående, är det viktigt att vi aktivt väljer de typer av personer vi bygger en vänskap med.

Bilder: Amélie Fontaine


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Felmlee, D., & Faris, R. (2016). Toxic Ties: Networks of Friendship. Social Psychology Quarterly79(3), 243–262. https://doi.org/10.1177/0190272516656585
  •  Sternberg, RJ (2018). Sabiduría, insensatez y toxicidad en el desarrollo humano. Investigación en Desarrollo Humano, 15 (3-4), 200-210.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.