Serien Freud: vad som är sant och inte

Från Netflix kommer Freud, serien, som inte kastar mycket ljus på psykoanalysens fader. Istället presenterar den en fascinerande, om än alternativ, bild av livet så som det tedde sig i slutet av 1800-talets Österrike.
Serien Freud: vad som är sant och inte
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Människor är alltjämt intresserade av Sigmund Freuds liv. Oavsett var du är kan du säkert hitta någon att diskutera Freud med. Detta intresse beslutade Netflix att skapa serien Freud, som är en reflektion över denna österrikiska neurologs liv och arbete. Men serien klargör dock inte så många saker. Snarare bidrar den till ytterligare förvirring.

I reell mening ska serien ses som historisk fiktion. Detta på grund av att den presenterar väldigt få exakta historiska, biografiska och akademiska uppgifter. Egentligen skildrar denna serie en annan verklighet och återspeglar hur Freud skulle ha kunnat ha använda sina psykoanalytiska färdigheter för att lösa brott.

Regissören för serien, Marvin Kren, har påpekat att han ville att den unga och moderna allmänheten skulle bli intresserade av serien och dess ämnen, vilket är en förklaring till varför han inte ville att den skulle te sig alltför historiskt korrekt.

Serien Freud är därtill en blandning av moderna, provocerande och historiska element. Varför blanda psykoanalysens fader med brott och spiritualism? Fanns det inte redan tillräckligt med kontroverser och förvirring kring hans figur?

Vi tror inte det. I själva verket är detta intresse av att omvandla honom till en karaktär blandad med fiktion inte något nytt. I den här artikeln ska vi prata om tidigare film- och konstformer kring Freud och göra klarhet sanningen angående det senaste Netflix-originalet.

Det stora filmintresset bakom Freud

I modern tid studeras Freuds arbete mer inom humaniora än inom vetenskapsfakulteter. Hans popularitet kommer inte direkt av hans vetenskapliga alster. Freud hade dock fördelen av att vara en otroligt god författare som illustrerade psykoanalys med referenser till verk av stora konstnärer, så som Shakespeare, Dostojevskij och Leonardo da Vinci.

På ett sätt är det tack vare konst och film som hans verk och teoretiska antaganden skapar intresse hos allmänheten. Exempelvis har Stefan Marianski på Freud-museet i London sagt: ”Du behöver inte läsa Freud för att leva i en värld där han är viktig, eller för att tänka på ett freudianskt sätt.”

Å andra sidan berättar Nicholas Ray, professor vid University of Leeds, att hans arbeten blivit bearbetade för att bli mjukare och förvandlade till en mysig och lugnande fantasi. På det här sättet passar det bättre in i vår nuvarande populärkultur.

Dessutom har detta inte bara hänt i serien Freud. Det är också tydligt märkbart när det gäller praktiskt taget samtliga alster av Woody Allen, eller i far-son-dynamiken i Rymdimperiet slår tillbaka, eller händelserna i Tillbaka till framtiden, liksom i många av Virginia Woolfs och James Joyces romaner. Det gäller också Salvador Dalí och surrealisterna och i Sopranos, Frasier samt 2011-filmen A Dangerous Method med Viggo Mortensen.

Tidigare försök att skapa en detektivserie med Freud

Romanen The Interpretation of Murder (Jed Rubenfeld) från 2006 utforskade Freud som löste ett mordfall. Bakgrundsmiljön var Freuds första och sista besök i New York 1909.

2014 var Frank Spotnitz, regissör för Arkiv X, på väg att skriva Freud: The Secret Casebook. I denna serie tänkte han använda Freuds teorier för att lösa olösta fall. Men serien kom aldrig att bli till.

Vad som är sant och vad som inte är sant i serien Freud

Freud föddes i Freiberg (en stad som nu heter Pribor och ligger i Tjeckien). Hans familj flyttade till Leipzig och bosatte sig sedan i Wien för gott.

Mycket få uppgifter kan tydligt utläsas från denna serie. Vi ska ta upp några av dem.

Datum för hans medicinska studier

Han studerade medicin vid universitetet i Wien och arbetade på stadssjukhuset där. Han tog examen från detta universitet som doktor 1881. Senare, 1885, avslutade han sin habilitation och började sin karriär som neuropatologiprofessor vid samma universitet.

Seriens handling äger rum 1886, så här överensstämmer den med hans intressanta teori och granskning av de första verkliga fallen.

Kokainberoende

Freud provade första gången kokain när han var riktigt ung. Han kallade det faktiskt ”en mirakeldrog”. 1884 skrev han en artikel med titeln Über coca, där han uttryckte sin kärlek till denna substans, eftersom han blev förvånad över dess fysiska och psykologiska effekter. Först senare upptäckte han att han faktiskt var beroende av det.

Netflix åtta avsnitt utforskar framgångsrikt hans kokainberoende.

En scen från serien Freud där Freud utövar hypnos på en patient

Hans tidiga psykoanalytiska praxis med Breuer

1886 började han sin privata praktik i Wien och började använda hypnos i sitt arbete. Vi måste notera att hypnos inte var någon populär metod vid denna tid.

Intressant nog undersöker serien Freud denna del av hans liv. Egentligen tar den hans vän Josef Breuers inställning till metoden, läkaren med vilken han samarbetade för att skriva studier över hysteri.

Hans arbete belyser Breuers erfarenheter av att behandla patienten Anna O, som drabbades av hysteri. På grund av inkonsekvenser i resultaten övergav Freud så småningom hypnostekniken och utvecklade sedan det han kallade för fri association. Här är det också viktigt att nämna att serien inte helt klargör hela Freuds förhållande till Breuer.

Hans romans med Fleur Salomé, en aspekt som beskrivs i serien Freud

I serien finns det ytterligare en annan aspekt som verkar vara baserad på verkliga händelser. Vi syftar på karaktären Fleur Salomé, ett medium som får en roll i serien för att lösa brottsfall. Inspirationen till denna karaktär är psykoanalytikern Lou Andreas-Salomé.

Det har alltid förekommit rykten om att Freud och Lou Andreas-Salomé hade känslor för varandra. Men ingen har dock kunnat bevisa detta. Om vi ska vara exakta här så utspelar sig serien på 1880-talet, dock menar historiker att dessa två personer inte lärde känna varandra förrän 1911.

Mordutredare

Sigmund Freud var aldrig ansvarig för någon brottsutredning eller hjälpte till med att lösa brott av något slag. Denna show visar också honom som en deltagare i ockulta spiritismsessioner och divination. Det finns dock inga historiska belägg för att så skulle ha skett.

Hur som helst så älskade han att läsa detektivromaner, som bland annat Sherlock Holmes. Så även om han inte löste brott i sitt verkliga liv, var han definitivt en beundrare av denna typ av arbete.

Som ni kan se finns det mycket lite att hämta hem angående den verkliga Freud under de åtta avsnitten av serien Freud. Men några av hans begrepp och idéer har dock helt tydligt gett upphov till fantasin och konstruktionen av denna fiktiva berättelse. Dessutom är miljön och atmosfären som presenteras så stämningsfull att den helt klart kan skapa intresse för att studera dess rollkaraktärer närmare, så som de var i verkligheten.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.