Sanningen om bulimi hos tonåringar

Sanningen om bulimi hos tonåringar

Senaste uppdateringen: 14 februari, 2022

Om det bara vore så enkelt att man kunde svepa in sig i en kokong och vakna som vuxen. Men alla måste genomgå ungdomen, vilket är en period där kroppen och sinnet upplever många förändringar. Grupptryck, problem med självkänslan och andra faktorer kan utlösa bulimi hos tonåringar, vilket är den ålder där denna ätstörning vanligtvis visar sitt fula tryne.

Vad är bulimi?

Bulimi är en ätstörning som är karaktäriserad av stor matkonsumtion under korta perioder. Maten elimineras sedan genom att framtvinga kräkningar eller med hjälp av laxermedel.

På grund av detta genomgår personen långa perioder av fasta, intensiv fysisk träning och bastubad, för att på så sätt bli av med kroppsvätskor. Orsaken till detta beteende är huvudsakligen rädsla för att gå upp i vikt. Men det kan också förekomma symtom på depression, skuldkänslor och förlust av självkontroll. 9 av 10 personer som lider av bulimi är kvinnor.

Över tid kan denna psykiska sjukdom orsaka allvarliga fysiska konsekvenser. Här ingår magblödningar, förlust av tandemaljen, skada på matstrupen, yrsel, svimningar, håravfall, munsår, onormal menstruation och skada på hjärta samt lungor. Man uppskattar att 5% av alla människor som lider av bulimi dör av det.

Hur yttrar sig bulimi hos tonåringar?

Effekterna tenderar även att vara ganska allvarliga psykologiskt, vilket orsakas av ångest, depression, svårigheter att etablera relationer, substansmissbruk och till och med självmordsförsök.

Det är viktigt att upptäcka bulimi hos tonåringar i tid. Ju tidigare man diagnostiserar och behandlar det, desto lättare är det att bota. Om inte så tenderar den att bli en kronisk åkomma. Man uppskattar att runt 20% av patienterna kämpar med denna sjukdom i över tio år.

Det må vara sant att en person som fått diagnosen bulimi måste ha utvecklat detta beteende under en period på över tre månader. Men det är viktigt att vara medveten om alla beteenden som kan tyda på denna ätstörning.

Personer med bulimi döljer det ofta väldigt väl eftersom de skäms över sina matvanor. Så när man väl får diagnosen är det redan en del av ens livsstil.

Behandling

Behandlingen för att bekämpa denna ondska är generellt komplex. Tidigare var det vanligt att patienten lades in på sjukhus tills denne kunde kontrollera sina matvanor och sluta med cykeln av hetsätning och tömning. Men problemet togs inte upp med rötterna och symtomen kom tillbaka efter ett tag.

Nuförtiden inkluderar behandlingar psykoterapi och gruppterapi, ofta tillsammans med antidepressiva medel såsom fluoxetin.

Patienterna uppfattar verkligheten annorlunda: de har en förvrängd kroppsbild och har ingen aning om hur normala, hälsosamma portioner ser ut, vilket betyder att ångestkontroll och psykoterapi spelar en väldigt viktig roll.

Vissa studier indikerar att personer med bulimi har en överproduktion av testosteron (det dominanta manliga hormonet i kroppen, som även finns hos kvinnor), och bruket av p-piller (som innehåller östrogen) hjälper till att lindra symtomen. Men denna behandling håller fortfarande på att testas.

Vi kan dessvärre inte undvika förändringarna vi genomgår under ungdomen. Ej heller kan vi inte linda in oss i en säker kokong. Men vi kan vara medvetna om de tidiga symtomen på bulimi hos tonåringar och vara på vår vakt, för att öka chanserna för att växa upp med ett sunt sinne i en sund kropp.

Bild från Evil Erin.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.