Singellivet är min verklighet, på gott och ont

Singellivet är min verklighet, på gott och ont

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi bör vara uppmärksamma på den hyllade Petronius, som sade att Du kan gifta dig eller vara singel, men du kommer ångra dig hur som helst”. Det spelar ingen roll vad du gör, för du kommer alltid misslyckas. Eller kanske letar vi alltid efter vad vi inte har? Saken är den att singellivet är en verklighet för många.

Men hur vi verkligen är tenderar att uttryckas genom vårt sociala beteende. Även om vi är utmärkta skådespelare så kan våra relationer med andra beskriva oss precis som vi är för någon som vet hur man tolkar tecknen.

Varför man väljer att vara singel

I den sociala värld vi lever i väljer fler och fler personer att vara singlar. Trots det är det inte alltid ett val. Istället är det en verklighet, för de har inte lyckats träffa någon att bilda ett par med. Det finns även andra personer som är likgiltiga inför detta. Vi kan fortsätta i en oändlighet om alla motivationer som finns när det kommer till att ha en partner eller inte, trots att det för några år sedan var otänkbart.

Saken är den att vi genom våra liv träffar massor av olika människor. Men varje dag blir valet att vara singel mer acceptabelt rent socialt. Åtminstone ses man inte som utstött om man inte hittar en partner, vilket var fallet tidigare.

Det är därför psykologen och sociologen Arturo Torres har gett sig i kast med den svåra uppgiften att ta fram en lista över olika typer av singlar.

Denna klassificering är inofficiell men intressant att titta på. Vem vet, kanske hittar du en reflektion av din egna sociala verklighet.

Det självständiga singellivet

Torres börjar med att tala om självständiga singlar. Dessa personer värderar sina liv utan kedjorna de anser att de skulle drabbas av om de hade en partner. För dem är tid och utrymme alltför värdefullt. Därför flyr de från intensivt engagemang, eftersom de ser det som en begränsande faktor.

En självständig singel

Det självförsörjande singellivet

Denna grupp inkluderar personerna som inte ens kan föreställa sig att vara i en relation. De är helt självförsörjande och behöver en hög nivå av isolering. Deras naturliga tillstånd är ensamhet, men inte på ett negativt sätt. De har helt enkelt inget intresse av att dela sin värld med andra.

Den isolerade singeln

I detta fall refererar Torres till personer som, trots att de är självständiga och självförsörjande, skulle föredra att ha en partner. Därför känner de sig inte isolerade, men önskar att de kunde dela och överge sin ensamma livsstil. Ofta sker detta eftersom de är ovana vid att vara sociala eller på grund av deras dåliga förmåga att lära sig nya vanor.

“Tigern är den som går i kringlor på golvet på grund av sin ensamhet. Han går inte bakåt och ej heller framåt.”

-Ramón López Velarde-

Singelliv med låg självkänsla

I denna grupp beskriver psykologen personer som längtar efter en relation, men som är inkapabla att leta efter en. Kanske på grund av deras låga självkänsla, sina seder eller sin brist på sociala färdigheter ser de sig inte som förmögna att vara attraktiva.

Dessa personer kan dock jobba mot att förändra sin mentalitet och sina tankar eftersom de känner sig olyckliga och eländiga. De finner sig själva i en situation som de inte vill vara i, men som de fördömer sig själva till.

Existentiella singlar

En femte grupp inkluderar de existentiella singlarna. De karaktäriseras av sin pessimism, vilket är varför de inte tror på relationer. Dessa personer tenderar att ha en kall och opartisk syn på världen. Därför kopplar de faktiskt bort sig själva från intima känslor.

Det ideologiska singellivet

Torres etablerar ytterligare en grupp som han kallar för ideologiska singlar. De är väldigt sällsynta och är personer som etablerar sina egna röda linjer för att lära känna andra. Därför tenderar de att systematiskt avfärda de flesta av de tillgängliga kandidaterna. De kan anses vara väldigt krävande, och vid extrema nivåer kan det låta till situationer med ångest och stor press.

Det övergående singellivet

I denna sektion finner vi singlar som söker ett förhållande. De är tydliga med det faktum att de vill vara med någon på kort och medellång sikt. Därför analyserar de sina möjligheter och försöker finna kandidater. Därför befinner de sig i ett tillstånd av övergång: de har avslutat ett förhållande och kommer förmodligen påbörja ett nytt snart.

Singelliv av erfarenhet

Avslutningsvis talar Arturo Torres om singelliv av erfarenhet. Dessa är personer som flyr från att vara i relationer för att tidigare romantiska upplevelser varit negativa. Därför tar de flesta av dem fram ett tal där de kan klämma in alla sina minnen och där anledningarna för deras situation reflekteras.

Traumatiska minnen skapar en typ av nästan irrationell bortstötning av tanken att bli ett par. Detta kan faktiskt sluta med att man producerar en filofobi (fobin för kärleksförhållanden).

Dåliga erfarenheter

“Ungkarlar är män som har gift sig med sig själva. Och i de flesta fall är vi ett giftermål som går förfärligt.”

-Miguel Mihura-

Vi lever i en värld där vi tenderar att sätta en etikett på allt i syfte att förstå det bättre. Det är därför det inte är konstigt att vi identifierar singelliv i enlighet med dess villkor och konkreta detaljer. Även om det är en inofficiell klassificering så verkar det som en ganska komplett kompilering.

Om vi därför blickar tillbaka eller observerar vår nuvarande situation, kanske vi kan se oss själva reflekterade i en eller fler av dessa grupper. Det har hänt mig, men du då?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.