Hur man väljer rätt psykolog för sitt problem

Hur man väljer rätt psykolog för sitt problem
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2024

Tiden är inne. Oavsett anledning har du bestämt dig för att söka hjälp från en psykolog. Men det är inte lätt att hitta rätt psykolog i det stora utbud som finns. Hur vet du att du väljer rätt?

Vi känner säkert någon som gått till en psykolog utan resultat. Din vän besökte psykologen i några månader och det enda han fick ut av det var att få ventilera. Men det han inte fick lära sig var hur man gör för att hantera obehag eller svåra situationer på ett bättre sätt. Fortsätt läsa om du vill lära dig vad som skiljer bra psykologer från de dåliga och hur du gör för att välja rätt psykolog!

“Alla människor talar om sinnet utan att tveka, men de blir förvirrade när du ber dem definiera det.”

-B.F. Skinner-

Vilka är tecknen på en opålitlig psykolog?

Ett av våra främsta problem är mängden människor som ger psykologisk rådgivning utan en examen i psykologi. Därför är det viktigt att ta en titt på deras kvalifikationer och examen.

Vi måste vara noga med att gå igenom deras kvalifikationer med tanke på att många nya alternativa rörelser dyker upp för att behandla känslomässiga problem och ångest. Det finns “mirakulösa” terapier som “läker” utan att göra någonting åt själva problemet. Reiki och Bachs blomsterterapi är exempel på terapier som inte vetenskapligt bevisats vara effektiva.

Även när du letar efter en terapeut som också är psykolog måste du vara försiktig. Det finns många som inte sköter sitt jobb. Många patienter går till en psykolog för att lösa sina problem men märker att behandlingen inte fungerar.

Terapi och psykologi

Hur beskriver besvikna patienter sina sessioner? De berättar att de pratat och pratat utan att psykologen bidragit med något till konversationen. Patienterna kan känna sig lättade efter att ha pratat, men på sikt ser de inga förändringar. Problemet kvarstår och underlättas bara just under samtalet.

Logiskt sett måste terapeuten göra något och inte bara ställa frågor. En psykolog som gör detta är inte bra på sitt jobb. En bra psykolog gör mer än att ställa frågor. Hon förklarar hur mentala processer fungerar och ger patienten verktyg för att hantera dem.

Vilka frågor kan vi ställa för att välja rätt psykolog?

Många patienter ställer sig frågan “Hur kan man veta i förväg om en psykolog är dålig?”. Det är väldigt enkelt. Vi måste ställa frågor för att hitta rätt psykolog.

Du behöver inte vara blyg. Du kommer trots allt att spendera pengar på dessa sessioner. Det är din rätt att se till att du kommer att få resultat.

Först bör de informera dig om deras examen och kvalifikationer. Då bör du ta reda på vilken typ av psykologi de utövar. Om psykologen säger att han eller hon utövar kognitiv beteendeterapi är det ett gott tecken. Tekniken för denna metod har bevisats vara effektiv. Den har alltså klarat en vetenskaplig granskning.

“Min generations stora upptäckt är att människan kan förändra sitt liv genom att ändra sin mentala inställning.”

-William James-

Detta är en mycket viktig aspekt eftersom psykologin är bred och inkluderar metoder som inte hjälper patienterna. Faktum är att vissa av dem skapar större psykologiska problem än vad patienten hade från början.

Men var försiktig. Även en psykolog som utövar kognitiv beteendeterapi kan vara en dålig terapeut. Därför är det viktigt att fråga om personens specifika metoder och behandlingarna som denne använder. Vi har rätt att veta vad planen och målet för våra sessioner är.

Psykolog med patient

Hur ska terapi se ut?

När vi frågar psykologer hur de utför sina behandlingsprocesser så finns det vissa svar som visar om de verkligen kan hjälpa oss att lösa våra problem. För det första: terapi ska vara strukturerat. 

En bra psykolog gör en utvärdering och tar sedan fram en behandlingsplan. I allmänhet görs utvärderingen under de två första sessionerna och baserat på resultaten skapas då ett mål som ska nås och en tanke om vilka medel som ska användas.

“Jag antar att det är frestande att behandla allt som om det vore en spik om det enda verktyget du har är en hammare.”

-Abraham Maslow-

Ett exempel på en bra terapeutisk process är om psykologen säger att denne kommer att använda beteendemässig aktivering med en deprimerad patient. Hon bör också förklara för patienten vad som händer med denne och vilka tekniker som ska användas för att problemen ska gå att övervinna. Du måste alltså veta hur psykologen arbetar med dig, och varför. Om psykologen berättar allt detta för dig innan behandlingen påbörjas är det ett gott tecken.

Att välja en lämplig psykolog innebär att vi kommer att anlita ett proffs som kommer ge oss verktygen vi behöver för att lära oss att själva hantera våra problem. Den terapeutiska processen kan ta tid. Men om patienten följer planen kommer förbättringar visa sig gradvis.

Denna förbättring ska ge oss större frihet och mer kontroll. Det bör minska tillståndets påverkan på vårt vardagliga liv, med det ultimata målet att nå ett fullt välbefinnande. Om detta inte inträffar bör du överväga att byta psykolog. Kom också ihåg att det bland bra psykologer finns vissa som är bättre än andra på specifika tillstånd och problem.

Bilderna används med tillstånd från Juliette Leufke, Kelly Sikkema och Sebastian Mantel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.