Självbedrägeri: lögner som låter dig fortsätta

Självbedrägeri: lögner som låter dig fortsätta

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Alla vet hur det är att ljuga på ett eller annat sätt. Vissa personer är modigare och kan medge att de ljugit medan andra inte verkar vilja ta ansvar för det och därmed faller offer för självbedrägeri.

Vem har egentligen inte ljugit för sig själv? Kanske är det fortfarande för tidigt för dig att inse att du gjort det… Så låt oss reflektera över detta.

“Den vanligaste typen av lögn är den en person lurar sig själv med; att bedra andra är en relativt sällsynt företeelse.

-Nietzsche-

Bedräglighet som livskompanjon

Bedräglighet och ljugande är en del av livet. Även naturen använder dem som en resurs. Tänk på virus som är kapabla att lura immunförsvaret för att komma in i kroppen, eller dansen av förvirring och lögner mellan rovdjur och byten, där allas objektivitet är sin egen överlevnad. Men oss människor då?

Bortom lögner som är förklädda som gott uppsåt i syfte att uppnå något konkret, finns det klasser av lögner som kan följa med oss under lång tid eller till och med hela våra liv. Dessa lögner skapades för att fly från verkligheten och använder det undermedvetna som tillflyktsort.

Självbedrägeri och att blunda för verkligheten

Dostojevskij skrev i sin novell Anteckningar från källarhålet:

“Varje man har minnen han inte skulle berätta för alla, utan endast sina vänner. Han har andra frågor i sitt sinne som han inte ens skulle avslöja för sina vänner, utan endast sig själv, och det i hemlighet. Men det finns andra saker som en man är rädd för att berätta ens för sig själv, och varje god man har ett antal sådana saker förvarade i sitt sinne. Ju godare han är, desto större antal sådana saker i hans sinne.”

Ingen är fri från självbedrägeri

Språk och medvetenhet är viktiga inom självbedrägeri. Även om verkligheten är vad den är och med tanke på att alla konstruerar sin egen verklighet, är det genom detta språk vi skriver och förmedlar våra verkligheter till oss själva. Verkligheten är en reflektion av hur vi berättar det.

Med det faktum att vi är kapabla att skapa övertygelser med bias om alla aspekter av livet i åtanke, vem kan då vara fri från sina egna antaganden och konfabulationer?

Vi blir offer för självbedrägeri så att vi kan överleva varje dag.

Flicka bakom mask

Lögner för att fly verkligheten

Det finns ett helt ramverk av lögner som håller oss flytande, men det finns även tider när handklovarna binder oss till vissa situationer utan att vi inser det. De är anledningen till att vi ofta känner att vi inte kan gå framåt, oavsett vad vi gör.

“Sanningen har fiktionens struktur.”

-Jacques Lacan-

När vikten av sanningen är för brutal eller hotande får rädslan för lidande oss ibland att undvika verkligheten, så vi uppmärksammar den inte och lurar oss själva. Och vi fyller automatiskt dessa tomrum med förklaringar och fantasier. Det är därifrån det populära uttrycket “ögon som inte ser, hjärta som inte känner” kommer.

Om du inte ser vad som försiggår kan det därför inte såra dig; faran minskas, ångesten försvinner och du kan gå framåt. Faktumen har ignorerats och du har modifierat händelsens betydelse. Lögnen finns där, men du ser den inte. Den är nämligen dold bakom tystnad, rättfärdigande, förhandling och luftslott du har byggt.

Lögnen bibehålls genom kraften hos vår selektiva uppmärksamhet för att gömma, omvandla och sudda ut smärtsamma sanningar, vilket skapar en mer acceptabel förklädnad för oss.

Våra masker

En förklädnad som påminner om Winnicotts falska själv, vari lögnen anses vara en del av den naturliga utvecklingen av den mänskliga identiteten från tidig ålder. En förklädnad som minskar ångesten och lidandet som skapats av förväntningar som föräldrar placerar på sina barn och som de inte uppfyllt. De förskjuter sig själva så att de äntligen kan bygga en karaktär som passar alla ideal som föräldrarna etablerade.

Vardagligt självbedrägeri

Självbedrägeri använder vi även för att uppfylla våra egna eller andra personers förväntningar. Vi använder det även för att vi inte vill se vad som sker med oss eller känna vad vi känner, och detta är ett sätt att rättfärdiga oss själva.

Det sker i kärleksförhållanden när vi inte vill erkänna för oss själva att våra förhållanden faller samman eller att våra känslor inte är desamma längre. Eller i beroenden där personen tror att denne har kontroll över det. Eller i sociala och politiska relationer, och så vidare.

Självbedrägeri är ett viktigt försvar som vi använder mot fara. Det är som en rustning som skyddar oss mot upplevelser som är svåra att acceptera – en rustning av karaktär, som William Reicht kallade den. En sköld du gömmer dig bakom och använder för att skydda dig mot ångest när du går genom en ibland hotfull värld.

Ju bättre du lurar dig själv, desto bättre lurar du andra. Och det bästa sättet att gömma sig från bedrägligt beteende är att inte vara medveten om det.

Effekterna av självbedrägeri

Självbedrägeri kan ha negativa effekter, och ibland till ett mycket högt pris. I dessa fall blir personens värld fragmenterad eftersom informationen denne ignorerar hittas i det undermedvetna.

Fåglar kring flicka

Som Daniel Goleman säger i sin bok The Blind Spot, kommer det första steget du måste ta för att vakna inför ditt självbedrägeri involvera att inse att du sover. Alltså att inse att det finns en möjlighet att du i några aspekter av livet kanske lurar dig själv, och sedan fördjupa dig i nätet du byggt för att fly från verkligheten.

Vi tenderar att inte inse vad vi hindrar oss själva från att se, och vi inser heller inte att vi inte inser detta. De flesta av oss ingår omedvetet en pakt med det gamla arabiska ordspråket:

“Väck inte slaven, för han drömmer att han är fri.” Men den vise mannen sade: “Väck slaven! Speciellt om han drömmer om frihet. Väck honom och få honom att se att han är en slav; endast genom denna medvetenhet kan han frigöra sig själv.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.