Schizofreni under barndomen, framtidens utmaning

Schizofreni under barndomen, framtidens utmaning

Senaste uppdateringen: 17 november, 2018

Schizofreni är en åkomma som väldigt sällan börjar manifestera sig under barndomen. I vissa fall händer det dock. Schizofreni under barndomen existerar, och precis som vuxna så upplever dessa barn hallucinationer och villfarelser som kan förväxlas med “lek” och “fantasivänner”.

Precis som med vuxna är det viktigt att man ingriper tidigt för att man ska kunna få en bättre diagnos. Det är därför en bra idé att känna till hur detta fenomen under barndomen artar sig. En tidig diagnos som utförs av en specialist kan reducera den påverkan som åkomman har på barnets liv, men det är viktigt att man börjar tidigt för att förbättra situationen.

Schizofreni under barndomen är inte så värst vanligt, och det finns därför ännu inte så
värst mycket kunskap om ämnet.

Flicka som skriker.

Vilka är orsakerna till schizofreni under barndomen?

Precis som med många andra åkommor har schizofreni under en barndomen en väldigt viktig genetisk aspekt. Med andra ord föreligger det en större risk om andra i familjen har denna åkomma. Vissa studier har även associerat schizofreni under barndomen med ångestsjukdomar och ADHD i personens familjehistorik.

Denna sjukdom kan dock även relateras till andra omständigheter. Om det exempelvis har förekommit komplikationer under barndomen så kan detta leda till en onormal neurologisk utveckling.

Det har också en betydelse huruvida syreflödet till barnets hjärna reducerades eller stoppades. Om man känner till omständigheterna kring detta så kommer man också få en större insikt i hur sjukdomen har utvecklats.

Under barndomen blir schizofreni till en kronisk sjukdom. Den behandling som används
måste därför vara livslång.

Hur kan man veta om ett barn har denna sjukdom? För att utföra en diagnos måste man undersöka huruvida personen hör negativa eller obehagliga röster. Man bör dessutom undersöka om personen ser saker som föremål, personer, färger, etc. som egentligen inte finns där.

Det är viktigt att man är medveten om allt detta. Föräldrar tenderar ibland att blanda ihop dessa tidiga varningstecken med “fantasivänner”. I vilket fall som helst så bör specialisten har sista ordet.

Utveckling och prognos rörande schizofreni under barndomen

Som vi tog upp i början har schizofreni under barndomen inte en så värst lovande diagnos. Anledningen till detta är att ju tidigare den uppstår i personens liv, ju större påverkan kommer den också att ha på personens totala livskvalitet.

Det är dessutom under barndomen som barnen börjar prata, gå och utveckla sina motoriska funktioner. Om barnet drabbas av schizofreni kommer alla dessa aspekter att påverkas. Dessa barn kommer börja göra konstiga ansiktsuttryck och ställa sig i underliga positioner. Det kan vara svårt för dem att socialisera och uttrycka idéer på ett koherent sätt.

Pojke med slutna armar.

Denna åkomma kan därför ha en negativ påverkan på utvecklingen av andra processer som språk, motorik och sociala förmågor. Barn med denna diagnos kommer ha det svårt med att uttrycka sig själva naturligt, eller så kommer de säga konstiga saker, även om du har ett öppet sinne rörande vad barn bör göra eller säga.

Behandling av schizofreni hos barn

Hur kan psykologin vara till hjälp i detta fall? Den kommer först och främst användas till att minska sjukdomens framfart. Barnet kommer få en betydligt större mottaglig attityd då man kontrollerar symptomen.

Efter att man har börjat med mediciner så är det också viktigt att man lär barnet att skilja på hallucinationer och verklighet. De kommer dessutom att arbeta med sin motorik och sina språkförmågor. Man kommer då att till stor del kunna reducera den försenade utveckling som uppstår.

Man bör också tänka på den sociala interaktionen. Barn som lider av schizofreni under barndomen måste lära sig att interagera med andra barn i samma ålder.

Psykologerna kommer även att jobba med föräldrarna och lära dem positiva reaktioner som de kan uttrycka vid de situationer som uppstår p.g.a. själva sjukdomen. Det är m.a.o. väldigt viktigt att man tänker på vikten av barnets sociala miljö.

Schizofreni hos barn har kunnat diagnostiseras redan då barnet är ett går gammalt.

Far som tröstar son.

Det är viktigt med en tidig diagnos, speciellt under dessa stadier. Låt inte symptomen bli värre innan du uppsöker en specialist, för då kommer den negativa effekten att bli betydligt större och man kommer inte kunna uppnå lika stora förbättringar.

Tänk på att vidta åtgärder i tid.

This might interest you...
A Beautiful Mind: Att hantera schizofreni
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
A Beautiful Mind: Att hantera schizofreni

Denna film berättar hur en person lärde sig leva med schizofreni genom hela sitt liv genom att applicera en regel som heter "varje problem har en l...