"Senecas Prozac" – för personer som inte vill lida längre

"Senecas Prozac" – för personer som inte vill lida längre

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Senecas Prozac är ett “bokläkemedel” som använder ett filosofipsykologiskt perspektiv för att påminna oss om att vi aldrig tidigare varit så materiellt rika och spirituellt fattiga.

Vi kan finna bevis för Senecas Prozac i den ökande konsumtionen av läkemedel såsom Prozac och Tranquimazin, som har blivit oskiljaktiga följeslagare för miljontals människor.

Det finns fortfarande många som oroar sig över att de inte kommer ha dessa mediciner till handa. De inser inte att de istället för att eliminera sitt lidande bara lugnar symptomen. Men det finns de som tror att läkemedel inte är lösningen för att sluta lida.

Clay Newmans bok är riktad till dessa människor. Den hämtar inspiration i citat från Seneca – en senator i det romerska riket under Tiberius, Caligulas, Claudius och Neros styre. I dess sidor kan vi finna övertygelserna hos en stoisk filosof och en dos vishet som vi behöver för att lära oss att vara lyckliga.

Källan för vårt lidande kommer vanligtvis från övertygelsen att vårt sätt att se på livet är det enda, och att de som ser på det annorlunda har fel. Vi tenderar faktiskt att omge oss med människor som tänker precis som oss, i tron att detta är de enda personer som tänker logiskt.

När våra övertygelser utmanas av andra eller av omständigheter, kliver vi in i ett psykologiskt obehag som orsakar lidande.

“Syftet med ditt liv består av att lära sig att vara lycklig och vara i frid med sig själv. För detta måste du älska livet precis som det är.”

-Clay Newman-

Senecas Prozac: Varför ifrågasätter vi inte vårt sätt att tänka?

Seneca trodde att okunnighet är fröet för olycklighet och roten som resten av våra konflikter växer från. Det finns inte en enda människa i världen som vill lida. Folk vill av naturliga skäl vara lyckliga. Men generellt har vi ingen aning om hur man uppnår lycka.

De vanligaste lögnerna är dem som vi säger till oss själva. Istället för att ifrågasätta våra övertygelser och starta en process av personlig förändring, förblir de flesta av oss förankrade i offermentalitet. Vi är bundna till upprördhet, impotens och att ge upp.

Låt oss sluta titta åt det andra hållet. Självbedrägeri är brist på ärlighet. Ärlighet kan inledningsvis vara väldigt smärtsamt, men det är även väldigt befriande. Det låter oss trots allt konfrontera sanningen om vilka vi är och hur vi är kopplade till vår inre värld.

Att blunda för verkligheten

“Vad du vill ha är inte viktigt i livet. Din tragedi är att du alltid vill ha mer än vad du har.”

-Clay Newman-

Det enda som hindrar dig från att vara lycklig är du

Seneca och hans stoiska filosofi föreslog att vi endast kan uppnå frihet och fridfullhet genom att avsäga oss materiella bekvämligheter och extern rikedom, och istället hänge våra liv åt principerna resonlighet och dygd. Österländsk filosofi delar denna syn på livet, och används nu även i moderna psykologiska behandlingar.

Våra övertygelser är sammankopplade med våra känslomässiga reaktioner. I sin tur leder de oss till lidande och hamnar i konflikt med oss själva. I slutänden är vi orsaken till att vi såras. Undertryckt smärta kan göra oss mottagliga och krigiska. Att välja att se oss själva som offer hindrar oss från att förstå orsaken till lidandet. Att lida handlar trots allt inte om stimulansen, utan hur vi reagerar på den.

I verkligheten är det bara vi som kan störa oss själva. Vi är och kommer vara orsaken till vårt eget lidande. Andra kan fysiskt skada oss, men på ett spirituellt plan har endast vi makten att skada oss.

Övertolkning som får dig att lida

Trots att vi känner oss fria i vårt sinne, orsakar detta illusoriska krig en serie känslor inom oss. Dessa inkluderar skuld, förbittring, hat, bestraffning och till och med en önskan om hämnd.

Svartvit kvinna

Dessa känslor är resultatet av överdriven övertolkning som får dig att lida. De är subjektiva och involverar en förvrängning av fakta och känslor från det förflutna. Men tidigare händelser påverkar faktiskt dina relationer i nuet. Detta hindrar dig från att gå framåt i framtiden, vilket avslöjar din brist på förlåtelse.

Förlåtelse utvecklas genom att släppa oss fria från smärtan vi åsamkade oss själva genom att inte veta hur man ska interagera på ett mer produktivt, konstruktivt och harmoniskt sätt.

“Det bästa du kan göra för mänskligheten är att vara lycklig och lära dig att vara i frid med dig själv.”

-Seneca-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.