Att övervinna apati och tristess kräver mer än viljestyrka

Att övervinna apati och tristess kräver mer än viljestyrka
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Att övervinna apati och tristess kräver mer än bara viljestyrka. Det är svårt att finna motivationen att göra något när det ligger mycket större saker bakom. Saker som rädsla, ånger, brist på emotionellt stöd eller till och med en sjukdom, för att nämna några.

Tillstånd som depression och sköldkörtelproblem kan ofta vara vad som knuffar in en i dessa sinnestillstånd.

När man faller ned i en brunn av apati och tristess förändras ens värld helt och hållet. Det första som sker är att du inte längre kan frammana energin att ta dig upp. Det verkar omöjligt att alltid ha tillräckligt med energi för att vara livfull igen och finna motivation vid horisonten.

Saken är den att du måste få tillbaka din upprymdhet, din anda och ditt hopp.

“Motsatsen till kärlek är inte hat, det är likgiltighet.”

-Elie Wiesel-

Ur en medicinsk synvinkel är det ofta bättre att förstå brunnens natur än att omedelbart försöka hitta en väg upp ur den. Du måste veta vad som ligger bakom din apatiska attityd, trötthet och brist på intresse. Det är inte logiskt eller hjälpsamt att ge någon en bunt resurser om du inte innan dess hjälpt personen att förstå vad som utlöser dessa tillstånd.

Det är därför det kommer alltfler studier och alltmer forskning om detta ämne. Vi vet till exempel att brist på motivation inte alltid är ett resultat av en svacka; det är inte alltid så enkelt att man är passiv med saker eftersom man i grund och botten saknar intresse.

Brist på motivation, apati och tristess är faktiskt kopplade till specifika neurologiska kretsar, vilket i vissa fall kan vara ett tecken på en sjukdom.

Det finns absolut viktiga saker att ha i åtanke när du försöker hitta den bästa behandlingsmetoden för dig.

Utmattad löpare

Skuggorna som ligger bakom brist på motivation och trötthet

Om du vill övervinna apati och tristess behöver du mer än bara råd. När de till slut blir kroniska måste du (och personerna i din närhet) inse att du behöver en förändring. För att åstadkomma det måste du börja med att få korrekt diagnos. På så sätt kan du börja göra små förändringar i rutinen och din syn på livet. Detta är det bästa sättet att komma upp ur brunnen som vi talat så mycket om.

En sak du absolut måste lämna bakom dig i dessa situationer är förolämpande termer. Många patienter som handskas med apati och tristess är inte “sengångare” för att de vill vara det. Du måste undvika att se inaktivitet och brist på intresse som bristfällig karaktär.

Det är inte alls hjälpsamt och tillika inte sant. Istället måste vi se på verkligheten som ligger bakom många av dessa sinnestillstånd.

Saker som kan leda till apati och tristess

  • Att inte känna sig självförsörjande: detta kan ske av många anledningar, men ibland slutar människor att tro att de är tillräckligt bra för att åstadkomma saker. De känner att de inte kan nå framgång eller vara användbara i sitt dagliga liv. Detta är en förödande känsla.
  • Att inte ha emotionellt stödi vissa fall är det för att personerna omkring dig inte är emotionellt tillgängliga. Hos andra är det för att du omges av en kyla och brist på intresse. Hur det än ligger till kan det lätt leda till apati och brist på motivation.
  • Rädsla: rädsla för misslyckande, rädsla för att försöka och rädsla för att upprepa samma misstag om och om igen. Rädsla för att lämna komfortzonen, ångest över att byta vanor, oro över främmande saker… Dessa är aspekter som snabbt kan underminera all din energi och viljestyrka.
Nedstämd man som upplever apati och tristess

Du måste även tänka på de fysiska och/eller neurologiska faktorer som vi kan drabbas av. Tillstånd som fibromyalgi, hypertyreos eller till och med Alzheimers kan leda till denna permanenta känsla av avsaknad av energi. Det är väldigt vanligt att de leder till apati och brist på motivation.

Detta gäller även depressionssjukdomar. Med dem löper man precis lika hög risk att drabbas av tristess och brist på intresse som med sjukdomarna ovan.

Hur övervinner man apati och tristess?

Du behöver stöd om du vill övervinna apati och tristess. Vi talar om den specialiserade typen och även den från personer i din närhet. Vidare måste du känna att de helt förstår och aldrig försöker trycka ned dig. Dessvärre kan brist på lust, entusiasm och motivation bli värre om du får höra kritik och förakt.

Det finns en viktig detalj om du vill sträva mot att övervinna dem: ofta tror man att allt man behöver göra för att bli mer motiverad är att “byta” sitt tankesätt. Men regeln om att du måste ha positiva tankar för att leva ett positivt liv är inte alltid 100% sann.

Åtminstone inte om du inte mår bra; inte om hjärnan inte har tillräckligt med serotonin eller om kroppen är sjuk. William James sade för länge sedan att tankar inte alltid leder till handlingar. När det kommer till motivation så går handlingar och känslor alltid hand i hand.

Din hjärna, ditt sinne och din kropp måste jobba tillsammans för att du ska få den knuff du behöver. Det är så du kommer finna den inre energin som krävs för att du ska kunna rycka upp dig.

Vi ska summera några av sakerna som kan hjälpa dig att övervinna apati och tristess.

Kvinna håller solen

Nycklarna till att övervinna apati och brist på motivation

  • Det första du ska göra är att se till att det inte är ett medicinskt problem.
  • När du är säker på att det inte är ett hormonellt eller kroppsligt problem måste du ta reda på vad som ligger bakom detta sinnestillstånd.
  • Efter det kommer du kunna träda in i en övergångsperiod. Du har endast ett jobb under denna period: att lösa problem. Tänk på sätt att handskas med missnöjdhet, rädsla och besvikelse. Påbörja en process där du kopplar bort dig själv från allt som paralyserar dig.
  • Gradvis förändring. Börja med att göra små förändringar i dina rutiner. Du kan till exempel förändra din kost eller ge dig själv ett nytt schema. Senare, när du utfört små förändringar, kan du prova på några större. Det är dessa som verkligen kommer föra dig mot välmående; det är dessa som kommer hjälpa dig att uppnå alla de saker du vill ha ut av livet.
  • Fokusera på konkreta mål. Fokusera på saker du kan uppnå i ditt dagliga liv, saker som ger dig njutning.
  • Trotsa din apati. När du kommit in i nya rutiner och nått dina dagliga mål måste du lära dig att trotsa detta handikappande tillstånd. När du märker att känslorna börjar bubbla upp, försök att finna ett alternativ. Du kan till exempel tänka på något nytt, något som motiverar dig. Detta är det bästa sättet att få dem att försvinna.

Att övervinna apati och tristess är inte lätt, men det är inte heller omöjligt. Men du får inte glömma att de är som lurpassande skuggor som alltid kommer försöka tränga sig in i ditt liv. När de gör det måste du vara förberedd. Var redo att knuffa bort dem och vädra ut alla dina emotionella utrymmen med nya tankar och projekt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.