Sexsomni: folk som omedvetet har sex i sömnen

Sexsomni: folk som omedvetet har sex i sömnen
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 18 april, 2023

Sexsomni, även känt som sex i sömnen, är ett tillstånd som innebär att man omedvetet utför sexuella handlingar medan man sover. Det konstiga är att en person med sexsomni inte kommer ihåg händelsen på morgonen. Det tycks även som att män drabbas mer än kvinnor.

Sexsomni eller sex i sömnen

Sexsomni är ett sällsynt tillstånd. Många av de som drabbas väljer att inte uppsöka läkare eller psykolog på grund av att de skäms. Forskningen har visat att 10% av alla med sömnstörningar har detta problem. Forskningen rörande ämnet började inte förrän 1996, och det finns därför än så länge inte så värst många publicerade studier.

Par som kysser.

Sexsomni kan uppstå samtidigt som andra sömnstörningar, som exempelvis sömngång eller Willis-Ekboms sjukdom. Den sistnämnda åkomman orsakar obehagliga känslor i benen och ett behov av att röra på sig och gå under tiden man sover.

Vad upplever en person med sexsomni?

En person med sexsomni utför omedvetna sexuella handlingar i sömnen. Det kan röra sig om stönande, onani och till och med samlag. Personen kommer för det mesta inte ihåg de sexuella handlingarna när denne sedan vaknar.

Kvinna som sträcker på sig.

Det finns dokumenterade fall där personer med sexsomni har haft samlag med främlingar samtidigt som de har gått i sömnen. Andra fall involverar våldtäkt och sexuella övergrepp. Som vi kan se kan det uppstå ganska obehagliga konsekvenser om man lider av sexsomni.

Faktorer som kan utlösa sexsomni

Det finns olika faktor som kan ge upphov till detta tillstånd. De främsta är:

  • Stress
  • Insomni
  • Sömnapné
  • Droger
  • Alkoholism
  • Vissa typer av läkemedel, som exempelvis sömnpiller
  • Extrem utmattning
  • Migrän
  • Epilepsi

Episoderna utlöses också av en specifik händelse. Det kan röra sig om ett ljud, att man rör vid en person i sängen eller ett epilepsifall.

Konsekvenser av sexsomni

Både personen som har sexsomni och den eventuella partnern kommer må dåligt av beteendet. Det kan inte bara skapa personliga problem och problem med relationen, utan det kan även få juridiska konsekvenser.

Sex i sömnen kan påverka din relation negativt.

I de fall där det förekommer en juridisk process finns ibland minderåriga involverade. Vissa sexuella förövare har också använt detta kryphål i lagen för att komma undan våldtäkt. Sedan finns det dessutom andra fall där personer som verkligen har sexsomni som blivit dömda. Som vi ser finns det relaterade juridiska problem.

Sexsomni ger upphov till känslor som förvirring, förnekelse, skuldkänslor och skam etc. Personen kan dessutom känna sig arg, rädd och frustrerad.

Forskningen har ännu inte rett ut vad det finns för konsekvenser i det långa loppet. Sexsomni varar för det mesta inte lika länge som andra sömnproblem. Det är ett nytt ämne där det fortfarande krävs mycket forskning.

Behandling av sexsomni eller sex i sömnen

Det finns inte någon specifik behandling för sexsomni eller sex i sömnen. Vissa läkare har försökt skriva ut lugnande och antidepressiva medel, men detta har inte haft några större resultat. För närvarande består den bästa behandlingen av att undersöka och behandla själva riskfaktorerna, vilket innebär att man undviker alkohol och droger och att man sover i en lugn miljö. Man bör dessutom undvika stress.

Som du kan se är sexsomni något som både kan komplicera relationer och orsaka juridiska svårigheter. Det finns fortfarande mycket kvar att lära.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.