Schizofreni under barndomen, framtidens utmaning

Psykisk hälsa är ett ämne som det talas alldeles för lite om eftersom det är ganska tabubelagt. Det är särskilt viktigt att vi är uppmärksamma på barns psykiska hälsa, eftersom vissa tecken ofta kan gå obemärkta förbi.
Schizofreni under barndomen, framtidens utmaning
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 13 februari, 2024

Schizofreni är ett tillstånd som väldigt sällan börjar manifestera sig under barndomen. I vissa fall händer det dock. Schizofreni under barndomen existerar, och precis som drabbade vuxna så upplever dessa barn hallucinationer och villfarelser som kan förväxlas med “lek” och “fantasivänner”.

Precis som hos vuxna, kommer tidig intervention avsevärt förbättra prognosen för sjukdomen. Så det är en bra idé att lära sig att känna igen tecknen på schizofreni hos barn. En tidig diagnos som utförs av en specialist kan reducera den påverkan som tillståndet har på barnets liv, men det är viktigt att man börjar tidigt för att förbättra situationen.

Schizofreni under barndomen är inte så värst vanligt, och det finns därför ännu inte så
värst mycket kunskap om ämnet.

Flicka som skriker.

Vilka är orsakerna till schizofreni under barndomen?

Precis som med många andra tillstånd har schizofreni under en barndomen en väldigt viktig genetisk aspekt. Med andra ord föreligger det en större risk om andra i familjen har detta tillstånd. Vissa studier har även associerat schizofreni under barndomen med ångestsjukdomar och ADHD i personens familjehistoria.

Denna sjukdom kan dock även relateras till andra omständigheter. Om det exempelvis har förekommit komplikationer under barndomen så kan detta leda till en onormal neurologisk utveckling.

Det har också en betydelse huruvida syretillförseln till barnets hjärna reducerades eller stoppades. Om man känner till omständigheterna kring detta så kommer man också få en större insikt i hur sjukdomen har utvecklats.

Under barndomen blir schizofreni till en kronisk sjukdom. Den behandling som används
måste därför vara livslång.

Hur kan man veta om ett barn har denna sjukdom? För att ställa en diagnos måste man undersöka huruvida personen hör negativa eller obehagliga röster. Man bör dessutom undersöka om personen ser saker som föremål, personer, färger etc. som egentligen inte finns där.

Det är viktigt att man är medveten om allt detta. Föräldrar tenderar ibland att förväxla dessa tidiga varningstecken med “fantasivänner”. I vilket fall som helst bör specialisten ha sista ordet.

Utveckling och prognos rörande schizofreni under barndomen

Som vi tog upp i början har schizofreni under barndomen inte en så värst lovande prognos. Anledningen till detta är att ju tidigare det uppstår i personens liv, desto större påverkan kommer det också att ha på personens totala livskvalitet.

Barn börjar prata, gå och utveckla sina motoriska funktioner på ett tidigt stadium. Om de drabbas av schizofreni kommer alla dessa aspekter att påverkas. Dessa barn kommer börja göra konstiga ansiktsuttryck och ställa sig i underliga positioner. Det kan vara svårt för dem att socialisera och uttrycka idéer på ett koherent sätt.

Pojke med slutna armar.

Detta tillstånd kan därför ha en negativ påverkan på utvecklingen av andra processer som språk, motorik och sociala förmågor. Barn med denna diagnos kommer ha svårt att uttrycka sig själva naturligt, eller så kommer de säga konstiga saker. Du kommer följaktligen att reagera även om du har ett öppet sinne rörande vad barn bör göra eller säga.

Behandling av schizofreni hos barn

Hur kan psykologin vara till hjälp i detta fall? Den kommer först och främst användas till att bromsa sjukdomens framfart genom medicinering. Tanken är att balansera barnen och lindra symtomen.

Efter att man har börjat med medicinering är det också viktigt att man lär barnen att skilja på hallucinationer och verklighet. De kommer dessutom att arbeta med sin motorik och sina språkförmågor. Man kommer då att till stor del kunna motverka den försenade utveckling som uppstår.

Man bör också tänka på den sociala interaktionen. Barn som lider av schizofreni måste lära sig att interagera med andra barn i samma ålder.

Psykologerna kommer även att jobba med föräldrarna och lära dem positiva reaktioner som de kan uttrycka vid de situationer som uppstår på grund av själva sjukdomen. Det är med andra ord väldigt viktigt att man tänker på vikten av barnets sociala miljö.

Schizofreni hos barn har kunnat diagnostiseras redan när barnet är ett år gammalt.

Far som tröstar son.

Det är viktigt med en tidig diagnos, speciellt under dessa stadier. Låt inte symptomen bli värre innan du uppsöker en specialist, för annars kommer den negativa effekten att bli betydligt större och man kommer inte kunna uppnå lika stora förbättringar.

Tänk på att vidta åtgärder i tid.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.