Serien Patria - Hur länge kan förbittring forma en människas liv?

Patria var den mest sålda boken i Spanien i mer än ett år. Denna otroligt populära berättelse är en ärlig skildring av den baskiska terroristgruppen ETA och den smärta och vånda gruppen orsakade. Nu har berättelsen även blivit en TV-serie som du kan följa på HBO.
Serien Patria - Hur länge kan förbittring forma en människas liv?
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Serien Patria är en TV-bearbetning av Fernando Aramburus roman med samma namn. Det är Aitor Gabilondo, manusförfattare och exekutiv producent, som omarbetat boken för TV. Serien som omfattar åtta avsnitt släpptes på HBO efter att ha visats vid filmfestivalen i San Sebastian.

Serien berättar historien om två familjer vars liv formas av terroristgruppen ETA, som mördade 853 människor i syfte att pressa regeringen att ge Baskien dess självständighet.

Det vackra med serien Patria är emellertid att det inte är en politisk analys av ETA. Istället är det en mycket mänsklig reflektion över hur det var för personer som stödde ETA och för dem som hotades och dödades av gruppen. I serien försöker man inte rentvå, jämföra eller relativisera det de motsatta sidorna gjorde.

Serien Patria: det är inte historien i sig, utan det sätt på vilket den berättas

Under 40 års tid använde terroristorganisationen ETA våld för att försöka vinna makt och tvinga till sig rollen som den enda representanten för det baskiska folkets ståndpunkter och önskemål. Väldigt ofta var det medlemmar av det civila samhället som föll offer för deras angrepp, utpressningar och hot.

Spanien slog tillbaka med paramilitära styrkor (GAL) som var statligt finansierade. Medlemmar av GAL torterade och dödade också flera ETA-aktivister, liksom misstänkta anhängare av terroristgruppen. Men dessa försök att utplåna ETA tjänade ofta bara till att rättfärdiga terroristernas handlingar och locka fler sympatisörer till deras grupp.

År 2011 tillkännagav ETA ett permanent eldupphör. Under 2017 började de också att lämna in sina vapen. Slutligen, i maj 2018, blev gruppen officiellt upplöst. Vad ETA däremot inte gjorde var att be om förlåtelse och människorna i deras omgivning vägrade att överlämna medlemmarna till myndigheterna. Följaktligen finns det fortfarande många mördare på fri fot.

Två kvinnor, två ideologier

Serien Patria berättar historien om hur två baskiska familjers liv under tre årtionden krossas av den väpnade konflikten. Tillkännagivandet 2011 om att ETA skulle upplösas inspirerade en änka, vid namn Bittori (spelad av Lena Irureta), att återvända till sin hemstad San Sebastian. Bittori hade tvingats fly från sitt hem efter modet på hennes make Txato (spelad av José Ramón Soroiz), en baskisk affärsman.

Hennes återkomst river upp många gamla sår; speciellt i kontakten med hennes tidigare vänner Miren (spelad av Ane Gabarain) och Mirens make Joxian (Mikel Laskurain). De båda familjerna stod varandra mycket nära innan ETA började förfölja en av dem. Miren vill ha svar, men inte för att hon känner någon ideologisk hämndlystnad. Hon vill bara veta om det var Joxe Mari (Jon Olivares), hennes väninnas son, som mördade hennes make. Hon vet att han sitter i fängelse, men hon vet inte vilken roll han spelade i brottet.

En berättelse om det förflutna och nuet

Efterhand som serien utspelar sig får vi se återblickar på vänskapen som tidigare rådde mellan de båda familjerna. Vi lär oss snabbt att det finns händelser som markerar ett “före” och ett “efter” i deras relationer. Det visar sig att nödvändigheten av att ta ställning i frågor som rör familj, geografi och politik i slutändan sönderskär även de starkaste emotionella banden.

I serien återkommer man flera gånger till Txatos död och scenen skildras ur olika perspektiv. Vi får se hur ETA använde utpressning och offentlig kritik gentemot befolkningen och hur den skräck och respektlöshet som detta ledde till inverkade på människornas relationer.

Patria ger en ärlig bild av den smärta som offrens familjer upplever. Samtidigt skyr den inte utmaningen att på ett uppriktigt sätt beskriva vilka de är och varför de är som de är.

I serien Patria ser vi hur politisk ideologi kan försura vänskap

Serien Patria: när bitterheten styr finns det ingen chans för utveckling

Serien visar den känslomässiga förödelse som drabbar de familjer som kommer i kontakt med ETA. För det faktum att ETA lade ned sina vapen betydde inte att det inte fanns människor som trodde att mord var det enda sättet för dem att uppnå sina mål. Som vi tidigare nämnt så försöker serien att ge tittaren en uppfattning om tragedin som omgärdade konflikten.

Utan att på något vis försöka urskulda terroristerna berättar serien om den transformation som en ung baskisk nationalist genomgår när han, tillsammans med en vän, ansluter sig till ETA för att det verkar äventyrligt och spännande. Vad som börjar som ett upptåg utvecklar sig emellertid till ett personligt helvete. Framställningen är ibland så opartisk att den förefaller – eller är, beroende på vem man frågar – alltför överseende gentemot de personer som kallblodigt mördade sina kidnappade offer och deras barn.

Gabilondo låter tittarna se vad som sker inuti ett mindre samhälle och visar dem hur det känns att leva under hot. Han följer utvecklingen av en livslång vänskap mellan två familjer allt eftersom denna förvandlas till hat. Vi får se hur politisk ideologi förändrar dem och avhumaniserar deras relationer.

Patria finns det inget utrymme för ytliga föreställningar eller känslor

Särskilt hjärtskärande är den karaktär som representeras av Miren. Vi får se en mor som bara tycks känna förtrytelse och inget som helst medlidande gentemot sin son. Som Mirens motpol framträder hennes dotter, Arantxa (Loreto Mauleon), som har mod nog att göra det som verkligen är revolutionärt; nämligen att se det mänskliga i andra personer. Hon kämpar för det goda i människor, trots att hon själv fått lida väldigt mycket. Arantxa är en liten flamma av hopp i den i övrigt mörka serien Patria.

Avslutningsvis fokuserar serien mindre på våra övertygelser och mer på vem vi är: små bitar av historien som bestäms av förhållanden som ibland lockar fram det sämsta. Serien väcker också frågor, som t.ex. hur så många människor kunde stödja och hylla terrorism. Hur kan en ideologi förblinda människor till sådan grad att de hotar, kidnappar eller mördar andra människor? Varför har dessa mördare som går fria ännu inte identifierats? Varför har de människor som begick dessa grymheter inte bett om ursäkt för sina handlingar?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.