Sinnets kraft över hälsan

Sinnets kraft över hälsan

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2022

Sinnet hanterar funktionen hos alla våra interna mekanismer. Alltså våra organs funktion och även de mest automatiska och instinktiva av processer. Sinnets kraft över hälsan är därmed stor.

Så om sinnet har kapaciteten att dirigera, hantera, koordinera och få oss att fungera, har det alltså mycket att göra med vår fysiska hälsa.

Sinnets kraft

Sinnets kraft på medveten och undermedveten nivå

Man skulle kunna säga att vi har “två sinnen” – det “medvetna sinnet”, som är rationellt och analytiskt, och det “undermedvetna sinnet”.

Det är därför vi ibland känner att vår önskan att må bra inte stämmer överens med vårt interna tillstånd och att vi tvärtom börjar må dåligt. Det känns som om vi inte har kontroll över våra sinnen, tankar och kroppar.

Medan det medvetna sinnet vill att allt ska gå bra, aktiverar det undermedvetna sinnet varningssignaler, rädsla och reaktioner som gör att det känns som om vi saknar kontroll – som om vi misslyckas med det inledande målet att allt ska gå bra.

I det undermedvetna sinnet vaktas starka känslomässiga upplevelser. Dessa aktiverar minnen, känslor, mentala blockeringar och störningar när vi ställs inför situationer som påminner oss om tidigare traumatiska upplevelser, även om vi inte är medvetna om det.

När vi genomlever en känslomässigt intensiv upplevelse kommer vårt undermedvetna sinne tolka andra situationer som är relaterade till den som farliga, varpå det aktiverar varningssignaler och får oss att bli överväldigade samt upprörda, även om den aktuella situationen egentligen inte är farlig.

Sinnets kraft inkluderar förmågan att skapa välmående eller elände, även om vi inte är medvetna om att vi gör det. Hälsa är ett tillstånd av att må bra, både fysiskt och psykiskt. Och att må bra är beroende av hur effektiva våra sinnen är på att hantera omständigheterna som livet presenterar för oss.

Mental programmering

Sinnet programmerar sig självt med meddelanden det mottagit sedan barnsben såväl som det vi konstant intalar oss själva under livet.

Vårt välmående är alltså beroende av hur sinnet programmerar sig självt. Vi har därmed lärt oss att reagera och känna på ett visst sätt under vissa situationer och förhållanden.

Mental programmering inträffar ofta i det undermedvetna sinnet, och det är vad som skapar problem som visar sig fysiskt i våra kroppar.

Tänkande man

Mental omprogrammering

För att åstadkomma en förändring är det nödvändigt att “omprogrammera” vårt sinne. Därför måste vi upptäcka anledningarna till varför våra sinnen genererar attityder, symtom, utveckling, tankar och känslor av välmående.

Detta är möjligt genom psykoterapi, med kognitiva omstruktureringstekniker eller med hypnos, bland många andra metoder. På så sätt kan vi upptäcka den felaktiga programmeringen i vårt undermedvetna sinne som orsakar lidande och sjukdom.

Om sinnets kraft inkluderar förmågan att dirigera kroppens funktioner, kan det uppenbarligen göra detta på ett korrekt sätt som främjar god hälsa, så länge vi lär det att göra detta.

Så det är alltså viktigt att upptäcka var ditt undermedvetna sinne skapar känslomässiga blockeringar och att ta bort dessa, så att du kan låta hälsosamma känslor och attityder flöda.

Sinnets kraft över hälsan

Att ta kontroll över din egen hälsa involverar att ta en titt djupt ner i ditt sinne. Eftersom ditt undermedvetna sinne inte är lätt att få åtkomst till är det viktigt att använda den åtkomst som vårt medvetna, logiska och analytiska sinne tillhandahåller, samtidigt som vi observerar känslorna som kommer fram under processen.

Till att börja med måste vi kommunicera positiva och realistiska meddelanden med oss själva, med våra nuvarande förmågor:

  • “Jag kan göra det”
  • “Jag vet hur jag kan göra det”
  • “Min kropp kan återgå till jämvikt”
  • “Jag kommer vara frisk”
Lysande hjärna

Och på ett medvetet, logiskt, rationellt och avsiktligt sätt kan dessa meddelanden vägleda våra sinnen på vägen mot god hälsa. Vi kommer dessutom att återfå kraften att styra våra sinnen samtidigt som vi upptäcker och kommer ihåg de interna förmågor vi måste ställa tillbaka till en hälsosam jämvikt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.